Svega vlaških fraza : 9981
Svega reči u vlaškim frazama : 91448

LISTA SORTIRANIH UNIKATNIH REČI UNETIH UVORBAR
Lista cuvintelor unicate, asortate introduse in vorbar!


a, ă, b, ţ, č, ć, d, , ğ, đ, ď, e, f, g, h, i, î, ĭ, k, l, ļ, m, n, ń, o, p, r, s, ş, ś, t, ť, u, v, z, ž, ź,
a

a-ļergat | a-nbătîrńit | a-nbătrîńit | a-nbîtrîńit | a-nbrakat | a-nbrukat | a-nbunat | a-nćins | a-nflurit | a-nfrumoșat | a-ngălbińit | a-ngăurit | a-ngețat | a-ngițît | a-ngîlbińit | a-ngropat | a-nkalțat | a-nkiso | a-nkĭegat | a-nkoveĭat | a-nparțît | a-nplećit | a-npļećit | a-npuļit | a-npuns | a-nsamnat | a-nśepu | a-nśeput | a-ntuors | a-nvațat | a-nvațato | a-nvîrat | a-nvîrćito | a-nžurat | a-nțaļes | a-nțapat | a-nțarkat | a-nțîpeńi | aăĭa | aăļa | aășća | abaća | abaćarĭa | abĭa-l | abĭa-ș | aburiće | aburirĭe | aburită | aburĭ | aburĭaḑă | aburĭașće | abușîļa | aćiĭaće | aćiĭatura | aćingă | adapatuarĭa | adapă | adapîăm | adastă | adănkă | adăst | adăurată | adăvărată | adîape | adînkă | adînkĭaḑă | adînsă | adînś | adînśa | adînśimĭa | adîvaraće | adoarmă | adoĭļa | adu | aduarmă | aduarme | aduarmĭe | aduk | adukă | adun | adunaće | adunară | adunată | adunatura | adunaț | adună | adună-ț | adunăm | adunînd | aduń | aduńe | aduńe-n | aduoĭļa | aduorm | aduormĭe | adurmită | adusă | aduś | aduśe | aḑîm | ađetu | ađeturĭ | ađeturļi | ađiră | afanaće | afańaḑă | afara | află | aftaĭ | afum | afumată | afumă | afume | afumĭ | afuost | afurisîtă | agîră | agusta | aiĭ | aîăsta | | aĭ-lalalț | aĭ-lu | aĭ’ | aĭbă | aĭbe | aĭduku | aĭdukuluĭ | aĭduśi | aĭduśĭaskă | aĭe | aĭeĭ | aĭlalalț | aĭlalț | aĭna | aĭnuoștri | aĭt | aĭu | aĭușu | akas | akră | akre | akriturļi | akrĭașće | akuĭ | akuluĭ | akuma-n | akumă | akupe | akupi | akuș-akuș | akc | akșiu | al-zburatuorĭ | ala | alalaltă | alalće | alaltă | alalț | alatu | alaturĭ | alaviśuos | alba | Albaniĭa | Albańiĭa | Albă | albă | albățu | albe | albina | albinari | albiń | albińiļi | albiśuasă | albîățu | Albĭ | albĭ | albĭa | albĭașće | albĭață-n | albĭesk | albuna | albușu | albuță | alće | alćiļi | aldamaku-sta | aldamașu | aldanu | aldań | aldańi | aldrakuluĭ | aleğe | alfieļ | alkaua | alke | alo-l | aloatu | Aloveńi | Aloveńiļi | Alovĭańi | alta | alta-śe | altadată  | altă | altfeļ | altînoktro | altśe | altu | alu | aluĭ | aluna | alunu | alunuĭe | aluńe | aluńekat | aluńikat | aluńikă | aluńikuasă | aluńiśe | aluńișu | aluvato-la | aluvatu | aluvatuluĭ | alțî | aļa | aļargă | aļasă | aļaźe | aļaźire | aļe | aļeargă | aļeg | aļergat | aļergatura | aļergaturĭ | aļergăm | aļergînd | aļerź | aļeź | aļeș | aļi | aļiagă | aļiarźe | aļiaźe | aļiaźirĭ | aļieź | aļieș | aļilalće | aļiļi | aļimań | aļină | aļinăm | am | ama-ĭ | ama-l | amară | amarîtă | amarĭelurĭ | amaru-n | ambarĭu | ambiĭ | ambiĭat | amerikaner | amețala | amețîĭ | aminu | amînaćaḑă | amînaćeḑ | amînatat | amîndoă | amĭers | amlujkra | amnarită | amnarĭaskă | amnarĭu | amnaruț | amńaḑît | amńaḑîtu | amńaḑîțu | amparatu | amparațîĭa | amu | amunkă | amurće | amurț | amșîța | andara | andarmaļe | andăr | andîră | andriauă | andrĭaua | Ankuța | ano-l | ano-la | ano-lalalt | ano-sta | Anol | anol | anśeput | Antoniĭe | Antońasa | antr | anu | anu-sta | anuastră | anuaștre | anuĭe | anuluĭ | anuluĭĭ | Anucić | Anuța | Anuțoĭu | Anuțuońi | anțarțuoń | anțîpeńit | | ańinu | ańiń | Apa | apa | apa-n | apa-sta | aparat | aparăm | apastuoļ | apatuasă | apaurît | apă-n | apără-ńi | api | apipiĭată | apipiĭe | apire | apirĭ | apîr | apîră | apļakă | apļakăm | apļaśe | apļeakă | apļekarĭa | apļiaśe | aprind | aprindă | aprinđe-m | aprinsă | aprinsura | aproape | aproapiĭe | aprope | apropiĭ | apropiĭt | apruapiĭe | apruapĭe | apruopiĭ | apukată | apukatura | apukatura-sta | apukă | apukă-ț | apukîăm | apuruasă | apușînă | apșuara | apșuor | apșuoru | aragu | aramașîaska | aramașît | aramașu | arambașa | aramiu | Aranźelu | Aranźilu | arańaskă | arańașće | arańesk | arańeșć | arańiaskă | arańiașće | aratare | aratarĭa | arată | aratărĭ | aratăț | aratu | aratura | ară | arăt | arćiĭa | arćiĭĭa | ard | ardă | ardîće | arḑ | arđe-n | arđeĭ | Arđelańi | arđem | arďiĭe | arďiu | are | are-n | argasîăsk | argaț | ariču | aripa | ariśu | ariśuaĭka | arito-sta | aritu | arîngu | arĭ | arĭe-nvățu | arku | arkurĭ | arkurļi | arma-n | armata | armaț | armĭaḑă | armuńikașî | armuńikă | Arnagalua | Arnaglavĭan | arnaglavĭanuĭe | Arnaglavĭańi | arnaglăvi | arnautu | arnauț | arnauțî | arnă-barnă | Arnăglîăvi | aropļańiļi | arpaźiku | arpiĭată | arpĭa | arsă | arsă-n | arsura | Artanu | aru | arunkă | arunkî-će | arźaua | arźintol | arźintuaĭka | arșițăļi | arțarĭu | arțuaźe | arțurĭ | askuće | askulće | askult | askultaĭ | askultamîntu | askultat | askultatuаrĭе | askultă | askultînd | askulț | askut | askută | askuțîće | askuțîĭ | askuțîtă | askuțîtura | askuțîșu | askuțîț | aspră | aspură | astalu | astădz | astăḑ | astez | astîḑ-mîńe | astrînsă | astrukaće | astrukamîntu | astrukată | astrukă | astrukă-ț | astrukî-će | astup | astupam | astupată | astupă | astupe | astupî-će | astupîće | astupĭ | astupușu | astupușur-ļi | astupușurĭ | aśe | aśiĭa | aśiră | atita | atîća | atîrnaće | atîrnată | atîrnată-n | atîrnaț | atîrnă | atîrnă-ț | atîrń | atîta | atîta-n | atîța | atriĭļa | atunća | atunśa | atunșa | aud | audă | audîto | auḑ | auḑa | auḑăl | auḑîturĭ | auđe | augm | aurarĭ | aurĭaskă | aurĭașće | auru | autobusu | auz | averĭa | avit | aviuańe | avĭem | avĭerĭa | avļiĭa | Avrameluoń | Avramițańi | Avramițuońi | Avramĭeluońi | Avramĭeșći | avuțîĭa | az | azvîrļașće | azvîrļesk | azvîrļitu | ažuće | ažung | ažungă | ažunsă | ažunsăĭ | ažunsărîm | ažunźe | ažutat | ažută | ažutăĭ | ažutoriĭe | ažutuarĭa | ažutura | ažuturatu | ažuț | aźung | aźunź | aźunźe | aźuńaḑă | aźutaĭ | aźutaț | aźută | | | așa-ĭ | așa-m-uḑît | așa-ș | așaḑată | așaḑă | așaḑăm | așaḑî-će | așază | așća | așćaptînd | așćarnă | așćată | așćearńe | așćernută | așćernutu | așćerńa | așćet | așćetaĭ | așćetam | așćetarîm | așćetat | așćetăm | așćeț | așćiaće | așćiată | așćiată-l | așćieț | așćаrnut | așîăḑ | așîḑatură | așkia | așťerńe | | ața | ața-ĭa | ața-n | ațîțîĭa | ațîțîĭatu | ațîțîĭe | ațîțĭe | ațuasă | ațuĭașće
ă

ăăă | ăć-așa | Ăće | ăće-ma | ăći | ăći-ț | ăĭ | ăĭa | ăĭbă | ăm | ănainća | ănđial | ănkuaśa | Ănpușkat | ănpușkat | ănvăluiće | ări | ăripiļi | ăripĭ | ărîpĭ | Ărnaglaua | ăroplanu | ăroplańe | ărpĭ | ătă-l | ășki | ăț
b

b | Ba | ba-n | Baba | baba | baba-ĭa | baba-ntr-o | baba-uarba | babaluku | babe | Babi | Babi-Ĭuańi | babilor | babiļi | babiļi-nuaștre | babiļu | babĭeș | babĭeșć | babuța-ĭa | bačam | baćala | baće | baće-n | baćem | baćiala | badîńu | bag | baga-n | bagaće | bagaĭ | Bagaĭuovîțu | bagată | bagatuorĭu | bagaț | bagă | bagă-n | bagăl | bagăm | bagî-će | bagîće | baglamĭe | bago-n | bagramu | bagrĭem | bairu | baĭato-la | baĭatu | baĭaț | baĭațî | baĭațîașće | baĭbuoko-sta | baĭeră | baĭeț | baĭețî | baĭețî-n | baĭețîăl | baĭețîĭe | baĭețîlor | baĭețîluor | baĭkuańe | baĭluogu | baku | bakșîșu | Balan | balan | balauru | bală | balbańașće | balbańeașće | balćiń | balmažala | balmažîașće | balmažîălurļi | balmișu | balmușu | Balta | balta | baluańe | baluonu | Baluońi | Balură | baluța | balțuiće | balțuită | baļagarĭu | Baļańi | baļiga | Banat | Banato-l | Banatu | Banatu-l | Banatul | banda | bandaś | bandașî | bandierĭe | bandĭerĭ | banḑarĭașće | banu | banu-n | banuș | bań | bańa-ĭ | bańamă | bańi | Bańiĭa | bańișuoru | barba | barbatî-mĭu | barbatî-su | barbatol | barbatu | barbatuluĭ | barbaț | barbațaskă | barbațî | barbațîaskă | barbațîășć | barbațîĭa | barbațîĭa-mĭa | barbiĭa | Barbura | Barburi | barda | bardaku | bardaku-nainće | barḑa | barĭetă | barka | Basara | baskiĭ | baskiĭa-ĭa | bastra | bastruit | Bastuon | baśaļe | baśiĭ | baśiĭa | baśiĭa-mĭa | baśiĭi | baśo-l | bataĭa | bată-l | bată-n | batăĭ | batrînă | Batrîń | batrîń | batrîńață | batrîńe | batrîńesk | batrîńi | batrĭń | batrń | batu | batuće | batuće-n | batură | batută | batută-n | batuto | batuț | baťe | bau-bau | baută | bauto | bauș | bauț | Bauța | bauțarĭu | bauțî | bazakuana-ĭa | bazakuańe | bažokură | bažukurĭesk | bažuokurĭ | baź | baźe | baźe-n | baš | bașća | bașćaua | bașćeļi | bașćiaļe | bașkașîașće | baț | băgram | băĭkon | băĭkonu | Băĭkońi | băl | bălțuit | băļegarĭuluĭ | bănś | băsărĭașće | băstruită | băsuĭaskă | bătătură | bătrîn | bătrîń | bătrîńaskă | bătrîńață | bătrîńiață | bătrîńiesk | bătrîńit | bătrĭńață | bășkașălurĭ | bășkașîărurĭ | bășkașîăsk | bășkuit | bășkuĭe | bećažîașće | Beglukuluĭ | bekĭarĭu | Bekĭerĭ | Bekĭerĭu | belśugu | Beļa | beļetu | beļeturĭ | beļeurĭ | beļiașće | beļieșć | Beļigradu | beļită | beļituor | beļiturĭ | berbeč | berbeśel | berbĭek | berbĭeku | berbĭeś | berbĭeśi | bereketu | berekĭetu | berkă | beskĭakera-sta | beskĭekĭeră | bețîĭa | biaće | bibăĭe | bibîĭe | bič | biču | bićažîașće | bićeșugurĭ | bigăr-lu | bigără | Bigru | biku | bila | bilovinkă | bilovinś | Biļigradu | bińe-n | bińișuor | birekĭetu | birigĭata | bisaźi | bisaźiļi | bisăriśesk | bisăriśiaskă | bisîarika | biśi | biulu | bizărĭu | Bișa | bițuit | bițuosă | bițurĭ | bîăĭ | Bîăla | bîănś | bîășka | bîće | bîćikuasă | bîćiļi | bîćiśel | bîĭbaraku | bîkă | bîksîturĭ | bîksîțî-vă | Bîkuańe | Bîkuońi | bîlaban | Bîlabańi | Bîlańeșći | bîlbataĭa | bîlbataĭe | bîlbîĭe | bîlćim | bîlguĭala-l | bîlguĭașće | bîlguĭe | bîlśi | bîlśo-sta | bîlśu | bîlśur-ļi | bîlśurĭ | bîr-brr | bîrbarĭașće | bîrbĭaćiļi | bîrbĭețî | bîrborĭaskă | bîrḑaś | bîrḑaușu | bîrkaĭala | bîrkîĭe | Bîrlań | Bîrloağan | Bîrloğeńi | bîrna | bîrnarĭeț | bîrnașu | bîrń | bîrńață | bîrńe | Bîrńiđan | bîrńiļi | bîrśagu | bîrzaușu | Bîrță | bîrțîļi | bîrțâ | bîsamaku | bîsamaśe | Bîsarab | Bîsaraban | bîsîarikă | Bîsîrabuońi | Bîśiluońi | bîtaĭuos | bîto-la | bîtrîńața | bîtrîńiesk | bîtrĭńață | bîtrńață | bîtu | bîz | bîza | bîzdîku | bîzguaĭe | bîzîi | bîzîĭe | bîzîĭtur-ļi | bîzîĺi | bîzońala | bîșńala | bîșńit | bîțîĭe | bĭaće | bĭaĭka | bĭarĭa | bĭasă | bĭasîm | bĭat | bĭață | bĭeĭ | bĭeku | bĭelśi | bĭelț | bĭelțî | bĭeotură | bĭerś | bĭetu | bĭeu | bĭeșikuță | bĭeșîkaće | bĭeșîm | bĭeșîś | bĭeț | bĭețî | bĭețîa | bĭețîĭa | bĭețîĭuoș | bĭețîluko-la | bĭețîoso-la | bĭețîuos | bĭețîuosu | bĭețîuoș | bĭt | Blagoĭe | Blagu | blana | blana-ĭa | blanuț | blanuța | blanuța-sta | blanuță | blańiuluĭ | blastămurļi | blastîamĭe | blastîmă | blažînă | blăn | blănuță | blăń | blăńi | blăńilor | blăńiļi | blăstămĭe | Blizńan | blîăń | Blîgoĭan | blîndușîkă | blînḑîĭa | blînđe | blîstama | blîstamaĭ | blîstamată | blîstamaturĭ | blokuku-la | bluontu | bļauka | bļaură | bļeuĭe | bļezńiț | bļidu | bļiduriļi | bļidurĭ | bļiđe | Bļizńe | boabe | boabiļi | boala | boală | boaļe | boambîńe | bobiku | bobiļi | bobît | boboćala | Boboĭuoń | boboloșat | boboluoșu | boboļi | bobonată | boboruanță | boboruanțîļ-așća | bobośiașće | bobośĭel | boboșaḑă | bobuanță | bobuoĭ | bobuośiĭ | boćaḑă | boćeḑată | boćesk | Boćuanka | Boćuoń | bođikaiĭ | bogațîĭa | bogațîĭa-luor | bogațîĭe | boilnau | boișuor | boĭarĭeșć | boĭerilor | Boĭeșći | boĭi-ĭa | Boĭić | bokat | bokșa | bolboćiń | bolboĭară | bolboĭată | bolborosășťe | bolborosîașće | boldorĭaļe | bolđal | bolđașće | bolđiașće | bolđișă | bolnauă | bolnavă | bolnave | bolnavi | bolnaviśuoș | bolnavit | bolnavĭ | bolnavu | bolnăv | bolobuokă | bolovań | bolovańe | boļașće | Boļeviśań | bombońală-n | bombońaskă | bombońașće | bonkonuasă | borăsk | Borđan | borđeĭe | borđeĭu | borđiĭ | borđiĭe | borđiĭiļi | borđiĭu | borđiu | borîćaș | borîlaș | borîmĭar | borît | borîșkîĭe | borkanaț | boruga | Boruos | boruosu | boruź | boruźi | borțuańe | Bosan | Bosiljka | boskorođiașće | bot | botoșaće | botoșîăḑ | boťezat | bou | boznakîće | boznakîtă | Boža | boșćina | boșćinari | Boșńak | Boșńaku | boțuoś | bradoaĭa | bradu | brańașće | Brańe | brańit | Brastouț | braśinarĭ | braśinarĭe | braśir-ļi | braśire | braśirĭ | braśirļi | brazdă | brașuavă | brața-tĭa | brațare | brațarĭa | brață | brațărĭ | brațîļi | brațu | brăbețî | brăśinarĭ | brăśinarĭu | brățuĭe | brenu | Brestovĭańi | Brestuouțu | breză | Brezuońi | briĭu | bripta | bristovĭan | briśu | brîažđi | brîăžđ | brîbeńelu | brîglarĭu | brîgļe | brîgļiļi | Brîndușan | brînḑa | brînḑa-ĭa | brînḑa-n | Brînḑîĭuońilor | brînś | brîńe | brîurĭ | Brĭaz | brĭază | brĭažđe | brĭe | brĭenîr | brĭeń | Brĭeza | brĭeza | brk | brluog | brnarĭață | brnarĭețî | Brndușa | brođala-luor | brođeșć | brođită | Bronkașu | brotak | brotaku | broșťi | broșuave | brr | bruanka | Bruankă | bruankîĭe | bruaska | bruka | brukaĭ | Brukă | brumar | brumarĭu | brumĭaḑă | bruobđe | bruoșć | bruoșći | bruoșćilor | bruoșćiļi | bruso-la | brusu | bruś | bruśaskă | bruśașće | brșuave | brțarĭu | buabiļi | buala | buala-ĭa | bualje | buaļe | buaļi | buaļiļi | buamba | buankîĭe | buankîńe | buarfa-sta | buarfe | Buarkă | buaska | buata | buata-ĭa | buata-sta | buba | bube | bubiļi | Bubînuluĭ | buboloș | bubuasă | bubuońu | Bučanović | bućeḑată | bućeḑato | bućeḑatu | Budimalaĭ | budonuoasîļi | buduroń | Buduruańe | buduruoĭu | Buduruońe | buḑ | buḑa | Buḑatu | Buḑatuońi | buḑîļi | Buḑońi | buf | bufań | Bufańi | bufańi | bufańilor | bufńala | bufńașće | bufńesk | bufńiturĭ | Bugari | bugari | Bugariĭe | bugarilor | bugarĭaska | bugarĭeșć | Bugarĭeșći | bugarĭi | bugarĭu | Bugoglaua | bugoglavĭeńi | bugraĭesk | buĭaḑe | buĭađa | buĭađa-sta | buĭeḑ | buĭeḑar | buĭeḑarĭ | buĭeḑîlor | buĭeḑîļa-șća | buĭeḑîļi | Buĭić | Buĭuońi | buka | bukaće | bukaćili | bukaćiļi | Bukalaĭa | bukaturĭ | bukĭarță | bukură | bulă | bulnaviśuasă | bulnaviśuos | bulnavit | bulnavĭaskă | bulnavĭașće | bulnavĭesk | bulobrĭeț | bulobrĭețî | bulumaku | Buļećinț | Buļećință | buļendre | Buļuoțu | buļuoțuluĭ | bumbaku | bumbi | bumbĭ | bumbu | bumńița | buna | Bunarĭ | bunarĭu | bunataća | bunatățurĭ | Bună | bună | bună ĭel | bunbak | bunduś | bunduśi | bundušală | bundușîașće | bundușît | bunḑ | bunguri | bungurĭ | bungurĭeĭ | bunu | buń | buńața | buńe | buńeț | buńețu | buńețurļi | buobe | buobiļi | buobiļi-n | Buobîto-l | buobu | buobuluĭ | buoi | buoi-ĭa | buoilor | buoișća | buoĭ | buoĭi | buoĭi-n | buolbura | buoldu | buoluĭ | buonțu | Buor | buorśu | Buoruluĭ | Buotu | buotu | buotu-n | bura-sta | burdukaļiļi | burdușu | bure | burgiĭa | buriku | burîĭe | burîndău | burĭaćiļi | burĭeț | burĭețî | burka | Burkeș | Burkeșo-l | burkiță | burta | Burtan | burtanuoș | buruĭańe | buskofĭașće | Busuĭaka | busuĭuoku | Buśană | buśaua | Buśeń | Buśeńi | buśimu | buśinu | buśińișu | buśu | butavĭaļe | butavĭesk | butońu | butorśiļi | butuaĭe | butuańe | butuańiļi | butuarka | butuoĭ | butuoĭu | butuońo-sta | butuońu | butuońuluĭ | butuorś | buturiĭ | buturirîm | butvarĭ | buzduganu | buzdugań | Buzeĭa | Buzeuońi | bužukuruasă | bužuoru | buźako-la | buźakurĭ | bucată | bușćanu | bușćeń | bușćeńi | bușćoruog | bușćuruogurĭ | bușî | bușnariĭe | Bușńag | Bușńak | bușu | bоrfańașće
ţ

č

če | čina | čińe | čińeva | čoplit | čumag | čuok-puok
ć

ć-a | ć-aĭ | ć-am | ć-auđe | ć-ažung | ć-ažuț | ć-așćată | ća-bobuok | ćaĭu | ćakma-n | ćakme | ćamĭe | ćamĭem | ćasku | će | ćeće | ćećo | ćeiru | ćeĭka | ćeĭka-n | ćeĭu-n | ćem | ćemut | ćesaļaḑă | ćetńiśi | ćešît | Ći | ći | ći-nbruś | ći-nkîlśeșć | ći-nsuorĭ | ći-nsura | ći-ntrabă | ći-ntuorś | ći-ńakă | ćiaĭ | ćiame | ćiamĭe | ćibrik | ćićirikîĭe | Ćićuoțu | ćiem | ćiemĭ | ćigańa | ćigăń | ćigăńi | ćigorită | ćigorĭaskă | ćiĭu | ćikaită | ćikar | ćikarișu | ćikńașće | ćiku | ćimpo-l | ćimpo-sta | ćimpol | ćimpu | ćimpuluĭ | ćimpuriĭ | ćimpurĭ | Ćimuok | Ćimuoku | Ćimuokuluĭ | ćinăr | ćinără | ćinîră | ćinîrĭ | ćinsă | ćińără | ćińe | ćińerișu | ćińerișuluĭ | ćińerĭața | ćińire | ćińiri | ćińirĭ | ćińirĭe | ćionk | ćipsa | ćipsa-ĭa | ćipsîĭa | ćipsîĭi | ćipșîna | ćirik-ćirik | ćirikaĭal-aĭa | ćirikîĭe | Ćirikuavĭa | ćistășć | ćistîașće | ćistîră | ćistîtă | ćistîtu | ćiv | ćivigarĭa | Ćiviśană | Ćiviśańe | Ćiviśańi | ćivită | ćivitu | ćiviturĭ | ćizu | ćișńe | ćĭame | ćĭem | ćĭemĭ | ćokîrlanu | ćoknit | ćokńașće | ćokńiće | ćokńituare | ćopļit | ćoraļiĭ | ću | ćuaka | ćuakńitu-luĭ | ćumuru | ćunku | ćuonku | ćurîĭe | ćurk | ćuzuļe | ćușka | ćușu | ćušuļe
d

d-a | d-aĭ | d-akum | d-akuma | d-akumă | d-alalalt | d-am | d-amîndoă | d-asară | d-aśĭa | d-aș | da-ĭ | da-ĭ-lalalț | da-l | da-Ļena | da-m | da-n | da-r | dabugoda | dabuogda | daćina | dada | daĭ | daĭka | daĭko | daĭkuțo | daka | dakă-ĭ | dakă-l | dakă-n | dakă-ț | dalaku | dalapurĭ | dalaś | dalaśița | dalta | danaku | danaś | danaśel | danaśesk | danaśiĭa | danaśit | danf | dangubĭașće | danțu | daoge | daoźilor | daraku | daraśesk | daraśiļi | daraśitu | daraśituarĭe | darîm | darîmatura | darîmă | darîmăt | darîme | darńikă | darurĭ | darurļi | daskîlu | daskîļ | daskîļi | daskulu | dat | dată | dato | datoriĭa | datumu | daturĭ | dau | dauń | dauoź | dauoźiļi | dațîĭa | dă-n | dă-npļećit | dă-ntîń | Dăbiļugu | Dăbļiźană | Dăbļiźankă | Dăbļiźeńi | dăće-n | dăćinļi | dădăușa | Dăĭ | dăĭ | dăĭnăĭe | dăkă | dăkît | dăkĭt | Dăļi-Ĭovan | dăm | dămăzluku | dămult | dăn | dăntîń | Dăńi | dăorat | dăorată | dăparće | dăruită | dăruĭala | dăruĭe | dăruĭește | dăskînćik | dăskîntat | dăskîntă | dăsńață | dăstuĭ | dăstul | dăźaba | dășkiḑ | dășkis | de | demokratija | demon | Dinu | diraśiașće | | dîă | dîă-n | dîăĭ | dîăĭnîĭe | dîăļe | dîăm | dîăruĭe | Dîbiļug | Dîlbośeșć | dîlmu | dîlmurĭ | dîn | dîn-nainće | dînainće | dînapuoĭ | dîntr-o | dîntr-odată | dîraśașće | dîraśită | dîravĭela-sta | dîrășć | dîrdîĭ | dîrdîĭe | dîrîașće | dîrîĭe | dîrîmaće | dîrîmat | dîrît | dîrĭe | dîrmuoksa | dîrpeļiră | dîrpuańe | dîrpuoń | dîrr | dîrśiļi | dîrzari | dîrzarĭu | dîrzîļi | dîržala | dîržaļa | dîržaļe | dîržălurĭ | dîržăļi | dîskaļesk | dîspră | dîsžgiń | dîtaļină | dîtoriĭ | dîtoriĭa | dîșkĭaptură | dĭeda | dĭeda-l | dĭedî-mĭu | dĭedî-su | dĭeḑî | dĭelurĭ | do | do-nvațat | doa | doa-triĭ | doaḑîăś | doarmă | doasprăśe | doasprîaśe | doasuće | doaźunźe | doaźunș | doă | doă-triĭ | doăḑăś | doăspraśe | doăsprăśe | doăsprîaśe | doăsuće | dobînđită | dobļinguasă | Dobricanović | Dobrițańi | dobuară | dodaĭ | dodrĭanu | dofaśa | dogaćiĭ | Dogarĭeșći-n | dogarĭu | doĭ | doĭ-triĭ | doĭļa | doĭspreče | doĭsprîaśe | doĭsprîaśiļa | doktur | dolap | domaćinu | domazluk | domńaskă | domńeșć | domńiĭa | domńiluor | domńit | doo | doplaćiĭ | doplaćită | doptur | dorința | dorînga | dorĭașće | dorĭesk | dorńik | Doropĭeșći | doru | doruțu | dosađeļńik | doso-la-n | dostorît | doveńi | doveńirăm | dovļeće | dovļețî | dozîđit | doǐ | draga | dragaļeșć | dragavĭeĭu | Dragoban | Dragoĭ | dragu | Draguoĭ | dragusta | draguță | draguțuļe | drako-l | drako-la | draku | drakuaĭka | drakuaĭkă-n | drakuluĭ | dramiĭ | dramļiĭ | draśaskă | draśi | draśiń | drăgoļubu | Drăgomir | drăkovină | drept | driko-l | drikol | driku | Drina | drîgalașu-ĭeĭ | drîgaviĭ | drîgaviĭu | drîglaĭ | drîkoviń | drîmbu | drîmbuańe | drîmbuon | drîmiĭiļi | drîn | drîndait | drîndari | Drîndarĭesk | drîndîĭe | drîndu | drîsmańe | drîzńit | drĭava | drĭave | drĭeșu | drndu-n | drpeļit | drr | druga | druko-l | drumaind | drumait | drumașî | drumașu | drumîĭ | drumîĭe | Drumo-l | drumo-l | drumo-la | drumo-sta | drumol | Drumu | drumu | drumu-n | drumuĭturiļi | drumuluĭ | drumurĭ | drumurļi | druogu | druź | druźiļi | držala | držală | držaļa | držao | držauă | držălurļi | držăļe | držăvi | du | du-će | du-ļe-n | dua | duaă | duaḑăś | duamna | duamńe | duamńiļi | duara | duară | duare | duare-n | duarĭe | duarĭe-n | duarmă | duarme | duauă | duauă-triĭ | duauăsprĭaśe | duauăsprĭaśeļa | duauăsuće | dubarîĭ | dubarît | dubarît  | dubuară | dubuare | dubuarĭo | dubuor | dubuorĭ | duč | duče | dućan | duće | duda | duda-n | dudaito | dudaĭala | dudăi | dudău | dudîĭe | duduluĭ | dudurăĭś | dudurăĭśiļi | dudurîăĭśiļi | duđe | duđiļi | duerea | dug | dugaĭa | dugaĭaś | dugaĭașî | dugaĭașîța | dugaĭașu | dugăĭ | dugîăĭ | duk | dukă | dukă-n | dukenźiu | dukî-sa | dukî-să | dukînd | dukîndu-să | dukĭanu | duko | dulăĭ | dulče | dulfa-ĭa | dulś | dulśața | dulśețurĭ | dulurĭ | duluźala | duluźeșć | dulșețurĭ | duļaćiļi | duļeaće | duļeț | duļiźaku | Duman | Dumbrauă | Dumińika | dumińika | Dumitrașkońi | Dumitrikońi | dumĭastîkă | dumĭastîśe | dumńeḑău | Dumńeḑîu | Dumńeḑu | dumńiḑîu | dumńișuoru | Dunare | dunarĭanu | Dunăre | Dunări | Dunărĭa | dunga | dunga-ĭa | Dunîre | Dunîri | Dunîrĭa | Dunîrĭe | dunźi | Duńere | duoda | duoi | duoĭkă | duoktur | duokturi | duokturĭ | duoltur | duolturi | duolturu | Duomnu | Duomnuluĭ | duomńi | duopturĭ | duopu | duor-doruțuļe | duorm | duormĭ | duornu | duorńiś | Duorśa | duoru | duoso-la | Duosu | duosu | duosu-n | duosuluĭ | duoź | dupa-l | după | dupturĭ | dur | Dura | durait | duraitu | duraituluĭ | duraĭala | durdukîĭe | durerĭa | dureruos | durîĭe | durîĭe-n | durĭare | durĭarĭa | durĭarĭarĭ | durĭerĭ | Durluońi | durmim | durmitu | durmiț | duru | duruĭan | durut | dus-n | dusă | dusăĭ | dusîră | duso | duso-n | duś | Duśa-ća-ĭ | duśam | duśe | duśe-n | duśem | duśiem | duș | Dușanka | Dușanki | dușmanu-la | dușmanuosă | dušmań | dușmań | dușmańiĭe-n | dușmańilor | Dvizak

ḑak | ḑakută | ḑakutu | ḑalarĭu | ḑaļe | ḑama | ḑama-sta | ḑamuruos | ḑaś | ḑaśe | ḑaśe-n | ḑămuriĭ | ḑămuriĭļi-șća | ḑămuruasă | ḑăru | ḑăśe | ḑăśe-unsprăś | ḑiś | ḑiśe | ḑiśem | ḑî-duauă | ḑîaļiļi | ḑîaśe-unsprîaśe | ḑîaśiļa | ḑîăru | ḑîăśiļa | ḑîk | ḑîkatuarĭe | ḑîkatura | ḑîkaturĭ | ḑîkă | ḑîļe | ḑîļi | ḑîļiļi | ḑîļļi | Ḑîna | ḑîna | ḑînḑaind | ḑînḑîĭ | ḑînḑîĭe | ḑîńi | ḑîńiļi | ḑîs | ḑîsă | ḑîś | ḑîśă | ḑîśe | ḑîśem | ḑîu | ḑîua | ḑîua-ĭa | ḑîua-nuapća | ḑîva | ḑîvaćiku | ḑîvă | ḑĭļe | ḑĭļiļi | ḑua
ğ

đ

đ | đ-a | đ-a-l | đ-a-nmĭers | đ-aăla | đ-aășća | đ-adauară | đ-adaverĭe | đ-adunat | đ-adunatuorĭ | đ-aduoĭļa | đ-afară | đ-aiś | đ-aiśa | đ-aĭ | đ-aĭa | đ-akolo | đ-akoluo | đ-akuluo | đ-akuma | đ-al | đ-ala | đ-alalalće | đ-alalt | đ-alaltîsară | đ-alta | đ-altadată | đ-alun | đ-aļi | đ-amîndoă | đ-aputut | đ-arazna | đ-arîndu | đ-asară | đ-askuțît | đ-asta | đ-asta-vară | đ-astanuapće | đ-aśi | đ-aśiĭa | đ-atîća | đ-atîrnat | đ-atîta | đ-atunśa | đ-autunśa | đ-azvîrļeća | đ-azvrļeća | đ-ažuns | đ-aźuns | đ-aș | đ-așa | đ-așćamîta | đ-o | đ-odată | đ-oparće | đ-un | đa | đa-ĭ | đa-l | đa-n | đa-nkolo | đa-nkoluo | đa-nkuaś | đa-nkuaśa | đaće | đaluos | đalurĭ | đasă | đață | đață-n | đațără | đațîră | đă | đeađito-l | đemilt | đemper | đempiru | đen | Đenkă | đepartat | đepartaț | Đerdapu | đesfirată | đesfrînsîăĭ | đesfrînźe | đesfrînț | đesîșo-la | đeskînće | đeskînćiku | đeskînćiśe | đeskînćiśiļi | đeskînt | đeskîntaće | đeskîntatuare | đeskîntă | đeskîntă-n | đeskînț | đeskîtaramată | đeskulț | đeskulță | đesńiață | đespikată | đespikă-n | đestuĭ | đestulă | đezbată | đezļină | đezmiraĭ | đežginaće | đežgińe | đeș | đeșfațată | đeșîraće | đeșkid | đeškidă | đeșkidă | đeșkiḑ | đeșkiđa | đeșkiđeț | đeškis | đeșkisă | đeșkiș | đi-ĭ | đi-kît | đi-m | đi-n | đi-nainće | đi-napuoĭ | đi-nbrakat | đi-ndamînă | đi-ndată | đi-nfluriturĭ | đi-nkeĭat | đi-nkisuare | đi-nkîļikat | đi-nkĭegat | đi-nkotrova | đi-nskimbat | đi-ntadă | đi-ntîń | đi-ntorsură | đi-ntr-o | đi-ntrîbaśuń | đi-nțîpeńit | đi-ńaļe | đi-ț | đia | điasă | điață | điđeĭ | Đieku | điemperu | điempir | đies | điezma | đieș | đikîț | đikurînd | đila | đimikam | đimikatu | đimińața | đimiś | đin-tra-ĭ | đin-tro | đinainća | Đină | đinće-n | đinćiļi | Đinkă | đinkoļa | đinkuaśa | đinkuaśa-n | đinluok | đinoarļea | đintr-o | đintr-odată | đintr-un | đintra-ĭ | đintro | đintrodată | đintrun | đinurmă | đinvaļe | đinț | đințî | đințî-n | đințîlor | điokĭaḑă | đipartaće | đipartaț | đipartăm | đirept | đireptaća | đirĭaptă | đirĭeptaće-n | đis | đisaź | đisaźi | đisfakă | đisfakuĭ | đisfaś | đisfaśe | đisfășuraće | đisfășurarĭa | đisfășură | đisfirat | đisfîrșîașće | đisfîrșîtă | đisfoĭată | đisfrîńaḑă | đisfundaće | đisfundară | đisfundarĭa | đisfundă | điskarkaće | điskarkatura-n | điskarkaturĭ | điskarkă | điskataramată | điskăļiśe | điskîlśiće | điskîlśiesk | điskînćik | điskobeļieșć | điskobeļiĭ | điskolaśită | điskroșńată | điskroșńieḑ | điskulță | điskusuț | đispanată | đispańeḑ | đisparće | đispart | đispartă | đisparțălur-ļi | đisparțîț | đispăturată | đispătură | đispĭađikă | đispļećită | đispodobim | đispoĭată | đispră | đispreunată | đisprinsă | đispripońită | đisprupađită | đispurkă | đispurpađită | đisputkovită | đisśins | đistîrnă | đistrîamĭe | đistrîăm | đistrukă | đistupară | đisupt | đitad | đituaće | đituot | điu | đivină | đivrodată | điz | đizbaće | đizbrakă | đizbraśe | đizdoită | đizdoĭașće | đizdorĭesk | đizgoļieșć | đizgoļită | đizgoļiț | đizgrađiesk | đizgrađită | đizgroparĭa | đizgropaț | đizgruapă | đizlipit | đizluokîe | đizļagă | đizļagăm | đizļaźe | đizļiń | đizļipituriļi | đizmerdaće | đizmerdat | đizmîńiĭe | đizmĭaćiśiașće | đizmĭerdată | điznodată | điznuadă | điznuod | đizumflaće | đizumflă | đizvațaće | đizvață | đizvîrćiće | đizvîrćiesk | đizvîrḑășć | đizvîrḑîașće | đizvîrḑîće | đizvîrḑîră | đizvîrḑîtura | đižgețată | đižgĭață | đižugată | đižugaț | đižugă | đižuos | đișćaptîće | đișćeptarĭa | đișćingă | đișćinsă | đișkiđe | đișkiptoră | đișkuńată | đîskaļița | đĭ | đodată | đu | đui | Đura | đurđița | Đurońi | đе
ď

ď-aĭ | ďe | ďe-nsurat | ďekît | ďepărtat | ďeșťuluĭ | ďi | ďin | ďе
e

eee | Eresnița | esťe | evangeļa
f

fabriś | fača | fače | faećița | fagu | faguluĭ | fagurĭ | faguru | faina | faină | faĭna | faĭń | fak | faka | fakaut | fakă | faktura | faku | fakuće | fakuĭ | fakură | fakută | fakuto | fakuș | fakuț | falka | faļiașće | faļiĭ | faļiĭa | fameĭa | fameļiĭ | fameļiĭe | famiĭa | famiĭe | famiļa | famiļiĭ | famiļiĭa | famiļiĭe | famĭaĭa | famĭaĭa-ĭa | famĭeĭeskă | fańina | fańină | far | fară | farba | farba-ĭa | farbă-ț | farbuit | farburļi | farîmă | farîmĭ | farîmĭe | farmiśe | farńiśiļi | faś | faś învîățu  | faśa | faśam | faśe-n | faśem | faśeț | faśiem | fata-ĭa | fata-sta | fatatu | fată-n | faťa | faulare | faurar | faź | faźet | fașîĭ | Fața | fața | fața-n | | făduļiașće | făduļiesk | făduļiĭa | făduļiĭļi | făduļitură | făina | făină | făĭ | făkut | fămeļiĭe | făn | făńinuasă | făr | făra | fărbuiće | fărbuită | fărbuito-la | fărbuĭe | fărburĭ | fărburļi | făurarĭu | fećeșć | feći | fećiĭa | fećinźiĭa | fećița | fećița-sta | fećițîļi | feĭ | feĭ-mĭa | feĭ-sa | feĭ-ta | feĭma | feĭmĭa | feļ | ferari | ferariĭ | Ferarĭu | ferarĭu | ferbinće | ferestuĭś | ferfeļița | ferĭasta | ferĭasta-mĭa | ferĭeșć | ferĭeșći | ferĭeșćiļi | feruaĭka | feruanke | feťe | feťiļi | fi-va | fie | fiekare | fieļ | fiert | fiĭ | fiĭe | fiĭe-n | fiĭe-śe | fiĭe-unđe | fikaț | fikaț-aĭ | fikaț-ăĭ | fikațî | fike | fiku | fikuos | fiļińerĭ | Fiļișana | fim | fina | finu | fińi | fiońat | fiorļi | fir-ļi | Firanu | firastău | fire | firegarĭe | firiļi | firiśiaļe | firizańiļi | firiză | firizu | firizuluĭ | firîļi | firĭ | firĭa | firĭaĭ | firoćiń | firoĭka | Firu | firu | Firuļiesku | firurĭ | fiśuori | fiśuorî-su | fiśuorĭ | fiśuoru | fitiļu | fiu-mĭu | fiu-su | Fiu-Vaśi | fiularĭa | fiuoriļi | fiva | fiǐ | fișîkļiĭa | fîă | fîărburĭ | fîîn | fîĭ | fîĭe | fîkaturĭ | fîmeļiĭ | fîmeļiĭa | fîmeļiĭiļi | fînka | fîntîna | fîntînarĭu | fîntîńuară-n | fînu | fînuasă | fînuĭe | fînuosă | fîr | fîrauonu | fîră | fîrbuit | fîrbuită | fîrdamĭezu | fîrfîĭe | fîrfońala | fîrfuanje | fîrfuańe | fîrîmatura | fîrîmaturĭ | fîrtaće | fîrtatî-su | fîrtatu | fîrtaț | fîrtațîăsk | fîrșîașće | fîrșîăsk | fîrșîtura | fîrșîșć | fîrța | fîrțaĭala | fîrțîĭe | fîrțuańe | fîsa | fîurarĭu | | fĭaće | fĭaće-n | fĭaćilor | fĭaćiļi | fĭaćiļi-n | fĭalurĭ | fĭaļ | fĭarbă | fĭarbe | fĭarîļi | fĭarĭ | fĭarĭa | fĭartă | fĭear | fĭeći | fĭećițîļi | fĭelurĭ | fĭeļu | fĭerariĭļi | fĭerb | fĭerbe | fĭerbințala | fĭerbĭ | fĭerbĭem | fĭerlurĭ | fĭeru | fĭesu | fĭețî | fĭrfută | flakău | flămîndă | flămîndu | floarĭe | flokań | flokańi | flokuasă | flokuoș | flomîndă | flomînḑ | flomînḑaskă | flomînđe | flomînźuasă | flomînźuoș | florar | florarĭu | flori | floriļ-eșća | florința-ĭa | floriśaļe | floriśika | floriśĭaļe | florĭ | flotaśi | fluarĭa | fluarĭe | fluaśe | fluer | fluiră | fluiriļi | fluirĭ | fluiru | fluĭer | fluĭere | fluĭerļi | fluĭeru | flumotoko-la | fluor | fluorilor | fluoriļi | fluorĭ | fluoś | fluośi | flurar | Fluriĭļi | fluturaće | flutură | fluturĭ | fluturu | fluturuasă | fļanka-ĭa | fļikaćiașće | fļinta | fļitu | fļuț" | fļuțait | fļuțîĭ | foameluku | fofiku | fofĭaḑîļi | fofoluanka | foĭonfiu | fok | fokorĭaļe | foku | foku-n | folk | fomit | fomĭaḑă | fonfîĭe | forte | fost | foust | fraći-ļa-l | fraći-su | fraćiļe | fraćiļi | frag | fragă-n | framîntă | Frańa | frasîno-l | frasînuĭe | frasîńi | frate | fraťiļi | fraź | fraźită | fraț | frațaskă | frațășć | frațî | frațîĭa | frațîlor | frațîluor | frațĭ | frekată | frekatuorĭ | frekatuorĭu | frekă | frengauă | frengie | friğe | frigarĭa | frigarĭe | frigă | frigu | frigur-ļi | friguruasă | frika | frikoșat | frikuasă | fripće | friptă | friptura | friź | friźe-n | friźem | frîmbĭa | frîmîntatura | frîng | frîngă | frînsă | frîntă | frînto | frîntura-ĭa | frînź | frĭakă | frĭek | frĭeka | frĭeś | frĭnt | frkuańe | frontu | frugu-n | frumoasă | frumos | frumosă | frumous | frumoșața | Frumoșață | frumoșîățurĭ | frumuasă | frumuasă-n | frumuous | frumus | Frunća | frunća | frunḑ | frunḑa | frunḑarĭu | Frunḑă | frunḑîļi | frunḑuļița | fruntașî | fruntașu | frunțuańa | fruńikă | fruștuk | fu | fuaĭa | fuaĭa-ĭa | fuaļiļi | fuamića | fuamiće | fuamĭa | fuanfă | fuarfiś | fuarfiśiļi | fuarfiśiļi-n | fuarmă | fuarme | fuarmîĭe | fućeluasă | fućeriĭiļi | fućićuasă | fug | fuist | Fuĭorić | fuĭoruagă | Fuĭuorović | fuĭuoru | fulguie | fulźeră | fumaćeu | fumat | fumărika | fumu | fumuos | fundamĭentu | Fundîrĭu | Fundîru | fundo-l | fundu | Funduańe | fuńa | fuńiźina | fuńiźinuoș | fuoiļi | fuoĭ | fuoĭi | fuoku | fuoku-n | fuokulu | fuokuluĭ | fuolśe | fuonfu | fuos’ | fuost | fuoust | fur | furaluku | furat | furatuorĭ | fură | fure | furgasîaskă | furișu | furĭ | furka | furka-n | furkată | furkița | furńikarĭe | furńiś | furńiśiļi | furś | furśiļi | furtatu | furu | furuna | furuń | furșit | fusă | fusăĭ | fusăsărăm | fusăș | fusu | fusuluĭ | fusuļikă | fuśel | fuśiĭ | fuśiĭa | fuśiĭu | fuśiu | fut-marunt | futanźiĭ | futașu | fută-n | futo-l | futol-fut | futu-l | futuĭ | futul | futută | fuź | Fuźe | fuźe | fuźe-n | fuźim | fuźiră | fuźit | fuоst
g

gaća | gaćaiașće | gaćam | gaćaskă | gaćașće | gaćesk | gaćeșć | gaćiaskă | gaćiașće | gaćieșć | gaćiĭ | gaćim | gaćiră | gaćită | gaina | gaina-sta | gainarĭu | gaiń | gaińi | gaińilor | gaińiluor | gaińiļi | Galbin | galbină | galbinu | galbinușu | galbiń | galbińe | galbińi | gaļata | gaļată | gaļeț | gaļețî | gaļețîļi | gaļețuaĭka | gaļețuĭka | gaļețuĭś | gaļiata | gardu | gardurĭ | gardurļi | garđinarĭu | garđinarĭuluĭ | garđinu | garđińe | gargauńiļi | garîna | gas | gasa | gasaskă | gasașće | gasăļńița | gasăo | gasăsk | gasășć | gasiaskă | gasîa | gasîaskă | gasîașće | gasîăsk | gasîășć | gasîĭ | gasîm | gasîră | gasîrăm | gasîto | gasîț | gaura | gaura-ĭa | gaura-n | gaura-sta | gavana | gavańe | gazda | gazdă | gazîaskă | gazît | găćituariļi | gălbinaćikă | Gălbinuońi | gălbińaskă | gălbińașće | găsît | găuri | găuriļi | găurĭ | găurļi | găuruańe | găzdoćin | găzdoćină | găzdoćiń | găzdoćińiļi | găzdoćińļi | găžđ | gem | gemuit | germańaskă | Germańeșći | Germîn | germîńi | gibura | gigiļiś | gindđes | ginđaskă | ginđașće | ginđesk | ginđešć | ginđeșć | ginđiașće | ginđiesk | ginđiĭ | ginđim | ginđind | ginđiț | ginu | ginuĭe | giok | giośelu | gira | giśaskă | giśașće | giśașće-n | giśiașće | giśit | giśituarĭa | giśituorĭ | giuakă | giuoku | giž | Gižan | gižîļi | Giță | Gițe | gîăurĭ | gîăurļi | gîgîĭe | gîlbinare | gîlbinarĭe | gîlbinușu | gîlś | gîlśao | gîlśaua | gîlśavă | gîlśavitura-ĭa | gîlśavĭaskă | gîlśavĭașće | gîlśiļi | gîltînuță | gîndaku | gîndu | gîndurĭ | gîndurļi | gînđiașće | gîngave | gîngavĭ | gîngîĭe | Gînzîgrad | Gînzîgradu | gînžăĭu | gîrćiesk | gîrgariț | gîrgarița | gîrgauń | gîrgauńe | gîrgauńi | gîrluźi | gîrluźiļi | gîrļeu | gîrńița | gîska | gîtu | gîzdarit | gîzdoćiń | gîzdoćińi | gîzdoćińiļi | gîșć | gîșći | gîșćiļi | gĭame | gĭara | gĭară | gĭarîļi | gĭarîļu | gĭaură | gĭața | gĭebo-la | gĭemo-sta | gĭemu | gĭemu-ntrĭeg | gĭemuită | gĭemuĭe | gĭepu | Gĭermîn | gĭorț-gĭorț | gĭorțuon | glas | glasańe | glasu | glasurĭ | glăsuit | glogińe | glśauă | glśavit | gluaće | gluaćiļi | glume | glumesk | glumeț | glumiļi | glumit | gluźiļi | gļiĭ | gļiĭa | gļiĭa-ĭa | gļuonțu | gļuonțurĭ | goală | god | gođe | gogița | gogoașă | gogolaĭe | Gogolań | gogoļaĭa | gogomano-la | gogomańi | gogoșu | golańe | golîmbi | golîmbița | golîmbĭ | golîmbu | golman | golokraś | Golol | Golub | Golubińe | Golubuońi | Golumbăț | Golumbățîluĭ | Golumbățuluĭ | goļașće | goļesk | goļit | gongiță | gońaskă | gońiț | Gora | gorńaku | Gorńana | Gorńeńi | Gorńiana | gorunu | gospîđe | gostîașće | gostîĭa | gostît | gostu | gostuońu | govĭa | grabiĭ | grabim | grabirîț | grabit | grabiț | grabĭaskă | grabĭașće | grabĭesk | grabĭeșć | Gradskuva | građe | građina | graďină | gramada | gramađașće | gramađiaskă | gramađiașće | grameźuare | gramĭeḑ | gramĭeḑîļe-ļa | granadă | grapatu | grapița | grasă | grasîmĭa | grasună | graśină | grauri | gražđe | graș | Grațkovĭańi | grămađieșć | grăsulań | Grbuouț | greau | greotaća | greotăț | greotățî | greotĭăț | Greśiĭa | greu | greuańa | greșaskă | greșîașće | grețuasă | grieu | griĭiri | griĭirĭ | grimađiesk | grinda | grinḑ | grinḑîļi | grinđeĭ | griža | grižă | grižăsk | grižîļi | grîmađesk | grîmađiaskă | grîmađiașće | grîmađită | grîmađito | grîndă | grînḑîļi | grîngurĭașće | grîo-la-n | grîuluĭ | grĭa | grĭaļe | grĭanguru | grĭauri | grĭaurĭ | grĭața | grĭe | grĭebla | grĭeĭ | Grĭeku | Grĭekuońi | grĭeś | grĭu | groapă | groparĭ | gros | grosîmĭe | grozauă | grozavĭ | groșala | gruapa | gruasă | gruaza | grumazi | grumazu | grunđiń | gruoasă | gruopi | gruopĭ | gruoso-sta | gruoș | gruoșî | gruzaviĭ | gruzavit | gruzavĭașće | guală | guaļe | guana | guanga | guanga-n | gud | guđe | Guguļiańi | guguńeț | guļeraț | guļiru | guma | gumă | gumiļi | gunuaĭe | gunuoĭ | gunuoĭu-la | guođe | guoĭ | Guolu | guolu | guonź | guonźiļi | guovi | guoviĭa | guovĭa | guovĭe | guoșć | guoșći | gura | gurguaĭe | gurguoĭu | gurida | guridarĭu | gurița | gustar | gustă | gutîna | gutîne | gutîńe | gužba | guź | Guźi | gușată | gușăĭu | gușć | gușćira
h

Hoĭ
i

i | i-s-a | i-sa-n | i-să | ia | ibomńik | ibomńikă | ibomńiku | ibomńiśiaskă | ibomńiśiesk | ibomńiśieșć | ibuomńik | ibuomńika | ibuomńiku | ibuomńiś | ie | Iginatu | igļiśaua | Igńatu | | Iļiĭa | iļiļaku | iļiļaś | im | imaĭ | imala | imală | imańa | imańe | imat | imuasă | imuoș | in | inpĭađiśe | inpļećită | ins | insă-n | intro | inș | ińelu | ińima | ińima-n | ińimă | iron | Isîkovĭană | Isîkuava | iskaļaskă | iskaļiașće | iskaļită | iskaļito-la | Ispas | Ispasuluĭ | ispravă | ispravită | ispravĭesk | Isukrst | iśa | ivaskă | ivit | ivĭașće | izaflat | izaflato | izbit | izdîăm | izgorĭaskă | izmĭańe | izmĭańiļi | izob | izr | izvor | Izvor-lu | Izvorîańi | izvorĭaḑă | izvorĭaļe | izvuară | izvuarîļi | izvuonu | izvuor | Izvuoro-l | Izvuoru | izvuoru | | ișîtoarĭa | ișîtuarĭa | ițăļi | ițîļi | ițuoń
î

î | î-a | î-n | î-ńa | î-ńaļe | îa | îa-m | îăpț | îăripĭ | îi | îĭ | îkegat | îkeĭatură | îl | îm | îmblatuare | îmblă | îmblînd | îmbrakat | îmflă | îmļećiesk | îmļećită | îmļerćiaskă | împakă | împakăm | împalmĭaḑă | împalmĭeḑ | împarat | împarće | împarut | împăkaśuń | împlećiće | împļećiașće | împļećit | împļećită | împļećitură | împļećiț | împļićiće | împreună | împrumutu | împușkat | împuțînată | împuțîńaḑă | îna | înainća | înainće-napuoĭ | înainťe | înalt | înaltă | înarmat | înbată | înbatrîńesk | înbăloșă | înbătrîńeșć | înbătrîńim | înbătrîńit | înblanat | înblînḑîașće | înbrak | înbrakat | înbrakă | înbrîkamînt | înbrĭezdat | înbrukaće | înbrukat | înbrukă | înbrusnaće | înbufnaḑă | înbuĭbĭaḑă | înbukă | înbunat | înčet | înćinsă | înćinźe | îndarăt | îndată-ț | îndîrećișļa | îndoită | îndoĭașće | îndoĭit | înduapă | îndulśesk | înđal-învaļe | înđamnă | înđemnat | înđesală | înđial | înđirĭaptî-će | înflat | înflată | înflă | înfluare | înfluor | înfluriră | înflurită | înfoĭată | înfoĭe | înfrațăsk | înfrațîaskă | înfrațîșat | înfrațîț | înfrikošaḑă | înfrumoșaće | înfrumoșată | înfrunḑîașće | înfuaĭe | înfuare | înfulare | înfundată | înfurkată | înga-l | îngalbińiașće | îngalḑîaskă | îngalḑîașće | îngaurit | îngaurĭ | îngă | îngăduĭ | îngăduĭe | îngăura | îngăură | îngăurit | îngăurĭ | îngețată | îngețaț | îngită | îngîlbeńi | îngînatura | îngĭață | îngĭețat | îngļimpă | îngļimpă-n | îngrađiće | îngrađieșć | îngrađită | îngraș | îngrașă | îngreońaḑă | îngroapă | îngropamîntu | îngropatu | îngropaț | îngrozît | îngruapă | îngruape | îngust | îngustă | îngușće | înima | îninća | înka-n | înkalțaț | înkalță | înkaļiś | înkaļiśe | înkarka-n | înkarkat | înkarkată | înkarkaț | înkarkă | înkarkînd | înkarunțît | înkaś | înkauśa | înkărunțaskă | înkegat | înkeĭ | înkeĭaće | înkeĭată | înkeĭatu | înkeĭaturiļi | înkeĭaturĭ | înkepat | înkeptorat | înkiape-n | înkiḑ | înkiđe | înkiđeț | înkinaśuńa | înkinat | înkinatu | înkinatura | înkină | înkis | înkisă | înkisă-n | înkiș | înkîlśiturĭ | înkîlțamînće | înkîlțamînćiļi | înkîrļombat | înkîrśuraće | înkîrśurat | înkĭagă | înkĭaĭe | înkĭapă | înkĭaptură | înkĭegat | înkĭepa | înkoaśa | înkolo | înkolo-nkolo | înkonđeĭat | înkonđeĭe | înkonveĭat | înkonveĭata | înkostiîș | înkoveĭat | înkoveĭată-n | înkrengarat | înkrestat | înkreștată | înkrețîașće | înkrețîturĭ | înkrîmeńeșć | înkrîmeńi | înkrîmeńit | înkrîmeńiț | înkrĭengaraće | înkroșńaḑă | înkruś | înkruśată | înkruśiș | înkruśișaće | înkruśișat | înkuaś-înkoluo | înkuaś-nkoluo | înkunđiĭat | înkuńată | înkurișkapiće | înkurś | înļiveḑîașće | înmormîntare | înpańeḑ | înparekĭaće | înparț | înparțîm | înparțît | înpăture | înpeđakat | înpinźe | înpistriće | înpistrit | înpistrită | înpĭađikă | înpĭađiś | înpĭeđikă | înplećiće | înplećită | înplețit | înplut | înpļećașće-m | înpļećiașće | înpļećit | înpļećită | înpļećitură | înpļińiașće | înpļińit | înprauna | înpraună | înpreună | înpreunăriļi | înprumut | înprumutu | înpuĭaće | înpuĭat | înpuĭată | înpuļit | înpungă | înpungă-n | înpunsă | înpunș | înpușkatură | înroșńat | însa | însamnată | însamnatu | însamnă | însamńaḑă | însańinat | însarĭaḑă | însă | însămńe | însîamńe | însîtoșaḑă | înspińe | înstrinat | înstrînbat | însuară | însuare | însura | însuramînt | însurat | însuraț | însus | însus-înźuos | înśapă | înśape | înśapu | înśaput | înśeapĭe | înśep | înśepe | înśepiem | înśepu | înśepură | înśeput | înśețoșaće | înśețoșaḑă | înśiape | înśiep | înśingă | înśinpĭașće | înśintat | înśinș | înśĭape | înśĭepĭ | întariće | întarit | întarită | întămpinaće | întămpinala | întămpinarĭa | întămpinărĭļi | întîļerit | întîmplat | întîmplă-n | întîń | întîńala | întîńesk | întîńieșć | întîńiră | întîńit | întîńită | întoarśe | întoaťe | întođeuna-n | întođiuna | întorsură | întorśam | întota | într-a | într-o | într-un | într-una | întra | întraba | întrabat | întraușa | întrăbaĭ | întreśa | întristaĭ | întrîabe | întrĭagă | întrĭeź | întuaće | întuarkă | întuarsă | întuarsă-n | întuarsîră | întuarśi-će | întuđiuna | întuork | întuors | întuorś | întuotđeuna | învale | învaļe | învaļiașće | învargată | învațată | învațatu | învață | învăluiće | învăluit | învăluĭe | învăļituarĭa | învăța | învățamîntu | învățu | învățurĭ | înveńinată | înverḑîașće | înveśinaće | înviĭe | învîluită | învînațîașće | învîrat | învîrćașće | învîrćesk | învîrćiașće | învîrćiesk | învîrćitu | învîrḑît | învĭață | învrćiașće | înžug | înžugaće | înžugă | înžuramînt | înžură | înžurĭ | înžuź | înźenunkĭat | înźir | înźugă | înșîraće | înțaļaźe | înțaļeg | înțaļes | înțaļeź | înțaļeș | înțaļiaźe | înțaļies | înțaļieź | înțapat | înțapată | înțapeńaskă | înțăļeźa | înțăpĭ | înțîmboĭat | înțîpeńaskă | înțîpeńașće | îń | îńakă | îńaśe | îńekat | îńiaśe | îńima | îńśape | îńśepu | îrburĭ | Îrnaglîăvi | îrtî | îrțî | îrțuaźilor | îs | îvîluit | îz | îș | îț | îțaļies
ĭ

ĭ-a | ĭ-a-nbunat | ĭ-a-ntuors | ĭ-a-nvațat | ĭ-a-nțapat | ĭ-am | ĭ-anvaț | ĭ-ar | ĭ-askulț | ĭ-avut | ĭ-ažutat | ĭ-e | ĭa-će | ĭa-l | ĭa-m | ĭa-n | ĭa-ngețat | ĭa-r | ĭa-ș | ĭa-ț | ĭad | ĭaduluĭ | ĭađira | ĭaĭ | ĭak-așa | ĭal | ĭam | Ĭana | Ĭanku | Ĭanśo-l | ĭanuar | ĭanuaruluĭ | ĭapa | ĭar | ĭar’ | ĭară-n | ĭarba | ĭarbă-n | ĭarbĭaḑă | ĭarna | ĭarna-n | ĭarna-sta | ĭartă | ĭartă-l | ĭartă-ma | ĭaruga | ĭaruga-sta | ĭasă | ĭasă-n | ĭasika | ĭaska | ĭasta | ĭastă-n | ĭau | ĭazu | ĭașî | ĭaț | ĭe | ĭe-n | ĭe-nbrakată | ĭe-ngreonată | ĭe-nkarkată | ĭe-ntuot | ĭe-nvațat | ĭeal | ĭeaļe | ĭeasă | Ĭedrĭenuluĭ | ĭedu | ĭeḑ | ĭega | ĭeĭ | ĭektîr | ĭeļ | ĭeļe | ĭemrei | ĭemreĭi | ĭepćină | ĭepćińiĭa | ĭepurĭ | ĭepurĭeĭ | ĭepurĭesk | ĭepurluĭ | ĭepuru | ĭepuruaĭka | ĭepuruluĭ | ĭer | ĭera | ĭeram | ĭerarăm | ĭerburĭ | ĭerburļi | ĭerĭ | ĭerĭa | ĭerĭam | ĭernaćikă | ĭernaćiku | ĭernat | ĭernuasă | ĭerńi | ĭerńiļi | ĭertată | Ĭertaț | ĭes | Ĭesîkuva | ĭestă | ĭeste | Ĭeva | ĭevi | ĭevuțu | ĭeș | ĭeșî | ĭeșîm | ĭeșîrîm | ĭeșît | ĭeșkĭ | ĭiaļe | ĭiĭ | ĭî | ĭn | ĭnkeĭaće | ĭnprumut | ĭntra | ĭo | Ĭordan | ĭordașă | Ĭosif | Ĭovan | Ĭovana | Ĭovĭańi | Ĭoță | Ĭuakă | Ĭuana | ĭubită | ĭuće | Ĭuda | ĭugu | ĭuo-ĭ | ĭuo-l | ĭuo-s | ĭuoće | Ĭuon | Ĭuoža | ĭut | ĭuta | ĭută | ĭuťe | ĭuț | ĭuțășć | ĭuțîaskă | ĭuțîașće | 185 | 1872 | 189 | ĭș | ĭе
k

k-a | k-a-nśeput | k-aiśa | k-aĭ | k-aĭa | k-am | k-atunśa | k-avut | k-așa | k-așa-ĭ | k-ăĭ | k-ăl | k-ăț | k-îĭ | k-îl | k-în | k-o | k-un | ka-n | kaće | kad | kada | kaḑ | kaḑu | kaḑuĭ | kaḑun | kaḑut | kađa | kađe | kafa | kafană | kafă | kafe | kafeń | kafień | kairu | kaĭ | kaĭaskă | kaĭi | kakat | kakatu | kakățî | kalabăț | kalaĭu | kalamanta | kalapuodu | kalauzurļi | kalărĭ | kalbeźoasă | kald | kaldare | kaldarĭa | kaldarĭe | kaldă | kaldă-n | kaldări | kaldîări | kaldîărîļi | kaldura | kaldură | kalduruăsă | kalduruos | kalîărĭ | kalkaĭ | kalkă | kalkîń | kalkîńu | kalśe | kalu | kalu-la | kaluluĭ | kalumĭ | kaluon | kalup | kalțarĭ | kalțuońu | kaļa | kam | kamașa | kamașă | kamiĭuańiļi | kamin | kaminu | kaminuluĭ | kamiuańiļi | kamîn | kanal | kanalu | kanta | kanta-ĭa | kańală | kap | kapak | kapatat | kapatîĭ | kapatîń | kapatîńe | kapatîńu | kapăstru | kapăstru-sta | kapeťe | kapiće | kapiluĭ | kapiț | kapîtă | kapĭaćiļi | kapra | kapre | kapriļi | kaprîļi | kaprĭe | kapu | kapu-ĭ | kapu-luĭ | kapu-n | kapuluĭ | kapușa | Kar | Karabašević | karabașu | kararĭa | karat | karaturĭ | Karaulă | kară | karăbilor | karăbĭ | karbuń | karbuńiļi | karća | karće | kare-ĭ | kare-l | kare-n | kare-s | kare-śe | kare-ț | karîăbĭ | karîļi | karĭaćiļi | karĭe | karĭeț | karļița | karļiță | karńa | karńe | Karo-l | karol | Karpaț | karpinu | karu | karu-la | karu-n | karu-npiđekat | karuluĭ | karurļi | karuț | karuța | kas | kasa | kasa-ĭa | kasa-nkuńată | kasapu | kasă-n | kasîļi | kaskat | kaskată | kaskatura | kaskă | kasuță | kaśe | kaśe-n | kaśula | kaśuļ | kaśuļe | kaśuļiță | kaśură | kat | katarama | kataramă | katare | katat | katato | katatură | kată | katăm | katînd | katîț | katran | Katuońi | katușa | kauluĭ | kautat | kauza | kazan | kazanu | kazańe | kazańiļi | kazut | kașketu | kașkĭet | kașkĭetu | kașu | kaț | kațaua | kațaua-ĭa | kațauă | kațăĭ | kațăl | kațîălu | kă-ĭ | kă-l | kă-n | kă-s | kă-ț | kăḑ | kăḑî | Kăla | kăldărușe | kălduruasă | kăļindaru | kănd | kăneļe | kăńala | kăńit | kăpățîna | kăpiĭată | kăpriuara | kăpriuoru | kăpriuoruluĭ | kărț | kărțîļi | kăsătoriĭe | kăsătorit | kăsătorită | kăsătoriț | kăsătorĭaskă | kăsîtuorilor | kăśî | kăt | kătră | kăzut | kăș | kăšî | kășî | kășîļi | 1903 | keltuit | kemat | kemată | kemato | kemaț | kemăm | kes | kićașće | kiće | kićesk | kićiće | kićiĭa | kićit | kiđă | kike | kikirĭaḑa | kil-aĭa | kila | kilă | kiļ | kiļe | kimĭașa | kimĭeș | kimĭeșî | kimĭeșîļi | kin | kinui | kinuĭ | kińezu | kińezuluĭ | kińežîĭa | kińežîța | kiptuarĭe | kiptuorĭ | kisă | kisărĭ | kiseļiță | kiț | kițăļe | | kî-ĭ | kî-nśepură | kîărț | kîăș | kîășî | kîășîļi | kîć-a | kîć-o | kîć-odată | kîć-un | kîća | kîće | kîćiva | kîlariașće | kîlarit | kîlarînd | kîlarĭașće | kîlarĭeț | Kîlgarița | kîlindarĭu | kîlțanu | kîlțanu-n | kîlțî | kîļindarĭo-l | kîļindarĭu | kîm | kîmiuon | kîmp | kîmpiĭa | kîmpiĭe | kîmpiĭiļi | Kîmpu | kîmpu | kîmpuluĭ" | kîmpuțo-la | kînće | kînće-n | kînćik | kînćiko-sta | kînćiku | kînćiśe | kînćiśiļi | kînćișe | kînd-kînd | kînd-șî-kînd | kînîļi | kînoćeĭi | kînta | kîntariļi | kîntariuonu | kîntarĭu | kîntat | kîntat-n | kîntatu | kîntatuarĭe | kîntatuorĭ | kîntă | kîntă-n | kînțalare | kînțalarĭa | kîń | kîń-ļi | kîńamă | kîńaskă | kîńi | kîńiluĭ | kîńiļi | kîńiļi-l | kîńipa | kîpataĭ | kîpatat | kîpatato | kîpată | kîpatîń | kîpatîńe | kîpatîńiļi | kîpatîńo-l | kîpatîńu | kîpațina | kîpațîna | kîpațîń | kîpiĭat | kîrabaș | kîrabit | kîramida | kîramiḑ | kîratură | kîraușu | kîraveĭu | kîrćițîļi | kîrdu | kîrdurĭ | kîrdurļi | kîrîmidari | kîrîmidariĭa | Kîrîmidariĭe | kîrîmidarĭu | kîrkîĭe | kîrļigu | kîrļiźe | kîrļuomb | kîrnaț | kîrpa | kîrpa-n | kîrpă | kîrpe | kîrpit | kîrpĭașće | kîrpĭe | kîrśagu | kîrśur | kîrśură | kîrtuogu | kîržań | kîržîĭa | Kîrșe | kîrșe | kîrși | kîrșîĭe | Kîrșĭa | kîrșĭe | kîrșot | kîrșuaće | kîsatorit | kîsîtoriĭa | kîsîtorĭaskă | kîsîtorĭesk | kîśulan | kîta-ĭ | kîta-kîta | kîta-n | kîtarama | kîtarama-sta | kîtă | kîtiva | kîtîva | kîtră | kîzańiĭe | kîț | kîțîva | | kĭag | kĭagu | Kĭaĭa | kĭaĭa | kĭaĭa-sta | kĭamă | kĭame | kĭasă | kĭef | kĭefu | kĭeiļi | kĭeĭi | kĭem | kĭema | kĭemat | kĭemată | kĭemato | kĭemaț | kĭemăm | kĭes | kĭmat | kĭńiluor | kĭorășć | kĭorîașće | kĭorît | kĭoroman | kĭortavĭ | kĭt | kĭuară | kĭuor | kĭuorđiș | kĭuorĭ | Kĭuoru | klaćină | klaćińe | klakă | klanfe | klańa | klańa-sta | klăćină | klăńi | klet | klîăń | Klokośuouțu | klopațăļiļi | klopațîaļe | klopîće | klopîtu | klopîțîļi | klopoțăļe | klośesk | klośiașće | klośită | klośiturĭ | Kloța | kloță | kluopîtu | kluoța | klupă | klțan | kļanța | Kļanțu | kļanțu | kļanțurĭ | kļașćiļi | kļeĭ | kļetu | kļeturĭ | kļisu | kļiuasă | kļuompîńe | Kļuś | koamă | koasă | koaśe | koaža | kobilkă | kobĭașće | kobĭeșć | kobĭrļeu | Kobļiźanu | koboare | koćețu | kodrită | kodrĭană | kodrĭesk | koik | kokaĭa | kokazar | Kokazaru | kokiĭ | kokiĭa | Kokință | kokință | kokĭezîļi | kokļanța | kokoluașă | kokoluașîļi | kokouș | kokoșat | kokoșată | kokoșălu | kokoșîlor | kokuoșî | kokuoșu | kokuoșuluĭ | kolak | kolaku | kolaś | kolaśel | kolaśi | kolaśiĭi | kolaśĭiei | kolera | kolkuoz | kolo | kolo-kolo | kolore | kolovuozu | koluo-koluo | kolțurĭ | koļașa | koļașe-n | koļera | koļeșîărĭ | koļiașa | koļiașă | koļiba | koļibi | koļibiļi | koļibĭ | koļinda | koļindrețî | koļindrĭeț | koļinḑ | kom | komanda | komina | komina-ĭa | komină | komĭenḑ | komuna | komuńișći | komșîĭa | komșîĭe | komșîĭļi | komșîka | konak | konaku | konaśe | konaśiļi | kondrĭeț | kondukter | konđeĭe | konđeĭu | konđika | konkau | konvĭeĭu | kopii | kopiilor | kopiî | kopiĭ | kopiĭe-ĭa | kopiĭi | kopiĭi-luor | kopiĭi-șća | kopiĭilor | kopiĭiluor | kopiĭî | kopiĭu | kopilama-sta | kopilandri | kopilariĭa | kopilariĭa-mĭa | kopilarĭaskă | kopilarĭeșć | kopilaš | kopilaș-o-la | kopilașa | kopilașî | kopilașo-la | kopilașu | kopilașuluĭ | kopilo-l | kopilo-la | kopilo-sta | kopilu | kopilu-lu | kopilu-n | kopiļe | kopiļiașće | kopiļit | kopitarĭ | kopîĭi | koplio-sta | kopsăĭ | kopt | koptuor | koptuorĭu | Kopu | kopu | kopuluĭ | kopuoĭ | kopuoĭi | kopuoĭu | koraśu | korikuvĭe | korkanu | kormańe | kormańilor | kornut | kornuț | kornuțî | korńeće | korńetu | korńiț | korńiță | korńițu-n | korožîașće | kosaskă | kosîaskă | kosîașće | kosîăsk | kosînd | kosît | kosîtă | kosîtorĭu-l | kosîtu | kosîtuori | kosîtuorĭu | kosomită | Kosova | Kosta | kostîșată | kośiĭa | kośina | kośińață | kośińi | kośobiță | kotariță | kotoĭu | kotunu | kotunuĭe | kotunurĭ | kotur | kovaś | kovaśi | kovaśiĭe | kovaśu | kovata | koveĭ | kovĭaĭe | kovrag | kovragu | kožokari | kožuaśe | kožuok | koșaua | koșćug | koșîărĭe | koștuaĭe | koțofana | Kraĭna | Kraĭnă | Kraĭova | kraka | Krako-l | Kraku | kraku | Krakuluĭ | krakuluĭ | kraļu | krampu | krapaĭ | krapat | krapă | krastavĭaće | krastavĭeț | kraś | kraśe | kraśi | kraśi-n | Kraśunuĭe | kraśunuluĭ | Kraśuńeșći | Kravarńik | kred | kreḑînd | kreḑut | kređa | kređințuos | kređințuosu | kređințuoșî | krengaraće | krenguță | krenźiļi | kreskut | krețanu | krețańi | krianźe | kriașće | kriĭir | kriĭiri-n | kriĭri | kriśiașće | kriśit | Krivĭeļ | Krișańi | krîape | krîeskut | krîkńesk | krîmpiĭi | krîmput | krîpatură | krîstavĭeț | krîstavĭețî | krĭadă | krĭađe | krĭađe-n | krĭamińa | krĭamińe | krĭanga | krĭanguță | krĭanźe | krĭanźiļi | krĭanźîļi | krĭaskă | krĭasta | krĭașće | krĭașće-n | krĭață | krĭed | krĭeḑ | krĭeḑut | krĭeinź | krĭeînź | krĭengarat | krĭenguța | krĭenguță | krĭenź | krĭenźiļi | krĭesk | krĭeskut | krĭeskută | krĭeskuț | krĭeșć | krĭeț | krĭețurĭ | krļig | krļigu | kroit | kroituorĭ | kroituorĭu | kroĭtuorĭ | kroĭtuorĭu | krompirișća | kropiĭaskă | kropîĭe | krovańe | kroviț | kroșńe | krpĭaskă | krskut | krstină | krstiń | krśag | krśagu | krśiaźe | krśumarĭ | krtuv | kruča | krudă | kruđe | krumpiĭ | krumpiĭi | krumpĭelu | kruoĭ | kruoșńa-n | krupiță | krupițăļi | kruś | kruśa | kruśe | kruśi | kruśiș | kruśiță | krușăță | krușîță | krușîțîļi | krușîțu | krși | Krșĭe | ku | ku-n | ku-nsuratu | kuaće | kuada | kuada-n | kuafa | kuafă | kuafe | kuaiļi | kuaĭe | kuaĭļi | kuakă | kuama | kuapće | kuaptă | kuaptă-n | kuarda | kuardă | kuarna | kuarńe | kuarńiļi | kuasa | kuasa-n | kuasta | kuaś | kuaśa | kuaža | kuaža-ĭa | kuažă | kuașće | kuaștîĭe | kubarî | kubuare | kuća | kućaḑă | kućeḑ | kućeḑat | kućez | kućieḑ | kućiĭa | kućiĭe | kufîrțău | kufurĭașće | kufurĭelurĭ | kufurĭesk | kuĭ | kuĭbaḑă | kuĭbarĭ | kuĭbarĭaḑă | kuĭbarĭașće | kuĭbarĭesk | kuĭbĭaḑă | kuĭbĭaḑă-n | kuĭbu | kuĭburļi | kuĭnă | kuĭvi | kuka | kukița | kukîĭ | kukîĭe | kukoluașă | kuku | kuku-raskuku | kukuluĭ | kukurigîĭe | kukuruḑo-l | kukuruḑu | kukuruḑuluĭ | kukuruzu | Kulă | kulkară | kulkarĭe | kulkat | kulkă | kulkăm | kulkuș | kulme | Kulmeźiĭa | Kulmeźiĭe | kulmi | Kulmĭa | kulmĭa | kulśe | kuļagă | kuļasă | kuļaźe | kuļaźe-n | kuļaźem | kuļeđa | kuļeg | kuļes | kuļesator | kuļeso | kuļeźem | kuļeźim | kuļeșărĭu | kuļeșîărĭu | kuļiaźe | kuļieg | kuļies | kuļiesu | kuļieź | kuļĭeź | Kumanuva | kumnaće | kumnata | kumnatî-mĭu | kumparaće | kumparaĭ | kumparat | kumparată | kumparato | kumparaț | kumparăm | kumpărat | kumpire | kumpirĭ | kumpirĭe | kumpîr | kumpîră | kumpîră-n | kunosk | kunoskută | kunoskuț | kunoșćem | kunoșćința | kunuaskă | kunuașće | kununa | kununată | kunună | kunuń | kunuńe | kunuńiĭe | kunuosk | kunuoșć | kuńe | kuńo-sta | kuńu | kuodńik | kuodri | kuoḑ | kuoḑî | kuok | kuoka | Kuola | kuolț | kuolțî | kuolțu | kuolțurĭ | kuomina | kuopśe | kuopu | kuor | kuorḑ | kuornu | kuornuluĭ | kuorńi | kuortu | kuos | Kuosta | kuoś | kuośina | kuośińi | kuot | kuotu | kuotur | kuoturĭ | kuoš | kuoșńiță | kuoșu | kuoșuluĭ | kuoșurĭ | kupițaļe | kupițaua | kupițîaļe | kupițîtuorĭ | kuprindă | kuprinđe | kuprins | kuprinsă | kuprinsu | kuprinș | kuraće | kuralușa | kurao | kurat | kurată | kuraua | kurațaće | kurațat | kurațată | Kurduman | kurđisăsk | kurđisîașće | kure | kurfutńiś | kurgatuare | kurgatuarĭe | kurimanuasă | kurișkapće | kurișuor | kuriț | kurițu | kurîaļe | kurîaļiļi | kurîță | kurîțâ | kurĭańikuluĭ | kurĭańiśe | kurĭe | kurka | kurkanu | kurkanu-la | kurkanu-sta-l | kurmată | kurmatura | kurpin | kurpiń | kurs | kurtă | kuru | kuruluĭ | kurvă | kurveșćina | kurveșćină | kurźe | kusîtura | Kusĭak | kusta | kusuće | kusuru | kusut | kusută | kusuto | kuś | kuśimă | kuśmiļi | Kuśuĭdańi | kutare | kutarița | kutarițîļi | kutarițîļî | kutkurĭaḑă | kutkurĭegĭu | kutruapîĭe | kutrupit | kutrupiț | kutrupĭașće | kutrupĭesk | kuzńița | kuzńiță-n | kuțîće | kuțîćel | kuțîćiļi | kuțîto-sta | kuțîtu | kuțîtu-n | kuțîtu-sta | kuțofană | 1958
l

l | l-a | l-a-nbrukat | l-a-nđireptat | l-a-ngalḑît | l-a-ngropat | l-a-nkis | l-a-npļećit | l-a-nvîrḑît | l-adunat | l-aĭ | l-al | l-aļi | l-am | l-amîndoă | l-ar | l-ažuns | l-aźuns | l-aș | l-înga | La | la | la-ĭ | la-l | la-nkisuare | la-nkuratură | la-nsurat | la-ntrabat | la-nvațat | la-nvîrćit | la-nțaļes | la-șa | labda-l | labdaturĭ | labđe | labiđe | labîd | labîdă | laće | laćiță | lada | lada-ĭa | lager | lageru | laĭaće | laĭeț | lak | Laku | laku | lakusta | lalalt | laltă | laltîĭerĭ | lampa | lampă | lanț | lanță | lanțu | Lapadatuońi | lapće-n | lapćiļi | lapćiļi-nkĭegat | lapćișuor | lapiḑ | lapis | lapîd | lapîdat | lapîdă | laptarĭu | laptili | laptuka | laptuosă | largă | larź | larźe | larźesk | larźiașće | larźiće | larźimĭa | las | las-o | lasa-n | lasaće | lasaĭ | lasao | lasară | lasat-o | lasată | lasato | lasato-n | lasaș | lasaț | lasață-l | lasațî-va | lasațî-vă | lasă | lasă-l | lasă-nkarkată | lasăl | lasăm | Lasî-će | lasî-će | lasî-ma | lasîće | lasîmă | laso | lastari-șća | lastavi | Lasuva | lată | latra | latră | latre | laturĭ | laturļi | lauază | lauta | lauta-ĭa | lautari | lautarĭ | lautarĭeșć | lavița | Lazarević" | Lazîr | Lazîr-ăla | Lazńița | laș | lață | lațîmĭa | lațu | | lăbdatuoare | lăkrîmiļi | lălă | lăsat | lătraș | lăturĭ | lăturuoń | lăturuońi | lăutari | lăutarĭ | lăutarĭeșć | lăutarĭu | 2011 | le | le-am | lemn | lemnuluĭ | leska | leva-desna | lifuritură | lină | liniuță | litiĭļi | livađe | lîăkrîmĭ | lîămpĭ | lîăturĭ | lîbovit | lîna | lîna-sta | lînă | lînga | lîngă | lînâ | lîuatari | lîutari | lîutarĭ | loitre | lok | loko-l | loko-la | lokru | lokșor | lokșuoru | lomanarĭa | lomanarĭe | lomańe | lomańiļi | lopata | lopețauă | lor | loukurĭ | loviĭ | lovila-r | lovitura | lovĭaskă | lovĭașće | lozaĭturĭ | lozîaskă | lozîtă | lu | luazîļi | lubari | lubarĭ | lugaśu | Lugńița | lugośița | luĭ | Lukĭa | Lukĭeńi | lukra | lukra-n | lukraĭ | lukram | lukrat | lukratoare | lukratuori | lukratuorĭ | lukraturoi | lukraț | lukră | lukră-n | lukrăm | lukre | lukri | lukri-n | lukrĭe | lukro-l | lukro-la | lukro-sta | lukru | lukru-luĭ | lukru-n | lukru-șală | lukruluĭ | lukrurĭ | lukrușală | Lukuva | lula | lulă | luļ | lumanare | lumanarĭa | lumanarĭe | lumanărĭ | lumanărļi | lume-l | lumi | lumĭ | lumĭa | lumĭa-ĭ | lumĭa-ĭa | lumĭa-n | lumĭa-sta | lumĭe | lumńa | lumńe | Luna | luna | luna-ĭa | lunaćik | lunarĭu | Lună | lună-n | lungaćik | lungă | lunguĭaće | lunguĭată | lunguĭaț | Lungulović | Lunguońi | luntriĭa | luntru | lunź | lunźaskă | lunźieșć | lunźimi | lunźimĭa | lunźită | luńa | luńe | Luńi | luńi | luńiļi | luńiś | luobîda | luoko-l | luoko-la | luoku | luokuluĭ | luokuriļi | luokurĭ | luokurļi | luomurĭ | luopta | luoptă | luor | lup | lupaćiță | lupada | lupadară | lupadat | lupadată | lupadatu | lupadaturĭ | lupadă | lupadăm | lupi | lupi-n | lupilor | lupiluor | lupĭ | lupĭeșć | luptă | lupu | lupuaĭka | lupuluĭ | Luśafurĭ | luśafurĭ | Luśafuru | luśașće | luśesk | Luśinu | luśituare | luvaĭ | luvară | luvarîm | luvasăm | luvat | luvată | luvato | luvă | luvă-n | luvăm | luvîă | lâna | lână
ļ

ļ-a | ļ-a-nćins | ļ-aĭ | ļ-am | ļ-aratat | ļ-astrukat | ļ-o | ļa | ļagaĭ | ļagat | ļagă | ļagă-ț | ļagăm | ļagînă | ļagînu | ļagîńe | ļak | ļaku | ļakurĭ | ļakuruos | ļamnjiļi | ļamńe | ļamńe-n | ļamńiļi | ļańe | ļasa | ļaspiḑ | ļaspiđe | ļăturĭ | ļe | ļe-nvăluĭi | ļeamn | ļeamńe-n | ļebeńița | ļebeńița-ĭa | ļegaće | ļegat | ļegată | ļegatuori | ļegatuorĭu | ļegatura | ļegatură | ļegaț | ļegă | ļeginu | ļegume | ļegumĭa | ļegumĭe | Ļeksa | ļekuit | ļekuĭ | ļekuĭala | ļekuĭe | ļekuĭit | ļekurĭ | ļel | ļemno-sta | ļemnu | ļemnu-n | ļemnuluĭ | ļemnuluĭĭ | ļenuasă | ļenuos | ļenuosu | Ļenuouț | ļenuoș | ļespiḑ | ļetka | ļetve | ļeuka | ļeź | ļeźi | ļeșîĭa | ļeșîĭe | ļeșînatura | ļi | ļi-n | ļi-npung | ļi-nțîpeńașće | ļiagă | ļiamne | ļiamnńe | ļiamńe | ļiamńiļi | ļiamńiļi-n | ļiańe | ļiaźe | Ļidovă | Ļidoveĭ | Ļidvă | ļieamn | ļieamnu | ļieamńe | ļiemn | ļiemno-la | ļiemno-sta | ļiemnu | ļiemnu-la | ļiemnuasă | ļiemnuĭe | ļiemnuluĭ | ļietka | ļietve | ļieź | ļifură | ļifuriturĭ | ļiganat | ļigatuare | ļigatuarĭa | ļigatura | ļigauă | ļigăĭ | ļiĭ | Ļikă | ļikuratuare | ļikură | ļikuruasă | ļilmba | ļimba | ļimba-uoi | ļimbriku | ļimburuš | ļimburuș | ļimpeḑît | ļimpiđe | ļină | ļinđiku | ļinđiń | ļing | ļinga | ļingă | ļingura | ļingură | ļingurĭ | ļingurļi | ļinsuarĭa | ļinźe | ļipiće | ļipiĭa | ļipiĭe | ļipiśuasă | ļipită | ļipituarĭa | ļipituoriļi | ļipîĭe | ļipĭașće | ļipĭesk | ļipsîașće | ļipsît | ļiskovĭeń | ļiskovĭeńi | Ļiskuaua | ļivađa | ļivađa-ĭa | ļivađe | ļiveḑ | ļivĭeḑ | ļivĭeḑî | ļivĭeḑîļi | Ļița | ļordarĭļi | ļoșćanu | ļoșćanuĭe | ļuafîĭe | Ļubi | ļuorda | ļеșîĭa
m

