FOTOREPORTAŽA

"IZLET U LAZNICU"

Autor
 Paun Es Durlic

Subota, 14. oktobar 2006.

Na brdu "Kršja ku albina" (Pčelinji krš) u Laznici, selu u  opštini Žagubica, arheolozi su otkrili utvrđeni ranovizantijski metalurški centar, mada pojedini artefakti ukauzuju na mogućnost da je ovo mesto bilo aktivno u rasponu od III milenijuma stare ere pa sve do X veka posle Hrista. Arheološka iskopavanja vrši Narodni muzej iz Požarevca. Projektom rukovodi kustos ovog Muzeja, dipl. arheolog Dragan Jacanović, a saradnici su mr Duško Mrkobrad, sa Filiozofskog fakulteta u Beogradu, i student III godine arheologije na ovom fakultetu, Saša Živanović. Njima su u subotu 14. oktobra 2006. godine došli posetu Paun Es Durlić, kustos etnolog iz Muzeja u Majdanpeku, i Mira Milojković-Đorđević, novinar i književnik iz Beograda. Cilj je bio da ova združena ekipa izvrši rekognosciranje zagonetnih crteža na soklu Trške crkve ... Snimci koji slede prikazuju prvu etapu ovog putovanja kroz Homolje ...


laznica 01

laznica 02

laznica 03

laznica 04

laznica 05

laznica 06

laznica 07

laznica 08

laznica 09

laznica 10

laznica 11

laznica 12

laznica 13

laznica 14

laznica 15

laznica 16

laznica 17

laznica 18

laznica 19

laznica 20

laznica 21

laznica 22

laznica 23

laznica 24


Vaš komentar


Oktobar 2006, Muzej u Majdanpeku

Modify 14-11-2006