© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
36911
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR: ON-LINE LEKSIKON VLAŠKE KULTURE
GODINA SEDMA
Strana sajta www.paundurlic.com za sakupljanje reči iz vlaških narečja. (Opt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Ovaj projekat je samostalni i nezavisni autorski poduhvat koji nema ničeg zajedničkog
sa idejom Vlaškog nacionalnog saveta o standardizaciji vlaškoga jezika!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad ne mogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Vrsta i redosled slova koja obuhvataju sve vlaške glasove, modifikovanih prema APHI sistemu:

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Broj unetih reči: 4037 Poslednja reč uneta: 23.03.2017, 04:58:27 [Uneo: Durlić]


Br


Vlaški


Vlaški ćir.


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Reč u umotvorinama

Akcija
4037   pećaĭkă  пећajкă   piceaică   шлиц   pećaĭkă (mn. pećeĭś) [akc. pećaĭkă] (i. ž.) — šlic, prorez ◊ pećaĭkă ĭe taĭatură la śuariś đinainće — šlic je prorez na prednjoj strani čakšira ◊ śuariśi alu rumîńi aĭ batrîń avut duauă pećeĭś — čakšire starih Vlaha imale su dva šlica ◊ pećaĭka la śuariś rumîńeşć a fuost kusută pi marźină ku bîrnaş ńegru — šlic na vlaškim čakširima bio je opšiven crnim gajtanom [Por.] [Vidi više]
 

Lista reči od datuma:
DD.MM.GGGG
(prazno polje: lista poslednjih 20 reči)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 691 Poslednji uneti zapis: 06.11.2016, 04:40:42 [Uneo: Durlić]


Br


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Akcija
691   POEZIJA   (bajalica)   ŞAP-ŞAP-ŞAP!   ŠAP-ŠAP-ŠAP!      [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Br


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer


Prevod


Akcija
59 žumataće pola Tu fi sprimită, ĭo vin za pola sata. Tu fi sprimită, ĭuo vin đe žumataće đe śas. Ti budi spremna, ja dolazim za pola sata.   [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?