© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
38327
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 

Să pastrăm graĭu rumîńesk - să lunźim traĭu omeńesk!

VORBAR: ON-LINE LEKSIKON VLAŠKE KULTURE
GODINA SEDMA
Strana sajta www.paundurlic.com za sakupljanje reči iz vlaških narečja. (Opt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Ovaj projekat je samostalni i nezavisni autorski poduhvat koji nema ničeg zajedničkog
sa idejom Vlaškog nacionalnog saveta o standardizaciji vlaškoga jezika!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad ne mogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Vrsta i redosled slova koja obuhvataju sve vlaške glasove, modifikovanih prema APHI sistemu:

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Broj unetih reči: 4164 Poslednja reč uneta: 23.05.2017, 22:14:47 [Uneo: Durlić]


Br


Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Akcija  
4164   darap
/дaрaп/ 
darab   комад   darap (mn. darapurĭ) [akc. darap] (i. s.) — komad, parče, ulomak; deo ◊ ĭ-a dat lu kopil numa un darap đi pîńe, kît sî nu pļaśe ku mîńļi guaļe — dali su detetu samo parče hleba, tek da ne pođe praznih ruku ◊ ļi kîntă un darap đi kînćik, şă fu đestul, k-a vaḑut điluok ku kare au trĭabă — otpevao im je samo deo pesme, i beše dosta, jer su videli s kim imaju posla ♦ sin. parśel [Por.] ♦ dij. var. darapîn (Osnić) [Crn.] [Vidi]  
 

Lista reči od datuma:
DD.MM.GGGG
(prazno polje: lista poslednjih 20 reči)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 704 Poslednji uneti zapis: 18.05.2017, 03:39:28 [Uneo: Durlić]


Br


Oblast


Vlaški


Srpski


Komentar

Akcija
704   PAREMIJA
(izraz)
Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.   Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.   Var. alu: Će duś la nuntă fara pulă. — Var. izreke: Ideš na svadbu bez kurca.   [Vidi]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Br


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer


Prevod


Akcija
62 mirat ćuduit Ma-m ćuduit ĭuo mult, kînd am vaḑut aĭa. Ma-m mirat ĭuo mult kînd am vaḑut aĭa. Čudio sam se mnogo kad sam to video.   [Vidi]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?