22 | m-a | m-a-ĭare | m-a-ĭastă | m-a-ngîna | m-a-nkîlśiĭ | m-a-nkroșńa | m-a-ntrabă | m-am | m-anvațat | m-askultă | m-audă | m-auḑ | m-aș | Ma | ma | ma-ĭastă | ma-ĭastă-n | ma-ĭiastă | ma-nbrukaĭ | ma-nbrukat | ma-nfruntă | ma-npinsă | ma-ntorsăĭ | ma-ntuork | ma-nvațat | ma-nvîăț | mačină | madraț | maḑîrĭa | mag | magarĭ | magarĭu | maĭ | maĭdan | maĭdanu | maĭdanuluĭ | Maĭka | maĭka | maĭstorĭ | maĭstur | maĭsturi | maĭsturĭ | maĭsturu | maĭu | makra | makrișu | mal | malaĭ | malaĭu | malaĭu-n | malo | malu | Maļińik | mam-sa | mama | mami | mamî-mĭa | mana | Manastirița | mangă | manînk | manînkă | manînkăm | manînś | manînśe | manîśe | manĭnś | manuș | manușă | mara-sta | mară | Marćin | Marćino-l | marćińi | mardafĭelurĭ | Mare | marfa | mariće | Mariĭa | Mariĭo | marim | marimĭa | Marinkuońi | marit | maritată | marită | Marĭ | marĭ | marĭașće | marĭață | marĭe | marĭesk | marĭeț | Marku | Markuluĭ | markușu | markușuluĭ | marmurĭeșć | martur | marturi | marturisît | marturĭ | maruasă | marunće | maruntă | marunț | marunțîaskă | marunțîkă | marunțîș | marunțîșu | marunțîșuluĭ | marźeļiļi | marźiaļe | marźieļiļi | marźina | marźină | Marța | marța | marță | marțîșuoru | marțuĭka | masa | masă | masîaļe | maskuru | mastaku | masura | masurat | masurĭ | maśină | maśuoku | matańiļi | matka | matkă | matușuoń | mau | mazarată | mazgă | maǐko | mașîna | mașînă | mașîń | maț | mață | mațîļi | mațu | | mă-ĭ | măgarĭaskă | măî | măîĭ | măĭ | Măĭdan | măĭdanuluĭ | măĭdo | măkîĭe | mălaĭ | măldari | măldarĭ | mămăļiga | mămăļigă | mănă-n | mănînśe | măr | mărăčiń | mărfiļi | mărg | mărgînd | măritat | mărĭ | măru | mărunțaskă | mărunțîșu | mărveńak | mărțînoasă | mărțînuasă | măsurat | măsurăm | măśiĭașu | măśină | măśińișu | mătka | mătkait | mătkîĭe | mătkuită | mătură | măturĭ | măturĭaļe | mătușa | măj | 221 | Meilă | merćigu | merğ | merğe | merğem | merinizațiĭe | merźa | mestakat | mestakată | mesťekat | Metońița | mezdrîće | mezdrĭala | mezdrĭaskă | mezdrĭașće | mi | mi-a | mi-am | mi-ntîń | mi-s | mićikulat | mićikuļaḑă | mićikuļeḑî-ĭ | mićikuļiaḑă | mieu | miglă | miĭ | miĭe | miĭu | Mik | Mika | Mikă | mikă | mikućikă | Mila | Milan | milă | Mile | Miluș | miļemn | Miļisau | mina | mină | minća | minća-n | minśinuasă | minśuna | minśuń | minśuńiļu | mint | mintă | minț | mințițo | mințîm | mințît | mińća | mińe | mińe-n | mir | mira | miraĭ | miraśiașće | mirat | miră | Mireiĭva | mirekuț | miresi | miriśika | mirĭ | mirĭasa | mirĭe | Miroćeńi | mirosată | mirosîaļe | Miroslau | miruos | Miruośu | mirus | mirusă | mis | mistaka | mistakaće | mistakat | mistakată | mistakatuorĭ | mistakatura | mistakatura-ĭa | mistakatură | mistakaș | mistakaț | mistakăm | miś | miśk | miśkată | miśkatuare | miśkă | mit | mită | mitol | mižlośiń | mižluoku | miźgură | mișć | mișće | mișńiku | miță | mîa | mîăru | mîgarița | mîgarĭaskă | mîĭ | mîkarao | mîkaruă | mîlaĭață | mîldarĭ | mîltîresît | mîn | mîna | mîna-n | mînam | mînarăț | Mînastirița | Mînastîrĭe | mînat | mînato | mînaț | mînă-n | mînăm | mîndra | mîndre | mîndri | mîndriĭe | mîndrîĭe | mîndrĭe | mîndruța | mînḑă | mînḑu | mîne | mîngă | mîngîĭe | mînînd | mînka-ț-ar | mînkaće | mînkarăm | mînkarĭa | mînkarĭa-mĭa | mînkarĭă | mînkarĭe | mînkasîm | mînkă | mînkăm | mînkărĭ | mînkîărĭ | mînsa | mînžășć | mînžiașće | mînžîașće | mînžît | mînžîtura | mîń | mîń-ļi | mîńe-m | mîńi | mîńiĭ | mîńiĭa | mîńiĭat | mîńiĭe | mîńiĭu | mîńiĭuos | mîńika | mîńiļi | mîńioasă | mîńios | mîńiś | mîńiuasă | mîńiuos | mîńiuoș | mîraśală | mîraśit | mîritaće | mîritat | mîritată | mîrļiaskă | mîrļiașće | mîrļiće | mîrļitu | mîrļitu-pomîntuluĭ | mîrmońala | mîrmuańe | mîrtanu | mîrtańit | mîrunțîșu | mîrveńaku | mîrveńaśi | mîrveńeś | mîrveńeśi | mîrza | mîrzăsk | mîrșau | mîsuratu | mîśinat | mîśinată | mîśińișuluĭ | mîtańala | mîtańit | mîtaśina | mîtriĭal | mîzgă | mîžlośină | mîžluok | mîșńiku | mîța | mîțî | mîțîlor | mîțîļi | mîțo-la | mîțu | mîțuasă | mîțuluĭ | | mĭ-a | mĭ-a-nbunat | mĭ-a-nflurit | mĭ-a-npļećit | mĭ-a-npuĭat | mĭ-aćins | mĭ-adus | mĭ-aĭ | mĭ-am | mĭ-arată | mĭ-ažuće | mĭ-ažutat | mĭ-el | mĭa | mĭal | mĭaļe | mĭană | mĭară | mĭarğe | mĭare | mĭargă | mĭarîļi | mĭarńik | mĭarńikă | mĭarźe | mĭarźe-n | mĭarźe-nkarkată | mĭasă | mĭastîkă | mĭastîś | mĭearźe | mĭelku | mĭeļem | mĭerg | mĭergînd | mĭerkuĭ | mĭerkurĭa | mĭerla | mĭerńica | mĭerńiță | mĭers | mĭerś | mĭerź | mĭerźa | mĭetîr | mĭetîre | mĭetîrĭe | mĭetîru | mĭetru | mĭev | mĭna | mĭnkare | mĭńe | mĭu | Mlaoa | Mlaua | Mlăđeńieșći | mlîdožăńe | mlîdožăńi | mlîdožeńa | Mlîđeńeșći | Mlîđeńiesku | Mlîđeńieșći | mńaḑa | mńamțî | mńarĭa | mńarĭe | mńaza | mńeḑu | mńeĭ | mńeĭi | mńel | mńelu | mńelu-n | Mńemțîĭe | mńerkurĭ | mńiarĭe | mńieḑu | mńiel | mńiĭ | mńiĭi | mńiĭi-n | moale | moara | moară | moarće | moare | modua | modură | modurĭe | moduvă | moĭat | molavină | Moldova | molkuță | moļidva | momit | momĭală | momuată | morarița | morarĭu | morarĭuluĭ | moră | mori | morminț | Morminț-aĭ | morminț-aĭ | morminț-ăĭ | mormințî | mormînće | mormîntare | mormîntu | mormodala | morśila | morśiļiesk | mort | morto-la | moruońi | moruońu | moruońuluĭ | Morus | morțîlor | morțîșuagă | morțuagă | mosoru | mosuară | mosuarîļi | mosuor | mosuoru | mosuoru-n | motîrśaskă | motîrśită | motîrșito | motoru | motruna | motuară | motuarkă | motuor | motuoru | mouoru | moutke | možđieșć | moș-aĭ | moșćeńeașće | moșćeńit | moșćeńito | moșćeńitori | moșćeńituare | moșiĭa | moșiĭe | moșîĭa | moșîĭa-mĭa | moșo-sta | moșu | moțată | moțîkluaĭe | mrĭežă | Mrļiś | mrtaś | mrțuagă | muaĭe | muaka | muara | muarća | muare | muarĭa | muartă | muașa | muće | mugunđața | mugur | muĭari-mĭ-a | muĭari-mĭa | muĭari-sa | muĭarimĭa | muĭarĭ | muĭarĭa | muĭarĭa-ĭa | muĭarĭa-l | muĭer-ļi | muĭera | muĭere | muĭeresk | muĭereșć | muĭeri | muĭeriluor | muĭeriļi | muĭerĭ | muĭerĭa | muĭerĭaska | muĭerĭaskă | muĭerĭe | muĭerĭeșć | muĭerļi | muĭerļo | muĭerșkă | muĭka | muĭkî-sa | muĭtă | muke | mukĭ | mukĭa | mukurită | mul | mulće | mulg | mulgari | mulgarĭ | mulgatuori | mulgă | mulsă | mulsu | mulsuarĭa | mulsuluĭ | mult | multa | multă | mulźa | mulźem | mulț | mulțam | mulțamit | mulțamĭașće | mulțamĭașțe | Mulțamĭesk | mulțăsk | mulțe | mulțît | mum-ta | Muma | muma | muma-n | mumă-sa | mumi | mumî-sa | mumî-ta | mumîn-ļi | mumîńiļi | munća | munćeń | Munćeńi | munćeńi | munkă | munťe | munț | Munț-aĭ | Munța-ĭ | munțî | Munțîļi | munțîļi | muoișća | muoĭ | muoļi | muor | muoră | muori | muorîļi | muorĭ | muort | muortu | muortuluĭ | muorț | muorțî | muorțîlor | muotka | muotke | muotkiļi | Muoșî | muoșo-l | Muoșu | muošu | muoșu | muoșuluĭ | Muraua | mură | murgă | Murgu | murgu | murguluĭ | Murguļeț | muri | murim | murit | murită | murĭaḑă | mursîkă | Murźa | muska | muska-ĭa | muskaļesk | Muskidău | muskiță | mustafĭeļńiku | Mustapiś | mustarĭu | mustîațîļi | muśeḑît | muśi | muśiașće | muśitu-n | muśkat | muśkatură | muśkă | mutaće | mutat | mutaț | mutațî-va | mută | mută-ļi | mutușuoń | mutușuońu | muu | muzeĭ | muźesk | muźit | muǐkă | mușć | mușkat | mușkă | mușkĭu | mușmula | mușu | mușuruaĭe | muț
n

n-a | n-a-nkis | n-a-nvațat | n-a-nțaļes | n-adurmiț | n-aĭ | n-am | n-amăĭ | n-anśeput | n-ar | n-are | n-arĭe | n-askulta | n-askultat | n-askultă | n-au | n-aud  | n-auđe | n-avĭem | n-avrut | n-avut | n-ažuns | n-ažutat | n-ažută | n-aźunź | n-așćetat | n-așćut | n-o | n-o-l | n-o-nțaļeg | n-ol | na | na-Ĭanku | na-lazîr | na-nśeput | nabuoĭńiku | nadăĭ | nadraźi | nađiažđa | nađiažđe | nađitura | naftă | nainća | naĭ | naĭba | naĭka | Naĭka-l | naĭka-n | naĭkuță | naĭkuțu | naĭmită | naĭmĭeț | naĭurļa | nakazu | nakazu-n | nakazurĭ | nakazurļi | nakrit | nakrĭașće | nalba | naltă | naltuță | naluś | naluśit | nalțîmĭa | nalțîmĭe | nam | namețaskă | namețîto | namĭeț | namuol | namț | nana | nana-l | nań | napașće | naplațu | naplațurĭ | naplațurļi | napuoĭ | narau | nare | narĭe | narńiku | naruadă | naruoadă | naruodu | naruoĭ | naruok | nas | naskută | naskuț | naslapurĭ | Nasta | nasu | nasurĭ | nasurļi | nat | Nata | nata | natra | nau | navrapu | nazîrĭașće | naș | nașćiri | nașćirit | nașî | nașîța | nașîță | našu | nașu | nașuluĭ | năimi | nămituorĭu | nămĭețîtă | nămļaḑîțî | nămļaḑîțu | năpăstuĭașće | năpraćit | năsăļit | năuntru | ni | nigra | nima | niś | niśkînd | niśkît | nișan | nîkažălurĭ | nîkažîaskă | nîkažîașće | nîkažîĭ | nîkažîto | nîkažîț | nîmeńașće | nîparĭaskă | nîroḑîĭ | nîsarîmbe | nîsarîmbĭe | nîsļeđit | no | no-l | noa | noapća | noapće | noastră | noă | nođițu | noĭ | nol | nopîrka | nopîrś | noprś | nopțăśk | nopțî | nora | noroḑășć | noroḑîăsk | noroḑîĭ | noroḑîĭa | noroḑît | norokuasă | nostă | notînd | Nou | nou | novembar | novembru | novina | noștri | nsurat | Nu | nu-ĭ | nu-l | nu-m | nu-n | nu-nd-o | nu-nfluare | nu-ngalḑăsk | nu-ngeț | nu-ngĭață | nu-ngĭeț | nu-npunźe | nu-ntuarśe | nu-nžure | nu-nțaļaźe | nu-nțaļeg | nu-nțaļeź | nu-nțaļiaźe | nu-nțaļieg | nu-s | nu-ț | nuaće | nuapća | nuapća-n | nuapća-sta | nuapće | nuastră | nuată | nuaștre | nuaștrĭe | nudoruos | nuĭ | nuĭaļe | nuĭaļiļi | nuĭe | nuĭe-n | nuĭeș | nuk | nuka | nuku | nultă | num | numa-l | numa-m | numa-n | numa-nvîrḑîașće | numa-ț | numaraće | numaraĭ | numarată | numaraț | numarăm | numă | număĭ | număr | numără | număru | nume | numiļi | numiļi-luor | numit | numită | numîră | numîru | numĭe | nunta | nuntașî | nunț | nunțaskă | nunțăšć | nunțît | nuo | nuodurĭ | nuodurļi | nuopț | nuopțî | nuopțîļi | nuora | nuoră | nuorî-sa | nuostru | nuot | nuou | nuovina | nuoštri | nuoștri | nuoț | nup | nuroḑăsk | nuroḑît | nus | nuśiļi | nuvađiașća | nuvarat | nuvară | nuvără | nuvăru | nuverĭală | nuviri | nuviri-șća | nuvirĭ | nuvîr | nuvîru | nužda | nuștri | nuоdurĭ | nuоștri
ń

ń-a | ń-a-mparțît | ń-a-nparțît | ń-a-nvațat | ń-adunăm | ń-am | ń-ar | ń-aźunźa | ń-așćiată | ńa-nkis | ńaćid | ńaćidă | ńagră | ńagre | ńagrĭe | ńagura | ńamo-la | ńamu | ńamu-luor | ńamuluĭ | Ńamțî | ńamțî | ńamțîașće | ńamțu | ńaśe | ńava | ńe-nkurăm | ńe-ntoarčem | ńegi | ńegri | ńegriala | ńegriće | ńegrit | ńegru | ńegura | ńegurĭeḑ | ńekat | ńekunoskut | ńekunoskută | ńemeńa | ńemuit | ńemuĭe | ńemuśituorĭ | ńemțaskă | ńemțășć | Ńemțîĭ | Ńemțîĭa | ńemțuaĭka | ńemțuoĭș | ńentorkatuare | ńepotu | ńepoțî | ńepuaćiļi | ńepuot | ńepuotu | ńepuoț | ńepuoțî | ńepuoțî-luĭ | ńevasta | ńevastuĭka | ńevuoĭe | ńi | ńi-n | ńi-ntîńirăm | ńiaćid | ńiaćidă | ńiagră | ńiagre | ńiarat | ńiarată | ńiarmaț | ńibatut | ńibaută | ńibunaćik | ńibună | ńićeḑaskă | ńićeḑat | ńidofript | ńidokuaptă | ńidokuopt | ńidoturnat | ńiđeparće | Ńiđiĭa | ńiegru | Ńigoćin | Ńigoćinuluĭ | ńigoćinuluĭ | ńigoćințî | ńigurat | ńigurĭaḑă | ńigurĭață | ńigustoriĭe | ńigustuori | ńigustuorĭ | ńigustuorĭu | ńikemat | Ńikola | Ńikolaĭe | ńikosît | ńikosîtă | ńikovala | ńikreskut | ńikuaptă | ńikuļasă | ńikunoskut | ńikunoskută | ńikunoskuț | Ńikuola | ńilukraće | ńima-n | ńimă | ńimăritată | ńimika | ńimituori | ńimîritaće | ńimîritată | ńimĭarńiś | ńimka | ńimuśit | ńingă | ńingrađit | ńins | ńinsurat | ńinśepută | ńinvațată | ńinșalat | ńințaļeș | ńințaļies | ńiomeńiĭa-tîa | ńipipćenată | ńipîkatuos | ńipoțikă | ńipuotu | ńipurtat | ńirođituorĭ | ńis | ńisarată | ńisîruită | ńiska-ĭ | ńiskar | ńiskopit | ńispalată | ńistașńik | ńistîmparat | ńistoțală | ńisufarat | ńiś | ńiś-o | ńiśći | ńiśopļiće | ńitrăbuiće | ńitrîbuit | ńiudaće | ńivaḑută | ńivă | ńiveńinuasă | ńivuoĭa-ĭa | ńivuoĭe | ńiźelu | ńiźielu | ńiźiĭ | Ńiș | ńișće | ńișći | ńișkînd | Ńișu | ńițasută | Ńițu
o

o | o-ntuarśe | o-nvîrćiașće | o-nțaļeź | o’ | oaĭa | oaĭe | oamiń | oarăļi | obadă | običaĭu | obîrkată | obîrkîĭe | Obļaga | obļiaga | oborĭel | oboru | obosala | obosîașće | obrańa | obraz | obrazu | obrăń | obrăńiļi | obrinćit | obrinśașće | obuor | obuoru | oćeșaskă | oćeșît | oćigu | oćinśeșć | oćiśașće | oćiśit | oćităl | oćităloaĭka | oćitulu | odaĭe | odată-dîdauorĭ | odăĭ | odolańe | ođekļiĭe | ođină | ođińaskă | ođińašće | ođińi | ođińiașće | ođińit | of | ogaš | ogașă | ogașăļi | ogașîaļe | ogașîăļiļi | ogașîļi | ogașol | Ogașu | ogașu | Ogașul | ogașuluĭ | ogașurĭ | ogļinda | ogļinḑ | ogoaĭe | ogođaskă | ogođașće | ogođașći-će | ogođesk | ogođeșć | ogođiașće | ogođiesk | ogođit | ogođît | ogoit | Ogrișćana | ogrișćana | oguaĭe | oiluor | oiļi | | oĭari | oĭariĭa | oĭarĭ | oĭarĭu | oĭeri | oĭki | oka | okaua | oki | okituarĭa | okituorĭ | okituorĭu | okĭ | okroćeaskă | okuol | olaĭ | olari | olarĭ | olarĭu | olațăl | oltanđiu | oltańaskă | oltańašće | oltańeșć | oltańit | oļigńeșće | om | omarît | omeńesk | omeńeșć | omeńiaskă | omeńiesk | omeńieșć | omeńiĭa | omeńiĭa-n | omeńită | omida | omidă | omiĭe | omiń | omińesk | omińeșć | omińi | omo-la | omorît | omouară | omuară | omuare | Omuoļ | omuorĭ | on | onom | oo | op-op | oparće | opaśit | opaśită | općiļa | opḑăś | operesît | opinćiaskă | opinćiașće | opinka | opinka-sta | opinkă | opinś | opinśiļi | opriegu | opriră | oprită | opriț | oprĭaskă | oprĭașće | oprĭașkă | oprĭesk | oprĭeź | optako-l | orańița | oraș | orașańi | orașă | orașuluĭ | orbĭaćiļi | orbĭala | orbĭaskă | ore | ore-n | ori | orităku | orĭ | orĭe | orman | ornă | osiĭe | osîĭe | osînda | Oslobođeńe | oslobođeńe | Osńiśa | Osńiśi | ostańit | Ostrovița | osu | osută | otar | otară | otarîașće | otarńikă | otaru | otkuoșu | otpadu | otraoa | otraua | otrauă | otraviț | ou | ouat | ouĭiļi | outuare | ovat | ovăsk | ovîăsk | oźaku | oźakuluĭ | oțălu | oțăt | oțătu | oțîăt | oțoman | oțomanu | oțomań | oțomańi
p

