Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 18.05.2017.


Skraćenice -->

Karta oblasti -->

Copyright -->

Broj pogleda : 8

(704) PAREMIJA (izraz) (5)

Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.

(Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.)

Komentar: Var. alu: Će duś la nuntă fara pulă. — Var. izreke: Ideš na svadbu bez kurca.

Kazivač: Zabeleženo na terenu u Neresnici, 27. januara 2009. godine. [Zvizd]
Zapis obradio: Durlić Mesto: Neresnica Opština: Kučevo
Područje: 09 Ungurjani (Pečani)
 
Po gnezdu reči:
 
  
 
1. Home rečnik |  2. Home sajta |  3. Admin |  4. Akcija |  5. Analitika |  6. Atlas |  7. Etimologija |  8. Download |  9. Karte |  10. Konkurs |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkovi |  14. Listanje |  15. Literatura |  16. Metodologija |  17. Moto |  18. Narodna književnost |  19. Nova reč |  20. O jeziku |  21. O nama |  22. Ortografija |  23. Pretraga |  24. Pretraga tematska |  25. Print/PDF |  26. Sela |  27. S(a)mrt jezika |  28. Statistika |  29. Forum |  30. Fraze |  31. Škola pisanja |  32. Copyright |  33. Mapa sajta

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *