© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
39081
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 

Să pastrăm graĭu rumîńesk - să lunźim traĭu omeńesk!

VORBAR: ON-LINE LEKSIKON VLAŠKE KULTURE
GODINA SEDMA
Strana sajta www.paundurlic.com za sakupljanje reči iz vlaških narečja. (Opt. Mozilla Firefox!) UTF-8
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad ne mogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 


 Vrsta i redosled slova koja obuhvataju sve vlaške glasove, modifikovanih prema APHI sistemu:

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Broj unetih reči: 4177 Poslednja reč uneta: 26.06.2017, 23:37:35 [Uneo: Durlić]


Br


Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Akcija  
4177   naluagă
/нaлуaгă/ 
năloagă   навалица   naluagă (mn. naluaźe) [akc. naluagă] (i. ž.) — navalica, gužva ◊ mare ńistoţală đi tuaće, şî kînd vińe marfa la dugaĭe, nu puoţ s-ažunź ra rînd đi naluagă — velika nestašica svega, i kad dođe roba u prodavnicu, ne možeš da dođeš na red od navalice ♦ sin. gužvă, gužbă [Por.] [Vidi]  
 

Lista reči od datuma:
DD.MM.GGGG
(prazno polje: lista poslednjih 20 reči)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 706 Poslednji uneti zapis: 23.06.2017, 01:58:57 [Uneo: Durlić]


Br


Oblast


Vlaški


Srpski


Komentar

Akcija
706   PAREMIJA
(izraz)
Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.   Besposleni pop krsti svoja muda.      [Vidi]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Br


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer


Prevod


Akcija
64 mulţamĭaskă zahfăluĭe Đi źaba će frînź atîta ku lukru đe sat, la urmă n-o sî-ţ zahfăluĭe ńima. Đi źaba će frînź atîta ku lukru đe sat, la urmă n-o sî-ţ mulţamĭaskă ńima. Badava se lomiš sa tolikim poslom za selo, na kraju ti se niko neće zahvaliti.   [Vidi]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?