pačebuĭa | paduki | padukiļi | padukĭ | padure | Paduri | padurĭ | padurĭa | padurĭaļnikă | padurĭaļńikă | padurĭană | padurĭe | paduruańe | Pađina | pađină-n | paiļi | paĭe-fîn | paĭiļi | Paĭkuońi | paĭo-la | paĭu | paĭu-n | paĭugă | pakaće | pakaćiļi | pakatu | pakaturĭ | pakurari | pakustă | pakuta | palačinka | palačinke | palaćinkĭe | palasat | palćinu | palćinuĭe | palćiń | palćińi | palisadă | palma | palmă | palme | palmi | palmiļi | palmĭe | palugă | paļită | pana | panađur | pană | panușîuliĭ | panžînu | panžîń | pańivuasă | papară | papuku | papura | papuś | papușa | papușî | par | para | paradĭeda | paramama | paramamiļi | paramamî-mĭa | parća | parća-ĭa | parće | parće-ĭa | pare | pari | parinće | parinćiļi | parinț | parinți | parințî | parințîlor | parîaļe | parĭ | parĭaće | parĭaćiļi | parĭaka | parĭake | parĭake-n | parĭakĭa | parĭakĭe | parĭasîmiluor | parĭeki-ļa | parĭekĭ | parĭeț | parĭețî | parkĭe | paro-la | parśaļe | parśel | parśelo-sta | parśelol | parśelu | parśeluț | parśiaļe | parśiel | partaļiļi | partizań | partizańi | paru | parut | parțît | pasarika | pasarikă | pasat | pasă | pasent | pasîre | pasîrikă | pasîrĭa | pasîrĭe-n | pask | paskă | paskut | paskuto | pastrama | pastrat | pastrată | pastrăm | pastrĭaḑă | pasuĭ | pasuĭu | paśe-n | patlaźeańe | patru-ļa | patru-n | patru-śinś | patruļa-l | patrusprăsi-ļa | patrusprĭaśe | patu | patulu | paturĭ | paturļi | patus | Pau | paurît | paza | pazaskă | pazăsk | pazășć | pazdărĭu | pazdărļi | pazîa | pazîaće | pazîaskă | pazîașće | pazîăsk | pazîăț | pazînd | pazît | pazĭașće | pazńik | paș | paș-duoĭ | pașć | pașćaua | pașćilor | Pașćiluĭ | pašćiuńe | Pașćuluĭ | pașiaskă | pașît | pașu | pașuńa | pașurĭ | pațîașće | pațît | | pă-ĭ | pă-ț | pădukĭuasă | păĭtașîăsk | păkatuos | păkurar | păkurari | păkurarilor | păkurarĭ | păkurarĭaskă | păkurarĭu | pălmĭ | pălmuță | păļițîļi | pămă | pămînt | păn | păn-la | păn’ | păna | pănă | pănă-n | pănă-nkuaśa | pănă-pănă | păpuk | păr | părśeluț | părtizan | părtizań | părtizańi | păru | păru-ĭ | părușălu | părț | părțili | părțîļi | părțĭļi | păsîri | păsîrilor | păsîriļi | păsîrĭ | păsîrļi | păstrează | păsuĭe | Pătro-l | pătura | păturĭ | păzește | pe | pećaĭka | pećeĭś | pekmĭez | Peko-l | peļin | Pemska | penzîĭe | peptarĭ | perdu | perdut | perim | perit | peśinźina | Petrekuta | Petriĭa | Petrikă | petriśiaļe | petriș | petrĭakă | petrĭakut | petrĭaśe | petrĭeś | petruańe | petruańiļi | petruasă | peșkari | peșkariĭa | peșkarit | peșkarĭ | peșkarĭu | pi-n | pi-nga | pi-ńel | pićoru | piĭaț | pik | pikat | pikatuor | pikă | pikă-n | pikură | pikurĭ | pimovara | pin | pinćiń | pintărĭ | pinteri | pintra | piparka | piparkă | pipćeĭ | pipćenat | pipćiĭ | pipćiĭļi | pipćiĭu | Pipiĭuońi | pipiļașće | pirasît | Piroćan | piroćiț | piruańe | piruoń | piruońu | pisaḑă | pisaļka | pisarĭo-l | pisarĭu | pisaro-l | piskuańe | pisma | pista | pistă | pistriț | pistriță | pistrițură | piśare | piśe | piśoare | piśoarļi | piśorițîļ | piśoro-l | piśoroaźe | piśoroaźiļi | piśoru | piśoruaźiļi | piśuare | piśuariļi | piśuarĭe | piśuor | piśuoro-l | piśuoru | piśuoruluĭ | piśurĭe | pita | pitrekut | pitreśiem | pitualat | pitula | pitulat | pitulată | pitulaț | pitulă | pituļe | pituļiś | piuku | piva | pizdă | pizdoșćină | pižđi | pișățî | pișî-ma | pișļaga | pișļeź | pișmańiașće | pișmańit | pișuarĭe | pișuoru | pițîgańa | | pîăro-sta | pîăru | pîăruluĭ | pîărț | pîărțîļi | pîăsîrĭ | pîăsîrļi | Pîătru | pîătura | pîătură | pîăturĭ | pîkatuosu | pîkatuoș | pîkurari | pîkurarițîļi | pîkurarĭ | pîkurarĭaskă | pîkurarĭska | pîkurarĭu | pîl-pîl | pîlariĭe | pîlgu | pîlkă | pîlpîĭ | pîlpîĭe | pîn | pîn-la | pînă | pînă-n | Pîndarĭu | pînḑa | pînḑa-ĭa | pînḑă | pînḑî | pîngańașće | pîntaluoń | pîntaluońi | pîntru | pînză | pîńa | pîńa-n | pîńe | pîńi | pîńiļi | pîraman | pîrasîașće | pîrasît | pîrasîtă | pîrasîț | pîraula | pîrăsk | pîrća | pîrdańika | pîrdańika-ĭa | pîrdańikă | pîrdańiku | pîrdańiśi-ļi | pîrdańiśiļi | pîrgu | pîrîașće | pîrîĭe | pîrļit | pîrpaku | pîrporița | pîrśiașće | pîrśiașe | pîrśiesk | pîrśu | pîrśurĭ | pîrvaļiĭa-mĭa | pîržît | pîržîtă | pîržuaļe | pîrțe | pîsarika | pîsarikă | pîsarĭaskă | pîsărļi | pîśuasă | pîtpalaku | pîtpalaśi | pîzanarĭ | pîșkoviće | pîșku | pĭ-a | pĭ-adauară | pĭ-aĭ | pĭ-al | pĭ-aļi | pĭ-aśiĭa | pĭ-o | pĭaće | pĭaćik | pĭaćiku | pĭadauară | pĭađika | pĭaļa | pĭaļe-ngustă | pĭańe | pĭapćin | pĭapćină | pĭapin | pĭapino-sta | pĭapinu | pĭapińi | pĭară | pĭardă | pĭarđe | pĭarîļi | pĭarsîkă | Pĭatra | pĭatra | pĭatra-n | pĭatra-npreunată | pĭatră-n | pĭașćiļi | pĭaț | pĭe | pĭeiļi | pĭeĭ | Pĭek | Pĭekol | Pĭeku | Pĭekuluĭ | pĭelț | pĭeļi | pĭenđeră | pĭenđira | pĭept | pĭeptu | pĭer | pĭerd | pĭerdu | pĭerdut | pĭerduț | pĭerḑ | pĭerit | pĭerz | pĭesîk | pĭesîku | Pĭetra | Pĭetre | pĭetre | pĭetri | pĭetruańe | pĭeurmă | pĭeșć | pĭeșći | pĭeșćilor | pĭeșćira | pĭeșćiră | pĭeșćire | pĭeșćirĭ | pĭeșkari | pĭeșkariĭe | pĭeșťiļi | pĭn | pĭrđe | plaćesk | plaćiașće | plaćiesk | plaćit | plak | plaku | plakut | plakuț | plamad | plamadu | Plamna | plasîaļe | plaśe | plaśinta | plaśinț | plaśințîļi | plata | plată | plăț | plățîļi | pleĭvază | plisirke | pliș | plîng | plîngă | plîngînd | plîns | plînź | plînźa | plînźe | ploaĭa | ploaĭe | ploiță | ploĭa | ploĭat | ploĭuasă | ploĭuoń | ploĭuos | plotoźeńe | pluaĭa | pluaĭa-ngețată | pluaĭa-sta | pluaĭe | plugarĭu | plugol | plugu | plugu-ț | pluguluĭ | plugurļi | plumađașće | plumađeșć | plumađiașće | plumađiașće-n | plumađit | plumbi | plumbĭ | plumbu | plumbuluĭ | pluoiļe-șća | pluoĭ-ļe-șća | pluopi | pluopĭ | pluopu | pluoska | plută | pļak | pļakară | pļakat | pļakă | pļaśe | pļauă | pļećirĭ | pļeĭvaz | pļeĭvazu | pļek | pļeka | pļekaĭ | pļekară | pļekat | pļekaț | pļekăm | pļesńit | pļesńită | pļesńito-la | pļesńitu | pļeś | Pļeșî | pļeșîĭ | pļeșîu | pļiakă | pļiek | pļieku | pļieś | pļin | pļină | pļiń | pļińe | pļiska | pļivĭesk | pļoskanat | pļoșćenat | pļuadă | pļuodu | pļuoșć | pļuskanat | pļusńit | poaļe | poarće | poarta | poartă | poaťe | poćaka | poće | poćeś | poćeśi | Podguorț | podmorît | podrum | podrumu | podrumurĭ | poduabe | podubiță | poduluĭ | podvaļe | pođaļe | pođaļiļi | pođiđit | Pođina | pođina | pođină | pođiń | pođińi | pođită | poftă | pogara | Poĭana | poĭana-n | poĭană | pokladu | pokńaskă | pokńașće | pokńesk | pokńi | pokńiașće | pokńit | pokńituarĭe | pokrouțu | politika | politikanțîlor | poluaźiļi | poluoź | poļažńik | poļekrĭesk | poļiažńik | poļiažńiśe | poļikra | poļikra-lu | poļikra-sta | poļikraḑă | poļikră | poļikre | poļikrit | poļikrĭaḑă | poļimit | poļimĭesk | pomana | pomană | pomă | pomeń | pomeńiļi | pomeńit | pomînćanu | pomînćeń | pomînćiańe | pomîntarĭu | pomînto-la | pomînto-sta | pomîntol | pomîntu | pomîntuluĭ | pomîntuluĭi | pomĭeń | pomĭntu | pomńata | pomo-la | ponćur | ponćură | popașńiț | popi | popiku | popiļńiku | popiso-l | popĭesk | popĭeșć | Popĭeșći | Popovița | Por | Poreśĭa | porîmbe | porîmbiļi | porîmbĭe | porîmbu | porînka | Porĭeśa | Porĭeśi | porĭeśi | porĭezu | pork | porkariĭ | porkariță | porkarĭața | porkarĭeț | porkarĭu | Porkarușa | porkoń | porkońaskă | porkońașće | porkońitu | porkouń | porkuońi | porkuońu | porkuońuluĭ | porńașće | porńi | porńiașće | porńiesk | porńit | porśaskă | porśesk | porśeșć | porśiaskă | porśilor | porśĭeșć | portol | porumbĭ | porumbu | post | postaĭka | postavița | postăĭś | postăvi | postăviļi | postîașće | postîăĭśiļi | postît | posturļi | poś | pośașće | potekă | potîrńiś | potîrńiśi | potkovit | potkuave | potlaźĭań | potloźań | potluogu | pouađiļi | pouată | pouodu | povasta | povastă | povăstuĭ | povestîm | poveșć | povĭestîtuorĭ | povĭeșć | povĭeșćiļi | povuoĭ | pozanarĭ | Pozdărĭ | poziu | Požarevăț | poșćeńiĭe | poșćeńit | poșćińit | poștarĭ | poștoito | poț | pr-aĭ | praćin | prafiră | pragarĭu | pragu | Praova | prapuru | prau | praz | prazńek | prazńik | prazńiku | prazńikuluĭ | prazńiśe | prazu | pražîna | pražînă | pražîń | prașća | prașît | prașo-la | prașu | pră | Pră-l | prăfiră | prăn | prăntu | prăsarat | prăsta | prăurmă | prećeńiĭe | preduzeće | prenț | prerast | Prerastuluĭ | prerastuluĭ | presăku | preuoț | prezimiļi | pribuoĭu | prigivituarĭa | priguruĭu | prikoļița | pril | primaș | primeḑaskă | primeḑată | primeḑîașće | primim | primit | primĭaskă | primĭažđa | primĭașće | primĭeḑu | primĭesk | primovara | primovară | primovĭeri | prind | prindă | prinḑ | prinđa | prinđe | prinđem | prins | prinsă | prinsăĭ | prinso | prinș | priomovara | pripașî | pripașu | pripĭașće | priplod | pripluod | pripor | pripur | priru | prisećiaskă | prisećiesk | priskopala | priskopĭeļi | prispit | prispĭașće | pristaĭka | priśeput | priśĭapă | prizuvit | prîa | prîamult | prîn | prînḑ | prînḑă | prînḑî | prînḑîră | prînḑu | prînḑuluĭ | prînga | prîngă | prîntu | prĭa | prĭabińe | prĭaćin | prĭaćină | prĭaćinîră | prĭaćiń | prĭaćińi | prĭaĭut | prĭaĭuta | prĭamare | prĭamult | Prĭastîśe | prĭežba | proaspăt | proboćaḑă | proboćeḑaț | probućeḑato | proćiļe | prođe | profak | profakut | profakuta | profaśe | profriźe | proîmblaće | proîmblare | proîmblîăm | proîmbļi | prokovățu | prokrĭaskă | prokrĭașće | prokuopto | prolaș | proloveșťi | proļeg | promîritrat | pronsurat | prontuors | propuada | prorkuońu | prorukă | proskuos | prospus | prost | prostaskă | prostavelă | prostavĭela | prostîașće | prostîașće-ma | prostîĭ | prostovană | prostovań | provadă | provăruĭe | proșć | proțapu | pruaspîd | pruastă | prumut | prun | pruna | prună | prund | prunu | prunu-lu | prunje | pruń | pruńe | pruńi | pruńiļi | pruopće | pruosîk | pruoșć | pťeļa | pu | puaće-fi | puaće-ĭ | puakńit | puala | puaļe | puaļiļi | puama | puamă | puame | puamiļi | puamĭe | puarće | puarka | puarna | puartă | puată | puate | puăće | pućare | pućarĭa | pućarĭa-ntrĭagă | pućarĭe | puće | pućem | pućerĭa | pućiare | pućină | pufă | pufu | pugańiĭ | puișuor | puĭ | puĭaĭ | puĭat | puĭaț | puĭi | puĭi-n | puĭkă | puĭkiță | puĭu | pul-uaĭe | pula | pula-n | pulburu | pulpĭa | pulpĭe | puļe | puļi | pumeńa-ma | pumeńaskă | pumeńașće | pumeńesk | pumeńeșć | pumeńiaskă | pumeńiașće | pumeńim | pumeńirîm | pumeńită | pumn | pumnu | pumnu-n | pumpă | pun | pună | pună-n | punća | punće | pungă | puń | puńa | puńe | puńe-n | puńem | puńiĭ | puoćiră | puod | puodu | puoduluĭ | puoļ | puoļi | puom | puomi | puomĭ | puomu | puop | puopa | puopa-l | puopi | puopĭ | puoptă | puorko-l | puorko-la | puorku | puorku-l | puorkuluĭ | puorś | puorś-aĭ | puorśi | puorśilor | puort | puortu | puorț | puost | puostu | puosturĭ | puot | puoț | pup-pup-pup | pupi | pupîḑa | puriku | purikuluĭ | puriś | purok | purśaua | purśelo-l | purśelo-sta | purśelu | purśi | purśiel | purśiĭ | purśiĭi | purśĭal | purta | purtară | purtat | purtato | pus | pusă | pusă-n | pusărăm | pusîăĭ | pusîră | puso | pusta | pustîńe | pustîșît | pusumorît | pută | putină | putkovarĭu | putkovĭaskă | putoļit | putraḑaskă | putraḑăsk | putraḑîaśe | putraḑîașće | putraḑît | putraḑîșaće | putragańu | putrivim | putrîd | putrîdă | putrîviće | putrîvĭaskă | putu | putuare | putuĭ | puturuasă | puturuoșî | putut | putuș | puvăstuit | puvesta | puvestă | puvestăsk | puvestășće | puvestîașće | puvestîăsk | puvestîășć | puvestîm | puvestîră | puvestît | puzanarĭe | puzanarĭu | puzumeńit | pușći | pușćiļi | puška | pușka | pușkă | pușkuļița | puțînă | puțîń | puțîńe
r

r-a | ra | rabda | rabdațî-va | rabdă | rabđe | Rabĭelo | raćaḑă | raćeḑa | raćeḑu | radaśină | radio-la | radionu | raḑîmat | rađe | rađikă | rađikiă | rađina | rađiś | rađiśe | Raĭku | raĭu | Raĭuluĭ | raĭuluĭ | Raka | rakiĭa | rakiĭa-ĭa | rakiĭe | rakiĭu | rakita | raklaće | raklat | raklată | raku | rakuare | Ram | ramas | ramasă | ramasîră | Ramă | ramîn | ramînă | ramîns | Ramîń | ramîń | ramîńe | ramńiku | rangi | rangu | rańesk | rapĭed | rapus | rapusă | rar | rară | rare | rarit | rarĭ | rarunkĭu | ras | rasad | rasarit | rasă | rasăr | rasîare | rasîarĭe | raskruče | raskuaļe | raskuol | raskuoļu | raso | raspînćiku | raspuns | raspunsu | rastîaĭe | rastuarńe | rasturnat | rasuflă | rasufļe | rasună | rasurĭ | rasuśită | raś | raśașće | raśiala | raśiaskă | raśiașće | raśieșć | Raśița-n | rat | rataśeșć | rato-l | ratu | ratu-l | ratu-sta | ratuluĭ | ratungă | ratuns | raturĭ | raveńala | razbăl | razbălu | razbiku | razbiśiće | razbiśit | razbiśito | razbit | razbĭașće | razboĭ | razbunat | razbună | razbuoĭo-l | razbuoĭu | razńaskă | razńeșć | razńiaskă | razńiće | Rașanțanu | rașăńe | rașîașće | rașît | rașîtă | rața | rațășî | rațuoń | răđikară | răđikată | răđiń | răďič | răďikată | răĭ | răļe | rămas | rămîns | rămîńa | Rănovăluĭ | Rănovăț | răo-la-l | răotaća | răsărit | răsfirat | răsturnat | răsuku | răsunat | răsuśașće | răsuśeș | răsuśiće | răśe | rătuit | răveńală | răzbiku | răță | rel | rimļeń | rî-o-l | rîa | rîaļe | rîaśe-n | rîață | rîăbd | rîăĭ | rîăś | rîău | rîd | rîdaśina | rîdaśina-n | rîdaśină | rîdaśiń | rîdaśińiļi | rîdă | rîḑ | rîḑîmat | rîđa | rîđika | rîđikaće | rîđikat | rîđikat-n | rîđikată | rîđikato | rîđikă | rîkabușu | rîkańala | rîkańașće | rîkańelu | rîkańesk | rîkîĭ | rîkîĭe | rîkîĭturi-ļi | rîmasăĭ | rîmasîărîm | rîmă | rîme | Rîmna | Rîmnarĭeka | rîmuĭală | rîmuĭe | rîmuĭi | rîndașî | rîndo-sta | rîndol | rîndu | rînduiće | rînduită | rînduĭ-će | rînduĭe | rîndurika | rîndurĭ | rîndurļi | rînḑa | rînḑa-ĭ | Rînḑuok | rînđașće | rînđiće | rînkaś | rînsa | rîńașće | rîńit | rîpată | rîpe | rîpeḑîń | rîpeḑît | rîpiļi | rîpuasă | rîs | rîsarit | rîsaritu | rîsatură | rîsîpĭaskă | rîskańaḑă | rîskańată | rîskańaț | rîstośită | rîsturnat | rîsunat | rîtaśeșć | rîtaśit | rîtatură | Rîu | rîuluĭ | rîuri | rîurĭ | rîurĭel | rîveńală | rîveńit | rîză | rîžașće | rîșkiĭe | rîškituorĭ | rîșkituorĭol | rîșkituorĭu | rîșkîĭe | rîșńită | rîșńița | Rĭeka | rĭeklă | rĭenda | rĭernă | rĭsarit | Rkovăț | Rnaglîăvi | robiĭe | roćița | roćiță | rođaskă | rođașće | rođiașće | rođit | rogoșît | romańița | ronțu | ropanu | ropanuluĭ | rostîaskă | rostîĭa | rostîtă | rota | rotată | rotă | rouata | rozave | rozăvă | roź | roșașće | roșăsk | roșățu | roșiașće | roșî | roșîașće | roșîĭe | roșît | roșkaćik | roșkaćikă | roșkaćiśe | roșu | ruaba | ruabe | ruaće | ruaćiļi | ruađe | ruagă | ruata | ruauă | ruda | ruda-ntrĭagă | rudari | rudarĭ | rudnik | Rudńik | rudńik | rudńiku | rudńiś | rudńiśe | rufe | rufiļi | rugaĭ | rugamînt | rugamîntu | rugarĭ | rugat | rugato | rugožîna | rugožîń | rugožîńiļi | rugumatuare | rugumatura | rugumatură | rumăńaskă | rumeńit | rumiîń | rumîn | rumîn-aĭ | rumîna | rumînă | rumînka | rumînke | rumînś | Rumîń | rumîń | rumîń-aĭ | rumîńaskă | rumîńașće | rumîńașe | rumîńesk | rumîńešć | rumîńeșć | rumîńi | rumîńiașće | rumîńieșć | Rumîńiĭe | rumîńilor | Rumîńĭe | rumĭń | rumĭńesk | rumâńi | ruoađe | ruobĭ | ruodu | ruog | ruonț | ruopîta | ruostu | ruoș | ruoșe | ruoșiĭe | Ruoșîĭe | ruoșîĭe | ruoșĭe | ruoșu | ruoț | ruoțî | ruoțîļi | rup | rupă | rupće | rupćiguos | rupćiguoș | rupe | rupĭ | rupĭe | rupsă | rupsăĭ | rupsără | rupt | ruptă | ruptură | rupț | Rusaļe | Rusaļiļi | rusaļiļi | rusăsk | ruź | ruźinit | ruźinită-n | ruźińiașće | ruźińit | ruźińită | rușî | rușînuasa | rușîńa | rușîńaḑă | rușu | râu
s

s- | s-a | s-a-m | s-a-mbatat | s-a-mparut | s-a-nbatat | s-a-nbrakat | s-a-nbrukat | s-a-nbufnat | s-a-nćins | s-a-nfășurat | s-a-nflat | s-a-ngrașat | s-a-ngropat | s-a-ngroșat | s-a-ngržobat | s-a-nkalțat | s-a-nkeĭat | s-a-nkiptorat | s-a-nkis | s-a-nkĭagă | s-a-nkĭegat | s-a-nkĭeptorat | s-a-nkoveĭat | s-a-nļinoșat | s-a-npakat | s-a-nparțît | s-a-npiđekat | s-a-npins | s-a-npļećiaskă | s-a-npļećit | s-a-npuĭat | s-a-nspinat | s-a-nspină-n | s-a-nsuară | s-a-nsuart | s-a-nsurat | s-a-ntărit | s-a-ntîlńit | s-a-ntîńit | s-a-ntors | s-a-ntuor | s-a-ntuors | s-a-nvațat | s-a-nveńinat | s-a-nvîrćit | s-a-nvrćit | s-a-nșaļaḑă | s-a-ńekat | s-a-uḑît | s-aduarmă | s-aduna | s-adunat | s-adună | s-aduńe | s-afumă | s-ambatat | s-amplećit | s-angrașat | s-angroșîașće | s-anpins | s-ansuară | s-anunțît | s-anvăluĭe | s-apuka | s-apukă | s-ar | s-arańiaśće | s-arďikă | s-askulće | s-astruśe | s-atîrnat | s-aud | s-audă | s-audâ | s-auḑ | s-auḑî | s-auḑît | s-auđe | s-auđe-n | s-ažuće | s-ažung | s-ažunź | s-așćaće | s-așćată | s-ă | s-ăm | s-ći | s-îĭ | s-îl | s-îm | s-îngĭață | s-înkĭape | s-înpĭađiś | s-întrîăbĭ | s-învĭață | s-îș | s-o | s-o-nbraś | s-ogođaskă | s-omuare | s-ț | sa | sa-m | sa-mpare | sa-mparu | sa-mparut | sa-mpetrît | sa-mping | sa-nbată | sa-nbrakă | sa-nćing | sa-nćins | sa-nćinźe | sa-nđirĭaptă | sa-nfășură | sa-nfruntă | sa-ngalḑîașće | sa-ngalḑît | sa-ngiće | sa-ngînă | sa-ngrașă | sa-ngroșaḑă | sa-ngruapă | sa-nkalță | sa-nkid | sa-nkină | sa-nkis | sa-nkîlśesk | sa-nkĭaĭe | sa-nkĭaptură | sa-nkļeșćiaḑă | sa-nkonvĭaĭe | sa-nmarunțîașće | sa-npîatură | sa-nplećesk | sa-npļińașće | sa-npodobĭașće | sa-npreună | sa-npung | sa-nsuare | sa-nśins | sa-nśintă | sa-ntîmpit | sa-ntîńesk | sa-ntîńiesk | sa-ntuarkă | sa-ntuarsă | sa-ntuarśe | sa-ntuors | sa-nvaļesk | sa-nvața | sa-nvațat | sa-nvață | sa-nvăluĭe | sa-nvîrćașće | sa-nvîrćeașće-n | sa-nvîrćesk | sa-nvîrćiaskă | sa-nvîrćiașće | sa-nvîrćiașće-n | sa-nvrćașće-n | sa-nźuară | sa-nțaļieg | sa-nțapă | sa-nțăpe | sa-ńaśe | sa-r | sa-uḑe | sa-uḑî | sa-uđe | sa-ș | sabĭa | saćanu | saćań | saćańi | saćańiļu | saće | saće-n | saćeń | saćeńesk | saćeńi | saćeșć | saćianu | saćiań | saćień | saćiļi | saćiļu | sađașće | sađiașće | sađiće | sađitu | sađiț | saĭla | saĭna | saĭńaćiļi | saĭńeț | saĭńieț | sakara | sakă | sako-la | saku | sakure | sakuri | sakurĭ | sakurĭa | salată | salbaćik | salka | salkimu | Saļișće | sam | sama | samana | Samaru | samă | samińe | samîna | samînă | samînța | samînțîĭa-ĭa | samînțîļi | samînțîļî | samînțîșu | samînțuasă | san | sanduk | sanduku | sandukuluĭ | sanduśiļi | sanuńa | sanźiru | sapaļiga | sapaļigă | sapată | sapatu | sapatuluĭ | sapă-n | sapăm | sapînd | Saptamîna | saptamîń | saptamîńi | sapunu | sapunurļi | sara-n | sarafĭ | sarak | sarak-marak | saraka | sarakaśuasă | sarakă | saraku | saraś | saraśilor | sarată | sară-nlung | sarbatuarĭe | sarbatuorĭ | sarbîdă | sarbîđe | sarbĭaḑă | sarit | sarĭa | sarĭaḑă | sarśina | saś | saśi | saśi-n | saśi-șća | satară | satelitu | sato-la | Satu | satu | satu-sta | satuasă | satul | satulă | satuluĭ | satuoș | saturat | satură | sature | saturļi | Sava | Savinîț | saźata | | | să-ĭ | să-l | să-m | să-nbraśe | să-nfurișă | să-ngruapă | să-nkĭaźe | să-nkonđeĭe | să-npinź | să-nśapă | să-ntuarkă | să-nvirćaskă | să-nvîre | să-nvĭață | să-nțaļagă | Să-ț | să-ț | săčeraru | săčerat | săčeratu | săčerli | săća | săĭ | săĭńi | săĭńiļi | Săkuļe | săkuos | săl | sălkarĭ | sălś | sălśi | sămanat | sămnu | sămńiļi | sănt | sănźiru | săpe | săpĭ | săr | sărakaśuos | sărăkaśuos | săre | sărituare | săriturĭ | sărĭ | sărśińerĭu | sărutată | sărută | săśerat | săśeratuorĭu | săśetuasă | săśiratu | săśiratuorĭ | săśiră | săśituasă | săśu | săźetarĭu | se | seara | sfeta | sfiĭaskă | sfiĭuasă | sfińaku | sfîntă | sfîntu | sfînțît | sfînțîtă | sfîrîĭe | sfîrļaḑa | sfîrśielu | sfîrșîĭ | sfîrșîră | sfrieźelu | sfrieźeluĭ | sfrînśuoku | sfrĭađiri | sfrĭađiru | sfuara | sfulđeru | sfulđiră | sfulđire | sfulđiru | sfulđiruluĭ | sfuorĭ | sifļi | sigirat | sigurată | sigurĭaḑă | sikîĭe | sila | singură | sint | sî-ĭ | sî-l | sî-m | sî-nfîășurĭ | sî-nkĭaĭe | sî-nkĭapĭe | sî-nskimbĭe | sî-ntuarsă | sî-nvață | sî-nžugă | sî-nțaļeg | sî-ș | sî-ț | sîamńe | sîape | sîară | sîare | sîare-n | sîarĭe | sîaśira | sîaśita | sîăća | sîămn | sîămnu | sîăp | sîăśiră | sîăśită | sîće | Sîga | sîgnur | sîĭ | sîkîĭe | sîl-aĭa | sîla | sîlă | Sîm-Pĭetru | sîmanaće | sîmanată | sîmanatu | sîmanatuarĭe | sîmanatuor | Sîmbîta | sîmbîta | sîmbriĭa | sîmburu | sîmće | sîmćesk | Sîmḑîĭana | sîmḑîĭańe | sîmḑîĭańiļi | sîmînatuarĭa | sîmnatura | sîmśaua | sîmt | Sîmț | sîmț | sîmțală | sîmțît | sîn-Źuorḑu | sînaită | sînataća | sînatos | sînatuoș | sînćem | sînerișu | sînguraćik | sîngurataća | sîngură | sîngure | sîngurikă | sîngurĭ | sînta | sîntuađirĭ | sînu | Sînvasîĭu | sînźarat | sînźarĭaḑă | sînźaruos | sînźaruoș | Sînźeriș | sînźerișu | sînźerĭaḑă | sînźiļi | sînźîļi | Sînźuorḑ | sîpatuori | sîptamîna | sîptamînă | sîraśiĭe | sîrbaćikă | sîrbaćiś | sîrbaćiśe | sîrbaśiaskă | sîrbaśit | sîrbatorito | sîrbatuarĭa | sîrbatuoriļi | sîrbatuorĭ | sîrbăsk | sîrbeșće | Sîrbi | sîrbi | Sîrbiĭa | Sîrbiĭe | sîrbitu-să | sîrbizat | sîrbizaț | sîrbî | sîrbĭ | sîrbĭaḑă | sîrbĭaskă | sîrbĭașće | sîrbĭesk | sîrbĭeșć | sîrbĭeșťe | Sîrbu | sîrmanu | sîrmă | sîrńikă | sîruită | sîruĭ | sîruĭe | sîśararîm | sîśaratu | sîśerat | sîśiratuorĭu | sîta | sîturat | | sĭare-n | sĭntuađiri | Sĭnźuorḑ | sĭrbaćik | skadă | skaḑut | skađarĭa | skađe | skaĭaće | skaĭećiļi | skaĭeț | skaĭu | skalanu | skaldat | skaldă | skalḑ | skalđe | skalușî | skalușu | skaļit | skamno-l | skamnu | skamńe | skamńiļi | skapaĭ | skaparăm | skapat | skapă | skapăm | skapîră | skapîre | skarmiń | skarmîń | skarpină | skartaș | skăldat | skăpatatu | skăpĭ | skărîļi | skărļi | skiĭ-ļi | skimb | skimbato | skimbă | skimbe | skimbĭe | skimbur-ļi | skimburļi | skimotoșala | skinćeĭ | skinćiĭ | skinćiĭa | skinćiĭi | skinćiĭiļi | skinśońala | skinśuańe | skîape | skîndurĭ | skîrţaĭka | skîrmanat | skîrtaš | skîrtașu | skîržîĭe | skîrțait | skîrțaĭala | skîrțîĭe | skîrțuańe | skļinćit | skoasă | skoaťem | skobarĭu | skobită | skobită-n | skobituariļi | skobituarĭa | skobituriļi | skobiturĭ | skobîlțît | skobĭașće | skobĭesk | skoborît | skoća | skofîrļiĭa | skoparĭu | skopitu | skopĭaskă | skopĭașće | skopĭeșć | skorușa | skorușu | skorușuluĭ | skos | skosăĭ | skot | skotă | skovĭarda | skriĭat | skriĭatuorĭ | skriĭe | skriĭem | skripsuoriļi | skris | skrisa | skriu | skrivala | skrižăĭ | skrižăĭe | skriș | skrofița | skruafa | skruafe | skruma | skrume | skruofi | skuaba | skuabe | skuaće | skuală | skualîće | skuarța | skuasă | skuata | skuată | skubikura | skubikurĭ | skućiku | skufundat | skufundă | skufunđe | skulaț | skuļe | skuļiļi | skumpatățurĭ | skumpă | skumpit | skumpĭ | skumpĭe | skundă | skunđe | skuoĭś | skuol | skuoļ | skuos | skuot | skuoț | skurćaḑă | skurće | skurg | skurs | skurtaće | skurtată | skurtaturĭ | skurtă | skurț | skuturat | skuturată | skuturatura | skutură | slab | slabă | slabe | slabit | slabĭașće | slabĭeșć | slabuț | slait | slamńaku | slamńaśe | slamńaśiļi | slańina | slăńinuoș | slbuađe | slobaḑît | slobîđe | sloboađe | slobuoḑ | slubaḑa | slubaḑîće | slubaḑîĭ | slubaḑîndu-sa | slubaḑîtă | slubaḑîț | slubuadă | slubuaḑîl | slubuađe | slubuod | slubuoḑ | slućiće | slućito | slućituro | sluga | sluga-ș | slugarńikă | sluobîdă | sluobîḑ | sluobîđe | sluove | sluoviļi | služaskă | služba | služît | sluź | sluźiļi | sļikurĭ | smidaku | smidaruĭka | smidaruĭśiļi | smiđakuluĭ | sminćiașće | sminćiĭ | smîlțu | smolao | smuala | snagă | snopit | snopĭ | snopĭaskă | snuopi | snuopilor | snuopĭ | snupu | sńigoćinuluĭ | soare | soarele | Soariļi | soarluĭ | soba | soboćeu | sobuoļi | soća | sok | sokoćala | sokoćiaskă | sokoćiașće | sokoćitu | sokriĭa | solomîzdra | solțî | solțu | somina | sora | soră | sorbitu | sorbiturĭ | sorî-mĭa | sorî-sa | sorîmĭa | soro | sorośașće | sorośită | sorośito | soruaśe | soruoku | sovĭeĭka | soț | soțîĭ | soțîĭa | soțu | spaće | spaĭmată | spaĭmĭaḑă | spalaće | spalato-l | spalatu | spală | sparg | spargă | sparsă | sparsîră | spartă | sparturĭ | sparź | sparźam | sparźarĭa | spata | spatarĭ | Spatarĭu | spatarĭu | spațu | spiĭa | spikoșat | spiku | spikurĭ | spin | spinarĭa | spinarĭe | spinări | spinărĭ | spinćik | spinćikato | spinćikaț | spinćikă | spintă | spinuasă | spiń | spińamă | spińi | spiśe | spiśiļi | spiț | spița | spîăl | spînḑă | spînḑol | spînḑu | spînḑur | spînḑurată | spînḑuratu | spînḑură | spînḑure | spîrćiguos | spîrloșaḑă | spîrloșată | spĭaće | spĭaćiļi | spĭaļe | spĭeći | spĭeļ | spļina | spomînće | spomîntaće | spomîntat | spomîntă | sporișu | spoumuasă | spoveđaskă | spoveđeaskă | spoveđeșć | spraturĭ | sprimiće | sprimit | sprimită | sprimiț | sprimĭașće | sprinśana | sprinśańiļi | sprinśenaț | sprižińit | sprižońală-n | sprižońit | sprižuană | sprižuańe | sprižuon | sprînžaskă | sprînžîće | sprînžîtă | sprînžîț | sprîńžîră | spulburaće | spulburată | spulbură | spulburu | spumînta | spumîntaće | spumîntaĭ | spumîntară | spumîntarîm | spumîntat | spumîntato | spumuasă | spun | spună | spuń | spuńe | spuńe-m | spuńeĭ | spuńem | spuńeț | spurđișît | spurkaśuńiļi | spurkată | spurkatu | spurkă | spurśe | spusă | spusăĭ | spusîăĭ | spusîră | spuso | spuso-la | spusu | Srbiĭe | srbĭașće | srbĭesk | stagarĭ | stagarĭu | stagu | staĭ | stalpĭeț | stamîna | stamîń | stamîńiļi | Stan | Stanka | stańița | stapînu | stapînuluĭ | stapîńasa | starĭa | starpă | starpit | starpĭaḑă | statu | statuĭ | statut | stau | staua | stă | stă-n | stă-nfoĭat | stăĭ | stăļe | stăļiļi | stăm | stăńu | stărpiturĭ | stărue | stăruit | stăruĭe | Stig | stingiĭi | stiže | stîaļe | stîaļiļi | stîarpe | stîă | stîă-n | stîăĭ | stîăļiļi | stîăń | stîkla | stîklă | stîlpi | stîmparată | stîmpără | stîmpărăl | stîmpîră | stîmpîre | stîna | stîna-luĭ | stîna-ntrĭagă | stîngaśala | stîngaśesk | stîngă | stînsă | stînsără | stînsu | stînžîń | stînžîńi | stînźe | stînźo | stîrku | stîrļezîaskă | stîrļuază | stîrmiń | stîrńaku | stîrńaśe | stîrśu | stobuori | stobuorĭ | stobuorĭu | Stoĭan | stokńala | stokńaskă | stokńașće | stokńeșć | stokńit | stoļiță | storaskă | storașće | storît | strabaće | strabată | strabatută | strabaț | stragĭața | Strain | strakatuarĭe | strakina | stramoș | stramoșî | stramuoșî | stranută | strańu | strapung | stratu | straturiļi | straža | stražărĭ | străkatuare | străke | străkiń | străkurată | străkură | străluśi | străļița | streșină | strinataća | strină | strińe | strîakĭa | strîăkinļi | strîbatut | strîbatută | strîgat | strîgato | strîguoń | strîkată | strîkată-n | strîkă | strîkurat | strîkuratuare | strîkurăm | strîmatura | strîmaturĭ | strîmbaćik | strîmbataća | strîmbată | strîmbatăț | strîmbă | strîmbe | strîmćaḑă | strîmće | strîmtată | strîmtă | strîmț | strîngă | strînsă | strînsă-n | strînso | strînutatu | strînź | strînźe | strînźe-n | strînș | strîśe | strîvit | strîvito | strîviț | strîvĭaskă | strîvĭașće | strîvĭeļńik | strîź | strîźe | strĭeș | strĭeșîna | strĭeșînă | strnîźe | Strńak | strogăĭ | Stroglau | stropit | stropĭașće | stropĭesk | struguri | strugurĭ | struĭa | struĭe | strunga | strunźi | struogîĭ | struop | stružńița | Struźńiță | stu | stu-napuoĭ | stuaka | stuarsă | Stuol | Stuolu | stuomna | stuomńe | stuors | stuorś | stupa | stuparî | stupăț | stupi | stupĭ | stupu | su | suakrî-mĭa | suakrî-sa | suakrîmĭa | suară | suarbe | suarća | Suare | suarili | Suariluĭ | suariluĭ | Suariļi | suariļi | suarĭe | suarļi | suarta | suarta-sta | suartă | suava | subota | suće | sud | sudomu | suduamă | suduame | suduit | suduitura | suduĭe | suđaḑă | suđina | suđit | sufarat | sufăr | sufără | sufere | sufire | sufîr | sufîră | suflat | suflă | suflu | sufļat | sufļe-n | sufļețălu | sufļi | sufļiś | sufļitu | sug | sugă | sugițatu | sugiță | sugițîtu | suit | suișu | suĭ | suĭe | suĭe-n | sukala | suknă | sukńe | sukuļaćiļi | sulo-l | sulu | sululuĭ | sulurĭ | sulurļi | Suļi | suļiță | sumĭarńikă | sumĭată | sumĭaț | sumĭet | sumĭetăm | sumnoruos | sună | sunătu | suoba | suobă | suobă-n | suoć | suokrî-su | suokruluĭ | suomn | suomnu | suora | suora-mĭa | suorbu | suorî-sî | suoțu | supără | supr | supra | supsă | supun | supusă | supțîĭaḑă | supțîĭată | supțîĭe | supțîĭrĭ | supțîrika | supțîrikă | supțîriśe | supțîrĭ | supțîrĭaḑă | supțîrĭe | supțĭre | sur | sură | surdă | surḑala | surḑașć | surḑăsk | surḑășć | surḑîm | surḑît | sure | suroriļi | surśeaļe | surśieļe | Suruļeșći | Suruoń | suruorĭ | surupina | Sus | suspină | susulat | suśașće | suśit | sută | suvĭaĭkă | suźe | svađaskă | svađesk | svađirăm | svađit | svako | Sveći | sveći | svić-Iļiĭa | Svići | svići | Svićiļiĭa | sviĭașće | svińak | svîrk | svîrșîtu | svĭeskă | svĭeske | Svĭetku | svrĭađiļe | svuara-sta |
ş

ś

ś-a | ś-a-nćinso | ś-a-nśeput | ś-a-nvațat | ś-aĭ | ś-aĭ-uḑît | ś-am | ś-aramas | ś-avĭem | ś-avut | ś-ažunsăĭ | ś-o | śanga | śanușa | śanușă | śapa | śapă | śapsa | śara | śarap | śarapi | śarapĭ | śarapu | śarka | śarkă | śarkî-ma | śarkînu | śarkînuĭe | śarńe | śaruońu | śasńiku | śaso-la | śasol | śastuorńik | śasu | śasurĭ | śaua | śauva | śața | śă-l | Śe | śe-ĭ | śe-l | śe-m | śe-n | śe-s | śe-ț | śećaskă | śećiașće | śećiće | śećiesk | śećieșć | śećim | śećiră | śeguod | śepură | śer | Śerban | śerbiśi | śerbu | śerbuaĭkă | śerbuluĭ | śerieș | śerĭ | śerĭu | śerkat | śerkă | śerku | śernută | śerńit | śerśelu | śerśiĭ | śeruită | śeruĭașće | śevaśuava | śețuasă | śi | śiara | śiare | śias | śiasurĭ | śibuk | śie | śiep | śierĭ | śiet | śieva | śieșmă | śiĭe | śika | śikă | śin | śina | śinat | śină | śinăm | śinspriaśe | śinsta | śinstîăsk | śinsuće | śinśiḑ | śinśimĭa | śińeva | śipkă | śirińe | śiro-la | śiru | śižme | śiștuarĭe | śiștuorĭ | śĭapa | śĭața | śĭață | śĭepu | śĭer | śĭerĭ | śĭerĭu | śĭeru | śĭeruluĭ | śĭukurĭ | śka | śkă | śoa-n | śobana | śobańi | śoka | śokan | śokanu | śokă | śokîrdari | śokîrdarĭ | śokîrdarĭu | śokîtu | śonćeașće | śonćită | śopîr | śopîrĭ | śopîru | śopļașće | śopļiașće | śopļiće-n | śopļiĭ | śopļim | śopļit | śopļită | śopļită-n | śopļiț | śoră | śorobara | śovańa | śovika | Śovrći | śua | Śuaka | śuaka | śuaka-mĭa | śuaka-sta | śuakă-n | śuantă | śuara | śuariko-sta | śuariku | śuariku-sta | śuariśi | śuarîlor | śuarîļi | śuaua | śuauă | śuava-n | śuava-ț | śubăru | śubîăr | śudă | śuguļaskă | śuguļito | Śuĭkă | Śuĭkońi | śukîrćiașće | śukîrļiĭa | śukurĭ | śulpanuĭe | śuļașće | śuļiće | Śuļin | śumag | śumă | śumĭelś | śumĭelśe | śumĭelśu-sta | śuobu | śuoburĭ | śuoiļi | śuoĭka | śuoĭu | śuokîtu | śuoś | śuośi | śuośi-n | śuośiļi | śupagu | śuparka | śuparka-sta | śuparkă | śupaźe | śupă | śuperś | śupită | śupito | śupĭerś | śurîĭe | śuro-l | śuru | śuśuru | śutu | śutura | śuva | śuvańe | śе
t

ta-su | tabla | tabļiță | tače | tagîrțîļi | taie | taiș | taișu | taișurĭ | taĭ | taĭa | taĭaće | taĭaĭ | taĭarăm | taĭat | taĭată | taĭatura | taĭatura-ĭa | taĭatură | taĭe | taĭe-n | taĭem | taĭfa | taĭfiļi | taĭkî-su | taĭna | takă | takînd | taku | takuĭ | takut | takută | talalînś | talazu | talpa | talpița | talpițîļi | taļirĭ | taļiru | tamazlîk | tamîĭa | tamîńe | Tanda | Tanđeńi | taraba | tarabă | tarăbiļi | tare | tarimĭa | tarĭ | tarĭe | taś | taśe | taśem | taśeț țîu | taśuńiļi | taśuńu | tat-su | tata | tata-ĭ | tata-muoș | tatî-mĭu | tatî-su | tatîsu | taumnă | tăbăr-će | tăbărîm | tăĭat | tăĭnuiră | tăĭnuirăm | tăĭnuit | tăĭnuĭ | tăĭnuĭa | tăĭnuĭala | tăĭnuĭe | tălpiļi | tălpĭ | tămbalău | tămîńată | tăntăļiașće | tăntăļită | tăńikĭauă | tăvăļe | tehn | Tereziĭa | tiĭ | Tita | Titu | tișler | tișleru | tîa | tîalpiļi | tîaļe | tîălpĭ | tîău | tîbarît | tîbuit | Tîlva | tîlvă | tîmpit | tîmpļiļi | tîn | tînaćaua | tînguĭe | tînžala | tînžîaskă | tînžîașće | tînžîăsk | tîń | tîrbanu | tîrḑîu | tîrkoļesk | tîrla | tîrnakuopu | tîrsaĭka | tîrsîașće | tîrsît | tîrsîtă | tîrș-aĭa | tîrșu | tîrșurĭ | tîvaļeașće | tîvaļesk | tîvaļiașće | tîvaļit | tîvaļișu | tĭa | tĭaļe | tĭeu | toaće | toata | toată | toate | toblarĭu | toblarĭuluĭ | Todoran | tokĭaḑă | tokmiĭ | tokmit | Toldăĭe | tolśerată | tolśerĭ | tolśerĭu | tomnaćikă | tomobilu | topiće | topit | topită | topĭaskă | topĭașće | topĭesk | toporîșťe | toporu | toporuluĭ | Topuoļńița | topuoru | torîaskă | torît | torkatuare | tośașće | tośilă | tota | totîrlată | totîrļaḑă | totîrļe | totoroskîĭe | totrlaț | touta | tovar | tovară | tovaru | toț | tr-un | trabă | trabe | trabuit | trabuĭală | trabuĭaļe | trağe | trag | tragă | tragînd | Trailuońi | traim | trairat | trait | traiușa | traĭanuĭe | traĭaska | traĭaskă | traĭașće | traĭașće-n | traĭesk | traĭeșć | traĭi | traĭit | traĭrat | traĭu | traĭu-n | traĭu-ntrĭeg | traksă | traktur | traktur-ļi | trakturu | tramuriśa | tranka-fļanka | trankuće | trapîdă | tras | trasă | trasńaskă | trasńașe | trasńiașće | trasńirĭa | trasńirĭa-n | trasńirĭar | trasńită | trasta | trasta-ĭa | trasta-n | traușa | traușă | traź | traźa | traźe | traźe-n | traźel | traźem | trăabe | trăabuĭe | trăbă | trăbe | trăbuit | trăbuĭa | trăbuĭe | trăirat | trăiratu | trăiră | trăĭesk | trăkăĭtuarĭa | trăkătuare-s | trămurala | trămuratuorĭ | trămură | trăsńićiļi | trăsńitu | trăsńiturĭ | trăśiļ-eșća | trășčiļi | trășćiļi | treabe | trebuĭe | treĭ | treĭļa | trekatuare | treku | trekuĭ | trekut | trekută | treșa | tri | tri-patru | Trifuļeșći | triĭ-ļa | triĭ-patru | triĭaśe | trikeļiśu | Trikići | Trikońi | Trikuońi | triļa | trisprăśe | trisprîăśe | trist | triǐ | trîabe | trîabĭe | trîasńitu | trîasńiturĭ | trîaśe | trîăbe | trîășći | trîbui | trîbuit | trîirat | trîĭ | trîĭ-ļa | trîkńaskă | trîmeća | trîmisaturĭ | trîmĭaće | trîmĭeso | trîmĭeț | trîmurat | trînćaskă | trînćiće | trînturu | trîpadărĭ | trĭaba | trĭaba-n | trĭaba-sta | trĭaba-tĭa | trĭabe | trĭakă | trĭakîtu | trĭamu | trĭanță | trĭapće | trĭaśe | trĭeg | trĭek | trĭekînd | trĭekt | trĭeku | trĭekuiće | trĭekuĭ | trĭekură | trĭekut | trĭekută | trĭeś | trĭeśa | trĭeśem | trĭiabă | trĭļa | troĭanu | troskațîălu | truaka | truaśiļi | Truĭa | Truĭkă | trun | truoku | trup | trupu | trupuluĭ | trușă | trușu | Truța | Tu | tuaće | tuaće-tuaćiļi | tuaka | tuakă | tuamna | tuamnă | tuanto | tuarkă | tuarnă | tuarńi-ļe-n | tuarśe | Tuata | tuata | tuată | tubașîărĭ | tufariș | tufarișu-n | tufaruos | tufă | tufăruos | tufe | tufi | tufișă | tugla | tuglă | Tuku | tulburĭe | tuleńi | tulpina | tulumbe | tuļanu | tuļeĭ | tuļeń | tuļeńi | tumobil | tumobilu | tumu | tun | tuna | tuna-n | tunaĭ | tunam | tunară | tunarăm | tunat | tună | tună-n | tunăm | tung | tuns | tunso | tunsu | tunź | tunźe | tunźiće | tuń | tuńe | tuńe-n | tuoata | tuoĭa | Tuopla | tuor | tuork | tuornă | tuorń | tuors | tuorsu | tuorś | tuort | tuortu | tuortuluĭ | tuoru | tuos | tuot | tuota | tuotă | tuotdăuna | tuout | tuoc | tuoț | turbat | turbată | turburĭe | turćiță | turița | turk | turkuluĭ | turmiļi | turnat | turnată | turrr-turrr | turś | turśi | turśiaskă | turśiesk | turśilor | turśiluor | turśĭeșć | turtă | turuĭagu-iĭ | turuĭaźe | turșîĭa | tusa | tuta | tutkalo-la | tutuku | tutun | tutunuĭepćin | tutunźiĭi | tutunźiu | tutuńașće | tutuńesk | tutuńit | tutuśe | tutuśi | tutuśiel | tutuśiļi | tužaskă | tușașće | tușăsk | tușîm | tușît
ť

ťapă | ťinăr | ťińe
u

u | uaĭa | uaĭa-ĭa | uaĭă | uala | uaļă | uaļi | uaļiļi | uamiń | uamińe-șća | uamińi | uamińiluor | uamîń | uara | uarbă | uarkă | uasă | uasîļi | uauă | uauă-n | uauļi | uavă | uavăļi | uave | ućitănś | ud | udaće | udarîm | udat | udatu | udă | uḑ | uḑît | uđaskă | uđașće | uđașće-n | uđe | uđesk | uđiașće | uđiluasă | uđiluos | uđinăm | uđińaskă | uđińit | uđit | uĭće | uĭće-n | Uĭdoo | uĭkă | uĭna | uĭt | uĭtaĭ | uĭtat | uĭtatură | uĭtă | uĭtî-će | uĭtîće | uĭț | ukașĭeļńiś | ulmato | ulmă | ulmĭe | ulmu | uloźit | uļikńit | uļimișńița | uļimișńiță | uļuluĭ | umăr | umăru | umăruș | umblă | umbra | umbră | umbrĭelu | umbrĭelurĭ | umbruos | umere | umflat | umflă | umfļe | umfļi | umirĭ | umîr | umîru | umplă | umplu | umplură | umplut | umpluťe | umpļe | un | un-lup | un-lup" | una-alta | una-ĭ | una-ntruuna | unantru-una | unde | unđ-a | unđ-aĭ | unđa-ĭ | unđe-ĭ | unđe-ļi | unđe-unđe | unđi | unďe | unfla | unflat | unflă | ungiĭa | ungiĭe | ungica | ungița | ungiță | ungĭa | ungĭe | ungureń | ungurĭeńi | uniļi | unkĭu | unplut | unplută | uns | unsprăśiļa | unsura | unsurĭ | unsuruasă | untu | untura | untură | unu-l | unuĭe | | uń-će | uńi | uńiluokurĭ | uńiļi | uoală | uoamińi | uodma | uoi | uoilor | uoiluor | uoiļi | Uoiță | uoĭ | uoĭi | uoĭiļi | uoĭļ | uoĭļi | uoĭļi-n | uoĭļu | uoki | uoki-ĭ | uoki-ĭa | uoki-n | uoki-nkiș | uoki-ț | uokiluĭ | uokĭi | uokĭo-l | uokĭu | uokĭuluĭ | uokna | uoknă | uokńe | uokńi | uokńi-n | uoļi | uomeńeșć | uomeńiesk | uomî-su | uomo-l | uomo-la | uomo-sta | uomu | uomu-la | uomu-n | uomu-sta | uomuluĭ | uomuļe | uoptsuće | uopșćina | uopșîńi | uoră | uorḑ | uorḑu | uorĭ | uos | uosiĭa | uosiĭe | uosîĭa | uosîĭe | uostiĭa | uosu | uouluĭ | uoum | uoț | uoțî | uoțî-ĭ | uoțîlor | uoțu | ura-sta | urdă | urdoruoș | urdukîĭe | urduorĭ | urḑala | urḑîașće | urḑîășć | urḑîka | Urḑîkuoń | Urḑîkuońilor | urḑîś | urḑîśiļi | urđină | urekĭańița | urit | urî-o | urîașće | urîće | urîtă | urîț | urĭakĭa | urĭakĭa-babi | urĭakĭa-lupuluĭ | urĭakĭa-uoĭi | urĭakĭe | urĭeki | urĭekiļi | urĭekĭ | urk | urkașî | urlă | urlă-n | urļetu | urma | urma-luĭ | urńită | urs | Ursa | ursa | ursaḑă | ursaskă | ursat | ursată | ursatuorĭ | ursă | ursu | ursuaĭka | urśuor | uruĭala | uruĭală | urș | urșî | Urșîkańi | usaîļi | usk | uskaće | uskară | uskaśiu | uskată | uskato | uskatura | uskaț | uskă | ustańală | ustańiesk | ustańiț | ustură | usturoĭ | usturuoĭu | usuče | usuku | uśigăl | uśis | uśuĭat | uśuĭato | utrina | uzgiń | uzgińiļi | ușa | ușa-nkisă | ușă | ușć | ușćaḑă | ușće | ușćeḑ | ușćeḑăm | ușî | ușîļi | ușor | ușoră | ușuară | ușuare | ușuoră | ușurikă | ușurĭaḑă | ușurĭeḑ
v

34 | v-am | v-o | v-om | va-npinźarîț | va-nskimbaț | va-nśepĭa | vadă | vadra | vadră | vaḑu | vaḑuĭ | vaḑură | vaḑut | vaḑuto | vaḑuș | vaĭatat | vaĭtat | vaĭtă | Vaka | vaka | vaka-ĭa | vaka-n | vakă | vaku | vakuluĭ | vakurĭ | val | valău | valîău | valśaua | Valśavă | Valśeļi | Valuĭa | valurĭ | valuș | valușu | valușurĭ | valușurļi | valje | vaļ’ | Vaļa | vaļa | Vaļakuańa | Vaļakuańi | vama | Vană | Vanuță | vapaĭa | vapaĭț | vapaĭțu | vapuoru | var | vara | vara-ĭarna | vara-sta | varḑa | varḑă-n | varńiță | varsatu | varsă | varsă-n | varu | varuș | vasă | vasîlor | vasu | vasuluĭ | vasurĭ | vasurļi | vaś | vaśe | vaśi | vaśilor | vaśiļeļa | vaśiļi | vatra | vatraĭu | vatră | vazut | vață | văd | văduva | văduvă | văduvuoń | văḑu | văḑută | văĭ | văĭerĭ | văĭi | văĭkarat | văĭkarĭaḑă | văĭu | văluș | vărs | văruĭe | vărź | văzuĭ | veđa | veđem | veđiem | veďeț | Velika | ventilator | veńa | veńasă | veńiĭ | veńin | veńinuasă | veńinuos | veńira | veńiră | veńită | veńiț | veńît | verđață | verđeț | verđețurļi | verđiață | verît | vermișuor | verźauă | vesparĭu | veśiĭe | veśina | veśiń | veśińi | veśińilor | vet | vetriśu | vi | viarđe | vićaz | vićilļi | vićilor | vićiluor | vićiļe | vićiļi | vićiļi-n | vićiļii | vićiļu | vidra | Vidum | viđarĭa | viđarĭe | viđerat | viđeriļi | viđerĭaḑă | viđeruasă | viđiarĭa | viđiarĭe | vigu | viîața | viĭ | viĭa | viĭața | viĭață | viĭe-n | viĭețî | vikļan | vikļană | vikļańe | vin | vina | vină | vinćilă | vinćiluońi | vind | vindă | vindut | vinḑ | vinḑarĭa | vinḑatuorĭu | vinđa | vinđakat | vinđikat | vinđikă | vinoćiś | vinoćiśi | vinu | vinu-n | viń | vińă | vińe | vińiĭ | Vińirĭa | vińirĭa | vińit | vioriĭ | viorĭaua | vis | visaḑă | visaļaskă | visaļiĭ | visaļiĭa | visaļiĭļi | visaļit | visat | visăḑ | viskulu | viskuļaḑă | viskuļe | vislă | visurĭ | vita | vitrîgă | viu | viveriță | vizak | Vizako-l | Vizaku | Vizakuluĭ | Vizaśe | vižla | vižluit | vižuļia-sta | vižuļiĭa | vižuļiĭe | vișńit | viț | vițao | vițaoă | viță | vițăal | vițălu | vițîăl | vîađe | vîăd | vîăĭ | vîlve | vîlvuos | vîlvuoș | vîn | vînat | vînatorilor | vînatu | vînatuori | vînațală | vînațî | vînătă | vîniće | vînîće | vînît | vînîta-ĭa | vînîtă | vînîtă-n | vînîț | vînto-l | vînto-sta | vîntol | vîntruĭ | vîntu | vîntuluļ | vîntuos | vînturat | vînturĭ | vîntuț | vîrćańița | vîrćiańița | vîrdarĭa | vîrdarĭe | vîrdărĭ | vîrdîărĭ | vîrḑariĭa | vîrfurli | vîrńaĭa | vîrsatura | Vîrtăś-aĭ | vîrtuasă | vîrtuća | vîrtuope | vîru | vîru-n | vîruit | vîrurĭ | vîrurļi | Vîrvare | vîrzuaba | vîrzuabiļi | vîržîtuare | vîsļiļi | vîžmîk | vîžuoĭu | vîțăĭ | vĭađe | Vĭarđe | vĭarđe | vĭarme | vĭarsă | vĭarsîk | vĭarsîku | vĭasîlă | vĭaspiļi | vĭaspĭa | vĭaspĭe | vĭasta | vĭastă | vĭașćidă | vĭeḑ | vĭeḑurĭ | vĭeḑuru | vĭeđa | vĭek | vĭerḑ | vĭerḑî | vĭeri | vĭerĭ | vĭerm | vĭermi | vĭermĭ | vĭermuș | vĭeru | vĭerș | vĭespiĭļi | vĭeț | vlagă | VlasťikăŤikă | Vlauļa | vlașî | vlașu | vo | vobĭașće | voĭa | voĭala | Voĭna | Voĭńeșći | voĭńik | voĭńiś | voĭńiśaskă | voĭńiśesk | voĭńiśeșć | voĭńiśiaskă | voĭńiśiesk | voĭvoda | vom | vomait | vopuară | vopuarîļi | vopuoru | vor | vorba | vorbarĭu | vorbarĭuluĭ | vorbă | vorbăsk | vorbesk | vorbiașće | vorbiļi | vorbim | vorbit | vorbito | vorbituarĭe | vorbiturĭ | vorbĭa | vorbĭaskă | vorbĭașče | vorbĭașće | vorbĭesk | vorbĭeșć | vr-o | vrakńița | vramĭa | vramĭe | vratńiță | vražîtuoriļi | Vrațuluĭ | vrăkńițîļi | vrăžîtuare | vrăžîtuarĭa | vrăžîtuoriļi | vrăžîtuorĭ | vreaduĭe | vreamea | vreamĭa | vreau | vreĭ | vremena | vremĭa | vremuĭe | vreu | vrieĭ | vrieu | vrîsńiśi | vrîžîtuare | vrîžîtuarĭa | vrîžîtuoriļi | vrîžîtuorĭ | vrîžîtuorĭu | vrîžîtuorļi | vrîžîuarĭa | vrĭa | vrĭad | vrĭadu | vrĭama | vrĭame | vrĭamĭ | vrĭamĭa | vrĭamĭa-ĭa | vrĭamĭa-sta | vrĭamĭă | vrĭamĭe | vrĭańik | vrĭańika | vrĭańikă | vrĭańiś | vrĭańiśe | vrĭańiș | vrĭeduĭe | vrĭeĭ | vrĭemuriļi | vrĭeu | vrĭež | vrĭežî | vrĭeț | vro | vroba | vrobĭașće | vrodata | vrsta | vrstă | Vrtîăś | vruna | vruna-ĭ | vruńi | vruńiļi | vrurba | vrut | vrșĭa | vu-vu | vuamîĭe | vuastră | Vuĭeńi | vulg | vulpiĭe | vulpiļi | vulpĭ | vulpĭa | vulpĭe | vulturu | vunu | vuoĭa | vuoĭe | Vuoĭna | vuoĭska | vuoĭskă | vuorba | vuorba-ĭa | vuorbe | vuorbiļi | vuorbĭe | vuostru | vuoz | vuozu | vurait | vurgiń | vurîĭe | vuv-vuv | vuva | vuvaĭala | vuvîĭe | vuź | 348
z

zabala | zabaļiļi | zabaoa | zabun | zadrugă | zađina | zađiń | zaĭka | Zaĭśerĭ | zakuańe | zamă | zapada | zapadă-n | zapaduasă | zaprit | zapuk | zapușala-sta | zapușală | zastruźiļi | zatka | zatriră | zatrit | zatrĭaskă | zatuară | zauĭće | zauĭt | zauĭta | zauĭtă | zauĭț | zavîrńe | zavĭećină | zavĭećină-n | zavĭelka | zavĭrńit | zavrńe | zavrńitu | zăče | zăđinat | zăpușală | zătońit | zăvîrńit | zbaće | zbat | zbată | zbăgu | zbăgurĭ | zberat | zberă | zbiśaskă | zbiśașće | zbîrn | zbîrrrn | zbîrśașće | zbîrśită | zbîrśiturĭ | zbĭară | zbĭare | zbĭarîtu | zbĭerat | zbĭerîtu | zbĭerĭ | zbrśit | zbuara | zbuară | zbuare | zbuor | zbuorĭ | zburară | zburat | zburatuare | zburatura | zburaț | zbură | zburdaț | zburdațîĭa | zburđaḑă | zdau | Zdrauku | zdrav | zdrîănkîńe | zdrîmbońa | zdrĭanța | zdrumikată | zdrumikă | zdrumiś | zdumpîńe | zdumpîńe-n | zengiĭļi | zgîĭașće | zgîmbuaĭe | zgîndîrat | zgîndîră | zgîndură | zgîrśit | zgîrśiț | zgîrśu | zgribĭențu | zgura | zgurau | zguravă | zile | zîbovi | zîče | zîd | zîdańița | zîdańițî | zîdarĭo-la | zîdoviń | zîdu | zîđeșć | zîđiće | zîđit | zîđită | zîđitură | zîmbrîļi | zîmosăś | Zîpostîtol | zîpușală | zîrțîļi | zmauaĭka-luĭ | zmăuluĭ | zminće | zmîău | zmîkńit | zmĭaura | zmĭeuratu | zmĭeură | zmuaćiku | znamînu | znamu | znuabe | zorilor | zovîrńit | zovîrńitu | zovrńe | zovrńit | zovrńitu | zuĭtaće | zuĭtaĭ | zuĭtată | zuob | zuobńița | zuoriļi | zuorĭ | Zvižd | Zvižduluĭ | zvînće
ž

Žabarĭ | žaļașće | žapiń | Žarku | žăļu | Ždrĭela | žđerîtură | žgĭab | žgĭabo-la | žgĭabu | žgĭaburĭ | Žgobița | žîăgĭ | žîăļńik | žîăļńikă | žîdań | žîduvi | žîgaraĭ | žîgļe | Žîgman | žîlao | žîlau | žîndari | žîndarĭu | žîpu | žîru | Žîuku | žîța-sta | žîță | žîțîļi | žîțîșuară | žoakă | Žoĭ | žoĭeń | žordaļiĭa | žordarĭu | žos | 363 | žuaka | žuakă | žuarda | žuaśe | žuaśe-n | žuavina | žuavină | žuavinļi | žuaviń | žuaviń-ļi | žuavińe | žuavińiļi | žuđakat | žuđekat | žuđika | žuđikă | žugu | žukariĭ | žukariĭa | žukariĭļi | žukat | žukîăm | žukîndu-să | žumataća | žumataće | žumuaļe | žumuļiesk | žumuļită | žumuļiț | žunku | žunjinka | Žuoĭ | Žuoĭ-Marĭ | žuoĭa | žuok | žuokurĭ | žuor | žuorḑ | žuos | žuoś | župuaĭe | župuit | žuramînće | žurat
ź

źaba | źabuță | źaĭśće | źaĭśtu | źame | źamińe | źamîń | źamîńe | źamu | źanunkiļi | źanunkîe | źanunkĭ | źanunkĭe | źanunkĭe-n | źavļesk | źaźiće | źaźiră | źeĭće | źeĭśće | źeĭśćiļi | źeĭśe | źeĭśto-l | źeĭśtu | źeĭśtuluĭ | źemanarĭ | źenunkĭ | źeńe | źeru | źeru-m | źeźețălu | źeźiră | źeźire | źiaba | źiaĭśće | źiame | źiamîn | źier | Źinarĭețuluĭ | źindari | źinźiĭi | źińere | źińir-mĭu | źińirĭe | źiźerat | źîțîļi | źĭaba | źĭer | źuaka | źuakă | źuakă-n | źuară | źubanu | źubanuĭe | źuđiś | źugu | źugurĭ | źukariĭ | źukariĭa | źukarĭa | źukat | źumătaće | źuńi | źuoku | źuokurĭ | źuokurļi | źuos | źurat
0218 

aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź