Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  4712  [Vidi]
2  Pi la arț nuĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalț, kî daĭ ku pula-n laț.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3299  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1934  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1633  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1609  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1402  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1378  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1349  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  1110  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  947  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  933  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  919  [Vidi]
13  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  805  [Vidi]
14  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  772  [Vidi]
15  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  771  [Vidi]
16  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  757  [Vidi]
17  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  719  [Vidi]
18  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  719  [Vidi]
19  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  706  [Vidi]
20  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  650  [Vidi]
21  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  639  [Vidi]
22  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  637  [Vidi]
23  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  636  [Vidi]
24  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  635  [Vidi]
25  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  627  [Vidi]
26  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  607  [Vidi]
27  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  606  [Vidi]
28  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  598  [Vidi]
29  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  597  [Vidi]
30  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  592  [Vidi]
31  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  581  [Vidi]
32  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  577  [Vidi]
33  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  570  [Vidi]
34  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  569  [Vidi]
35  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  566  [Vidi]
36  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  562  [Vidi]
37  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  551  [Vidi]
38  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  541  [Vidi]
39  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  541  [Vidi]
40  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  537  [Vidi]
41  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  537  [Vidi]
42  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  534  [Vidi]
43  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  529  [Vidi]
44  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  518  [Vidi]
45  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  517  [Vidi]
46  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  513  [Vidi]
47  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  509  [Vidi]
48  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  509  [Vidi]
49  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  507  [Vidi]
50  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  507  [Vidi]
51  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  503  [Vidi]
52  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  493  [Vidi]
53  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  491  [Vidi]
54  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  488  [Vidi]
55  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  488  [Vidi]
56  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  486  [Vidi]
57  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  486  [Vidi]
58  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  485  [Vidi]
59  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  483  [Vidi]
60  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  482  [Vidi]
61  Trasńirĭa-n țîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  481  [Vidi]
62  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  477  [Vidi]
63  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  477  [Vidi]
64  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  474  [Vidi]
65  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  474  [Vidi]
66  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  473  [Vidi]
67  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  470  [Vidi]
68  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  470  [Vidi]
69  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  469  [Vidi]
70  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  468  [Vidi]
71  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  467  [Vidi]
72  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  466  [Vidi]
73  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  464  [Vidi]
74  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  462  [Vidi]
75  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  460  [Vidi]
76  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  459  [Vidi]
77  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  458  [Vidi]
78  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  457  [Vidi]
79  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  452  [Vidi]
80  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  452  [Vidi]
81  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  449  [Vidi]
82  Tuata lumĭa fraț, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
83  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  444  [Vidi]
84  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
85  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  441  [Vidi]
86  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
87  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  440  [Vidi]
88  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
89  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  435  [Vidi]
90  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  435  [Vidi]
91  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
92  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  430  [Vidi]
93  Bună s-ăț fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  430  [Vidi]
94  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đațîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  429  [Vidi]
95  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  428  [Vidi]
96  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  428  [Vidi]
97  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  427  [Vidi]
98  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  426  [Vidi]
99  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  425  [Vidi]
100  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  424  [Vidi]
101  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  422  [Vidi]
102  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  422  [Vidi]
103  Doo klaĭuță stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
104  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî țîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî țîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  419  [Vidi]
105  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
106  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
107  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  416  [Vidi]
108  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  416  [Vidi]
109  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  412  [Vidi]
110  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  412  [Vidi]
111  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  410  [Vidi]
112  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  410  [Vidi]
113  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  407  [Vidi]
114  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  407  [Vidi]
115  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  406  [Vidi]
116  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  406  [Vidi]
117  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ț đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
118  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  402  [Vidi]
119  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  400  [Vidi]
120  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  400  [Vidi]
121  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  399  [Vidi]
122  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  398  [Vidi]
123  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  397  [Vidi]
124  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  395  [Vidi]
125  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  391  [Vidi]
126  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  391  [Vidi]
127  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulț ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  387  [Vidi]
128  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  387  [Vidi]
129  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭață-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  385  [Vidi]
130  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  385  [Vidi]
131  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeț ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  384  [Vidi]
132  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  384  [Vidi]
133  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  383  [Vidi]
134  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  382  [Vidi]
135  Pănă ažunź la dumńeḑîu, ći manînkă sfînțî.Dok stigneš do boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  380  [Vidi]
136  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  379  [Vidi]
137  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  377  [Vidi]
138  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  375  [Vidi]
139  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  374  [Vidi]
140  Dă mă mumă după GițăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  374  [Vidi]
141  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  373  [Vidi]
142  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  372  [Vidi]
143  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  369  [Vidi]
144  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  369  [Vidi]
145  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  368  [Vidi]
146  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  367  [Vidi]
147  O țîgankă trențuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
148  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  366  [Vidi]
149  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  366  [Vidi]
150  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  364  [Vidi]
151  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  364  [Vidi]
152  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  363  [Vidi]
153  Dabuogda nuapća să ći duară đințî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  361  [Vidi]
154  DUMIŃIKA ĆINÎRĂMLADA NEDELJA  (obicaj)  VEROVANJA  359  [Vidi]
155  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  358  [Vidi]
156  La bisîarikă śe nu-ț ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  357  [Vidi]
157  Dabuogda s-ăț piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  357  [Vidi]
158  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  355  [Vidi]
159  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
160  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  352  [Vidi]
161  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  351  [Vidi]
162  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  350  [Vidi]
163  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  350  [Vidi]
164  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  348  [Vidi]
165  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  347  [Vidi]
166  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  347  [Vidi]
167  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  344  [Vidi]
168  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  344  [Vidi]
169  Buata țîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
170  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  344  [Vidi]
171  Sî nu măĭ fiĭe guguļița-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  339  [Vidi]
172  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  338  [Vidi]
173  Mînuşîță frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  338  [Vidi]
174  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  336  [Vidi]
175  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
176  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
177  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  333  [Vidi]
178  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  333  [Vidi]
179  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
180  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  330  [Vidi]
181  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  329  [Vidi]
182  Tuot învățu are şî đizvățu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  326  [Vidi]
183  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  325  [Vidi]
184  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  323  [Vidi]
185  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  321  [Vidi]
186  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
187  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  319  [Vidi]
188  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
189  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  319  [Vidi]
190  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  318  [Vidi]
191  O gongiță mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  318  [Vidi]
192  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  317  [Vidi]
193  Sî nu-ț măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  316  [Vidi]
194  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  314  [Vidi]
195  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  313  [Vidi]
196  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  312  [Vidi]
197  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  311  [Vidi]
198  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  311  [Vidi]
199  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  310  [Vidi]
200  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
201  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
202  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  305  [Vidi]
203  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
204  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  303  [Vidi]
205  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidarița şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  299  [Vidi]
206  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
207  Unđe paşće kapruța, akolo şî ĭaduța.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
208  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
209  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
210  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  297  [Vidi]
211  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
212  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  293  [Vidi]
213  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  291  [Vidi]
214  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
215  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
216  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
217  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
218  Manînkă moduva đe pĭe mață.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
219  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  280  [Vidi]
220  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  280  [Vidi]
221  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  276  [Vidi]
222  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  276  [Vidi]
223  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  275  [Vidi]
224  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
225  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  270  [Vidi]
226  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  269  [Vidi]
227  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  268  [Vidi]
228  Frațî sînt fraț pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
229  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  265  [Vidi]
230  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, țava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  263  [Vidi]
231  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  261  [Vidi]
232  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaț, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
233  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  256  [Vidi]
234  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
235  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  251  [Vidi]
236  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nuĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît țarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  250  [Vidi]
237  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  247  [Vidi]
238  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  246  [Vidi]
239  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  243  [Vidi]
240  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  242  [Vidi]
241  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  240  [Vidi]
242  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  238  [Vidi]
243  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
244  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  235  [Vidi]
245  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭață.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
246  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
247  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć țărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin țărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  235  [Vidi]
248  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
249  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunț în kasă, da ńepuoț ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  234  [Vidi]
250  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
251  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku ițuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  232  [Vidi]
252  O țîgankă zdrănțuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  232  [Vidi]
253  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, țî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  231  [Vidi]
254  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  231  [Vidi]
255  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
256  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
257  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  228  [Vidi]
258  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  228  [Vidi]
259  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminț.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  228  [Vidi]
260  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  228  [Vidi]
261  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  227  [Vidi]
262  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  227  [Vidi]
263  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  227  [Vidi]
264  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  227  [Vidi]
265  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  226  [Vidi]
266  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  226  [Vidi]
267  Pikațar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  226  [Vidi]
268  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  225  [Vidi]
269  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  225  [Vidi]
270  Futuće-n kuriț, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  225  [Vidi]
271  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  224  [Vidi]
272  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  224  [Vidi]
273  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  224  [Vidi]
274  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  224  [Vidi]
275  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  223  [Vidi]
276  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭețăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  223  [Vidi]
277  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  223  [Vidi]
278  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  222  [Vidi]
279  Dakă muĭarĭa nuĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  222  [Vidi]
280  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  222  [Vidi]
281  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  222  [Vidi]
282  Đin kakat plaśintă nuĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  221  [Vidi]
283  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Budna pažnja izbegne zlu sudbinu.  (izreka)  PAREMIJA  221  [Vidi]
284  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  220  [Vidi]
285  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  220  [Vidi]
286  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  220  [Vidi]
287  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
288  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
289  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  219  [Vidi]
290  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl țuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  219  [Vidi]
291  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeț đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  219  [Vidi]
292  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  217  [Vidi]
293  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  217  [Vidi]
294  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
295  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
296  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  216  [Vidi]
297  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
298  Śe nuĭe, ńiś țaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
299  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
300  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
301  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
302  Unđe mulț parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
303  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  216  [Vidi]
304  Unđe lînă nuĭe mînă, unđe mînă nuĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  215  [Vidi]
305  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  215  [Vidi]
306  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  215  [Vidi]
307  Kapu apļekat ńiśkînd nuĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  214  [Vidi]
308  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  214  [Vidi]
309  Spuńe la tuoț, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  214  [Vidi]
310  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  214  [Vidi]
311  Śe sa kîntă ka mîța, da nuĭe mîță?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  214  [Vidi]
312  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
313  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
314  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
315  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
316  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
317  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
318  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  212  [Vidi]
319  Baț samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
320  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
321  Śinś fraț la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  211  [Vidi]
322  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  211  [Vidi]
323  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  211  [Vidi]
324  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  211  [Vidi]
325  Ĭ-a dat kuțîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
326  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaț, kopaț, źurźu, murźu, kļanț.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  210  [Vidi]
327  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  210  [Vidi]
328  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
329  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  210  [Vidi]
330  Mustața susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  210  [Vidi]
331  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  210  [Vidi]
332  Pin avļiĭa fîrțońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  210  [Vidi]
333  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  210  [Vidi]
334  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
335  Đestul ĭe o buată la un kar đi uaļe.Dovoljna je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
336  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
337  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
338  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
339  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
340  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
341  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  209  [Vidi]
342  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  209  [Vidi]
343  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  209  [Vidi]
344  Are fuoĭ, da nuĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  208  [Vidi]
345  Duauă klăń pi o față, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  208  [Vidi]
346  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  208  [Vidi]
347  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
348  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
349  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
350  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  208  [Vidi]
351  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
352  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
353  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  207  [Vidi]
354  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoț.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
355  Fara rakiĭe nuĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
356  Un țaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  206  [Vidi]
357  Ţup koļa, țup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  206  [Vidi]
358  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
359  Ļemn la ļemn sa vaĭtă, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
360  Nu lukră ńimika, numa dă țîță la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
361  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
362  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
363  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
364  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  205  [Vidi]
365  Ţințiri-mințiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  205  [Vidi]
366  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  205  [Vidi]
367  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  205  [Vidi]
368  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nuĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  205  [Vidi]
369  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
370  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
371  Fi kuminće ka nainće, nu fi pruost kum aĭ fuost.Budi mudar kao pre, a ne glup ko što si bio.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
372  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgarița?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  205  [Vidi]
373  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
374  Bag mîna în tufiță, prind pi naĭka đi kođiță.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  204  [Vidi]
375  Aĭ batrîń a spus kî puoț să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoț sî skuoț uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
376  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  204  [Vidi]
377  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  204  [Vidi]
378  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
379  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
380  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  204  [Vidi]
381  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
382  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaț, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
383  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  203  [Vidi]
384  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
385  Piku pikă, balta-ngĭață.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  203  [Vidi]
386  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  203  [Vidi]
387  Kuțofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  203  [Vidi]
388  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  203  [Vidi]
389  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  202  [Vidi]
390  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  202  [Vidi]
391  Pin kur la vaka ńagră ći uĭț la đinț-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  202  [Vidi]
392  Dakă mînă nu-ț dau, nuĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  202  [Vidi]
393  Ăț visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  202  [Vidi]
394  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  202  [Vidi]
395  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  202  [Vidi]
396  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  202  [Vidi]
397  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  202  [Vidi]
398  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî țîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
399  Nu ma mir kînd la bîtrîńață Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  201  [Vidi]
400  Đi aiś păn-la Vraț tuot buşćeń uskaț.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  201  [Vidi]
401  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  201  [Vidi]
402  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
403  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
404  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
405  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  201  [Vidi]
406  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
407  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  200  [Vidi]
408  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  200  [Vidi]
409  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  200  [Vidi]
410  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
411  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
412  Mînka-ć-ar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  200  [Vidi]
413  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
414  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
415  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
416  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
417  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
418  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
419  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
420  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
421  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
422  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
423  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
424  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ț ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  199  [Vidi]
425  Futul în kur să-l fut!Jebem ga u dupe, da ga jebem!  (psovka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
426  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
427  Kum s-a prins şî s-a țînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  198  [Vidi]
428  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  198  [Vidi]
429  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
430  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
431  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
432  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
433  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
434  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
435  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
436  A kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
437  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
438  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  197  [Vidi]
439  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
440  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
441  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
442  Đi śe mîța mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  197  [Vidi]
443  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  197  [Vidi]
444  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  197  [Vidi]
445  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  196  [Vidi]
446  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
447  Ĭo mis ńegru, ama pomînto-l ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
448  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
449  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parințî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
450  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
451  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
452  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  196  [Vidi]
453  Bĭa şî manînkă, şî katîț lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
454  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
455  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
456  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
457  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  195  [Vidi]
458  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  195  [Vidi]
459  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
460  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părțîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  194  [Vidi]
461  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  194  [Vidi]
462  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  194  [Vidi]
463  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  194  [Vidi]
464  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
465  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
466  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
467  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
468  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
469  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
470  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
471  Unđe sa bat frațî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
472  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  193  [Vidi]
473  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ț astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
474  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
475  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
476  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  191  [Vidi]
477  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  191  [Vidi]
478  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  191  [Vidi]
479  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
480  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
481  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
482  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
483  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  191  [Vidi]
484  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
485  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
486  Un țîgan în țîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
487  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
488  Kînd unu are kuțît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
489  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
490  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  190  [Vidi]
491  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
492  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
493  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
494  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
495  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă țarița fara đinț.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
496  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
497  Unđe bińe, nuĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
498  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
499  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  189  [Vidi]
500  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
501  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
502  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
503  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
504  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
505  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
506  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
507  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
508  În gaură tună, şobuol nuĭe, barbă are, puopă nuĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
509  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoț albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
510  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
511  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
512  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
513  Mulț puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
514  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
515  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
516  La ĭel ńiś ku pula nu či țîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
517  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoț ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
518  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
519  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
520  Ńiś nu-ț aļeg, ńiś nu-ț kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
521  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
522  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
523  Đi śe țîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă țîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  186  [Vidi]
524  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  186  [Vidi]
525  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  186  [Vidi]
526  Mînka-l-ar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  186  [Vidi]
527  Vaka muźe, da vițălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
528  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
529  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
530  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
531  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
532  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano porani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
533  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
534  Pi dunga bĭelțî nuĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
535  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa țîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  185  [Vidi]
536  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  185  [Vidi]
537  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
538  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  184  [Vidi]
539  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
540  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  184  [Vidi]
541  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  184  [Vidi]
542  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
543  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
544  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuț.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
545  Nu kapiț lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
546  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
547  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
548  La śe piĭaț kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
549  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
550  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
551  Tuoț sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
552  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoț kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
553  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
554  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
555  Sa traźe ka śața.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  183  [Vidi]
556  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  182  [Vidi]
557  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  182  [Vidi]
558  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  182  [Vidi]
559  Numa kuaĭļi sînt soțîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
560  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
561  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  182  [Vidi]
562  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  182  [Vidi]
563  Am un berbĭaśe ku mațîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
564  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
565  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
566  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
567  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
568  Uomu sîngur îș faśe buală.Čovek sam sebi nanosi bol.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
569  Kaku-ma în soļńița tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
570  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
571  Napasta ĭe ku đințî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
572  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  180  [Vidi]
573  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  180  [Vidi]
574  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  180  [Vidi]
575  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  180  [Vidi]
576  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
577  Kuk, kuk, şî-n apă țup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
578  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
579  Nu ći mistaka unđe nu-ț fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
580  Ńima nuĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
581  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
582  Kum ț-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
583  Gorunu țîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
584  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
585  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
586  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
587  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  178  [Vidi]
588  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
589  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
590  O lađe pļină đi apă, da nuĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
591  O mîță zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
592  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
593  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
594  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
595  Śe ĭe bun, nu țîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
596  Kînd pi ĭepur ăl duor đințî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  177  [Vidi]
597  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
598  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
599  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  176  [Vidi]
600  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
601  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
602  Tuoț kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoț.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
603  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
604  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
605  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
606  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
607  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
608  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
609  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  176  [Vidi]
610  Vaka muartă, da mațîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
611  Giśu-miśu: kare nu va giśi, mațîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
612  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
613  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
614  Fițar uoki afurisîț.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  175  [Vidi]
615  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
616  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
617  Śe ĭe la mînă, nuĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
618  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învațaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
619  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
620  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
621  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  173  [Vidi]
622  Pin tufiță pask o mńoriță.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
623  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
624  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraț.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
625  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
626  Sa visaļesk kă dupa pluaĭe vińe suare, da nu văd kă dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Raduju se da će posle kiše doći sunce, a ne vide da posle kiše dolazi blato.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
627  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
628  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
629  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
630  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
631  Kînd nuĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
632  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
633  Śe ĭe đi kasă, nuĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
634  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulț ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
635  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
636  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
637  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
638  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
639  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
640  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
641  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
642  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  170  [Vidi]
643  Tot țîganu îş labdă śokanu, da țîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
644  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nuĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
645  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
646  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
647  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
648  Śe auđe fața, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
649  Đin đinț strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
650  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
651  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
652  Kalu şî karuța, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
653  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
654  Mînka-ć-ar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  168  [Vidi]
655  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
656  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
657  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoț đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
658  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
659  Ĭarna ažută, da vara đințî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
660  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
661  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
662  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
663  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  166  [Vidi]
664  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
665  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
666  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
667  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
668  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
669  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
670  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
671  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
672  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
673  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
674  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  161  [Vidi]
675  Nuĭe nuntă fara plîns, nuĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
676  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
677  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
678  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
679  Un malaĭ ku doă fĭață.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
680  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takav je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
681  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
682  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  158  [Vidi]
683  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
684  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
685  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  157  [Vidi]
686  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
687  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
688  Nu sa spomîntă lupu ku pĭaļa uoi.Ne plaši se vuk ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
689  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
690  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
691  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
692  Vinu şî oțătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
693  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
694  Đin şađere nuĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
695  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  111  [Vidi]
696  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  111  [Vidi]
697  Am o mńoriță ku mațîļi pistriță.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  108  [Vidi]
698  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  107  [Vidi]
699  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  106  [Vidi]
700  Ţuĭ, țuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  100  [Vidi]
701  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  100  [Vidi]
702  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  98  [Vidi]
703  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  92  [Vidi]
704  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  88  [Vidi]
705  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  86  [Vidi]
706  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  86  [Vidi]
707  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  86  [Vidi]
708  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  86  [Vidi]
709   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  86  [Vidi]
710  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  84  [Vidi]
711  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  84  [Vidi]
712  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  84  [Vidi]
713  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  83  [Vidi]
714  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  82  [Vidi]
715  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  82  [Vidi]
716  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorț đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  81  [Vidi]
717  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  80  [Vidi]
718  KÎRȚA, KÎRȚAŠKRIPA, ŠKRIPA  (erotika)  POEZIJA  80  [Vidi]
719  Vĭađe prașu-n ukĭu tuoĭa, da nu vĭađe bîrna în aluĭ.Vidi trun u tuđem oku, a u svom ne vidi gredu.  (izreka)  PAREMIJA  80  [Vidi]
720  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  79  [Vidi]
721  Ka pula muaļe.Kao mrtav kurac.  (izraz)  PAREMIJA  77  [Vidi]
722  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  76  [Vidi]
723  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  76  [Vidi]
724  Kînd ăț trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  76  [Vidi]
725  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  76  [Vidi]
726  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  75  [Vidi]
727  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  74  [Vidi]
728  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  71  [Vidi]
729  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  71  [Vidi]
730  Îş a baut viĭața.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  70  [Vidi]
731  Kare vrĭa să n-aĭbă șobuoļ șî șokîț în kasă, la Kraśun trăbe să ĭa kaśula stapînuluĭ șî să măture puodu kășî ku ĭa înapuoĭ.Ko hoće da nema pacove i miševe u kući, neka na Božić uzme domaćinovu šubaru i njome pomete kućni pod unazad.  (verovanje)  VEROVANJA  70  [Vidi]
732  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  69  [Vidi]
733  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  68  [Vidi]
734  Ńiś o dobîndă n-aĭ đin ibomńikă, dakă đi ĭa nu-ț șćiĭe muĭarĭa.Nikakve vajde nemaš od švalerke, ako ti za nju ne zna žena.  (izreka)  PAREMIJA  66  [Vidi]
735  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  64  [Vidi]
736  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  63  [Vidi]
737  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  61  [Vidi]
738  Fakut a puļi.Urađen preko kurca.  (izraz)  PAREMIJA  61  [Vidi]
739  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  60  [Vidi]
740  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  60  [Vidi]
741  Mînka-ć-ar frĭenga!Izjela te frenga!  (kletva)  PAREMIJA  60  [Vidi]
742  Nu faśe tuată bîza mńarĭe.Ne pravi med svaka buba.  (izreka)  PAREMIJA  59  [Vidi]
743  A beļit pula đin nuod.Zagulio kurac iz korena.  (izreka)  PAREMIJA  58  [Vidi]
744  Duśaćaĭ la măriļi ńagre!Idi u crno more!  (izreka)  PAREMIJA  58  [Vidi]
745  Bruaska nu kîntă fara baltă.Žaba bez bare ne krekeće.  (izreka)  PAREMIJA  56  [Vidi]
746  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  55  [Vidi]
747  Fițar maļiga ta!Proklet ti bio kačamak!  (kletva)  PAREMIJA  55  [Vidi]
748  ARATARĬA MÎȚULUĬMAČKINO PREDSKAZANJE  (verovanje)  PROZA  54  [Vidi]
749  Uaĭa śe nu duśe lîna, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
750  Faśe bińe, kînd are ku śińe.Čini dobro, kad ima s kim.  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
751  Ĭaće tîrpîĭa, dabuogda!Trpija te uzela, dabogda!  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
752  Bată-l śerĭu, dabugda!Ubilo ga nebo, dabogda  (kletva)  PAREMIJA  54  [Vidi]
753  Nu ći prinđe-n uara dakă nu șćiĭ sî źuoś.Ne hvataj se u kolo ako ne znaš da igraš.  (izreka)  PAREMIJA  53  [Vidi]
754  Al muort kare n-are znamîn la morminț, pră lumĭa-ĭa ĭe fîr dă kasă.Pokojnik koji na grobu nema spomenik, na onom svetu nema kuću.  (verovanje)  VEROVANJA  53  [Vidi]
755  Afurisît ka vulpĭa.Lukav kao lisica.  (izreka)  PAREMIJA  53  [Vidi]
756  KUM ĬE PI LUMĬA-ĬAKAKO JE NA ONOM SVETU  (pripovetka)  PROZA  53  [Vidi]
757  Dukî-sa bĭestrîga suśind șî-nvîrćind ka frunḑa pluopuluĭ.Nek ide bestraga, okrećući se i vrteći ko topolov list.  (kletva)  PAREMIJA  52  [Vidi]
758  Fă śe faśe lumĭa tuată, n-aļerga dupa al naruod înainće.Čini ono što svi čine, ne trči za ludom što prednjači.  (izreka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
759  Bag pula-ńel!Nabijem ga na kurac!  (izreka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
760  Kaku-ma-n gurița luĭ!Poserem mu se u ustašca njegova!  (psovka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
761  Kaku-ma-n prazńiku luĭ!U slavu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
762  Trasńićar đin sańin!Ubio te grom iz vedra neba!  (psovka)  PAREMIJA  51  [Vidi]
763  Đi la kare ĭe fakut, bun ĭe, da đi kare - șî măĭ bun.Od koga je pravljeno, dobro je, za koga - još bolje.  (izreka)  PAREMIJA  51  [Vidi]
764  Nu bĭa ka đin paru babi.Ne pij kao iz babine čaše.  (izreka)  PAREMIJA  51  [Vidi]
765  Kaku-ma-n sufļitu luĭ!U dušu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  51  [Vidi]
766  În marta măĭ ńinźe odată, kă lupi n-ažuns în fîurarĭ să manînśe zapada tuată.U martu još jednom pada sneg, jer kurjaci nisu stigli u feberuaru da pojedu sav sneg.  (izreka)  PAREMIJA  51  [Vidi]
767  ŚE S-A VINĐIKAT KU SKRUMU ĐI ȚUALĂ?ŠTA SE LEČILO ZGUROM OD ODEĆE?  (obicaj)  PROZA  50  [Vidi]
768  Ļimba lungă nuĭe bună, kă vin uoțî șî će omuară.Dug jezik nije dobar, jer dođu hajduci pa te ubiju.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
769  Nașu odată vĭađe pizda fińi.Kum samo jednom vidi kumičinu pičku.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
770  Nu-nvața bîșćelarĭu kum sa krĭesk krîstavĭețî.Ne uči baštovana kako se gaje krastavci.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
771  Bușćano-l mik rastuarnă karu, kî đa-l mare ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Od velikog se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
772  Stăĭ, pănă vin đi la muară.Čekaj, dok dođem sa vodenice.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
773  Pitulće în tufă mare, đi sî puoț șî fuok sî faś.Sakrij se u velikoj šumi, da možeš i vatru da naložiš.  (izreka)  PAREMIJA  49  [Vidi]
774  Kînd nuĭe pluaĭe, bună ĭe șî pĭatra.Kad nema kiše, dobar je i grad.  (izreka)  PAREMIJA  49  [Vidi]
775  Kînd ń-ar ćemĭa đi babe, sa-r zatri pomîntu.Kad bismo se bojali baba, propao bi svet.  (izreka)  PAREMIJA  49  [Vidi]
776  Minće kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Laže da ne krade, a beži s plovkom u ustima.  (izreka)  PAREMIJA  49  [Vidi]
777  Aźuns suariļi la burik!Sunce je došlo na pupak!  (izreka)  PAREMIJA  49  [Vidi]
778  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
779  Al bun ku al naruod sînt fraț.Dobar i lud su braća.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
780  Șă kuru puće, ama-l duś ku ćińe.I dupe smrdi, al ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
781  Kare îmblă, mulće vĭađe.Ko putuje, mnogo vidi.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
782  Kasa fara kîńe ka uomu fara urĭekĭ.Kuća bez psa, kao čovek bez ušiju.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
783  Măĭ bun grîu ĭe-n sako-l pļin.Najbolje žito je u punoj vreći.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
784  Nu șćiĭe ńiś sî đa ku nasu la mîță-n kur.Ne ume ni nosom da pogodi mačku u dupe.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
785  Șuiră puļi.Svira kurcu.  (izraz)  PAREMIJA  48  [Vidi]
786  Dakă muĭarĭa înkarkată fură śuava, aĭa ś-a furat sa faśe-n sămn pi statu kopiluluĭ, șî ramîńe pi ĭel pănă la muarćeAko trudnica ukrade nešto, to što je ukrala javlja se kao znak na telu deteta, i ostaje na njemu do smrti.  (verovanje)  PAREMIJA  48  [Vidi]
787  Urma đi uom ĭe pi lînga baltă, nu alu draku.Čovekov trag je oko bare, ne đavolov.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
788  Să traim traĭu, să mînkăm malaĭu.Da živimo život, da izjedemo proju.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
789  Nu puoț tu sî faś fuarfiś ku mińe.Ne možeš ti da praviš makaze od mene.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
790  Pĭatra mikă rastuarnă karu, kî pĭ-a mare vĭeḑ șî daĭ okuol.Mali kamen prevrće kola, jer veliki vidiš pa ga zaobiđeš.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
791  Nu vorbi ku gura fara ćińe.Ne govori ustima bez tebe.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
792  Ńam đi pi tuļan.Rod po klipu.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
793  Kare află ban în kaļe, îndată să însuară.Ko nađe novčić na putu, skoro se ženi.  (verovanje)  VEROVANJA  47  [Vidi]
794  Măĭ grĭeu blastăm rumîńesk: „Dabuogda să muară fara lumanarĭe!”Najteža vlaška kletva: „Dabogda umro bez sveće!”  (kletva)  PAREMIJA  47  [Vidi]
795  Mulće trăbe, da puțîńe ĭastă.Mnogo treba, a malo ima.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
796  Tuot într-un śubăr mĭarźe.Sve u jednu kacu ide.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
797  A mînat vulpĭa, d-a prins lupu.Terali lisicu, a uhvatili vuka.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
798  Nu da ku baĭkuańe în dumńeḑîu.Ne bacaj se kamenjem na boga.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
799  Điźaba ăĭ pe Dumńeḑău, kînd n-aĭ pe al tău.Badava imaš Boga kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
800  Aăla kare nu dîrîașće kumnata, pi lumĭa-ĭa o să sa suĭe pi ćiĭ beļit, or kă o sî mîńe ĭepuri ku tuoba-n muară.Onaj ko ne dira svastiku, na onom svetu će se penjati na oguljenu lipu, ili će bubnjem uterivati zečeve u vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
801  Dakă nu puoț să-n daĭ mîna, nuĭe muara să ma-npinź.Ako ne možeš ruku da mi pružiš, ne moraš da me gurneš.  (izreka)  PAREMIJA  45  [Vidi]
802  Dakă ći pazășć tu, șî dumńeḑîu ći pazîașće.Ako se ti čuvaš, i bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  45  [Vidi]
803  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ ruk, uzimaš nogama.  (izreka)  PAREMIJA  45  [Vidi]
804  Păru lung, șă minća skurtă.Duga kosa, kratka pamet.  (izreka)  PAREMIJA  44  [Vidi]
805  Fata mare, pizda tare.
Ku ļinđiku taĭe fĭer,
Da puļiļi numa pĭer.
Mlada cura, pička jaka.
Sikiljčetom gvožđe seče,
A kurčevi samo ginu.
  
(erotika)  POEZIJA  44  [Vidi]
806  Pi un bușćan duoĭ burĭeț.Na jednom panju dve pečurke.  (zagonetka)  ZAGONETKA  44  [Vidi]
807  Kapu vakuluĭ a veńit, șî ńimika, numa kînd va veńi kuru drakuluĭ, atunśa no sî fiĭe bun!Smak sveta je došao, i ništa, ali kad bude stiglo dupe đavolovo, onda neće biti dobro!  (izreka)  PAREMIJA  44  [Vidi]
808  În kukuruḑ ș-în pulă ńiśkînd să nu krĭeḑ, kî puot să kadă kînd nu će nadăĭ.U kukuruz i u kurac nikad da ne veruješ, jer mogu da padnu kada se ne nadaš.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
809  Paza sîraśiĭa tĭa, șă nu ći ćemĭa đi ńima.Čuvaj svoje siromaštvo, i nikog se ne boj.  (izreka)  PROZA  43  [Vidi]
810  Lupu păru skimbă, da narau nu.Vuk dlaku menja, a ćud ne.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
811  Śe alaman, să fi skuos uomu pula kîtra ĭel, șî pi ĭa a fi luvato.Kakva alavetina, da mu čovek kurac pokaže, i njega bi uzeo.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
812  Tot nat ku pizda mînsa.Svako sa svojom pičkom materinom.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
813  Nu turna vuorbe ńimîśinaće.Ne sipaj neprobrane reči.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
814  Șuiră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu șćiĭ kînćiku.Sviraj ti svom dupetu, jer mojemu ne znaš pesmu.  (izraz)  PAREMIJA  43  [Vidi]
815  Kînd śurĭeḑu kîntă-n duos, o sî sa vrĭemuĭe ĭuta.Kad sova peva šumi, brzo će se promeniti vreme.  (verovanje)  VEROVANJA  43  [Vidi]
816  PLUOSKA GOVI ÎN TANDAMLADINA BUKLIJA U TANDI  (obicaj)  PROZA  43  [Vidi]
817  Kumnată, măĭ bună bukată.Svastika je naslađe voće.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
818  În kîrd mare o uaĭe slabă ļi kufuare pi tuaće.U velikom stadu, jedna slaba ovca usere ostale.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
819  Rakiu pi rakiu skuaće, da buata pi tuaće.Rakija rakiju vadi, a motka vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
820  Vaka nu puoț numa să mulź, muara kîćodată să-ĭ daĭ șî fîn.Kravu ne možeš samo da muzeš, mora ponekad i da je nahraniš.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
821  Unđe ĭastă mńiĭ, ĭastă șî piĭ.Gde ima jagnjadi, ima i koža.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
822  Kopil đin sat no-l faś đi śuakă ńiśkînd.Dete iz sela ne učiniš brđaninom nikad.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
823  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva majčica, takva ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
824  Nu fak iĭ brînḑă amînduoĭ.Neće oni (dugo) sir da prave (zajedno).  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
825  Măĭ mare pakat ĭe kînd la parinț numirĭ bukaturļi.Najveći je greh kad roditeljima brojiš zalogaje.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
826  Ĭapa ku fuńa lungă sa zbaće kum vrĭa ĭa.Kobila sa dugim povocem rita se kako ona hoće.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
827  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faś ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi činiš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
828  Tot nat traźe fuok pi turta luĭ.Svako navlači vatru na svoju pogaču.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
829  Kînd kokuoșu kîntă pi prag ku kapu kîtra ușa, o să vină guoșći îndată, da kînd kîntă în lăturĭ, ku kuru kîtra kasă, đin kasa-ĭa o sî sa dukă vrunu ĭuta (o sî muară).Kad petao peva na pragu kuće, sa glavom okrenutom ka vratima, uskoro će doći gosti, a kad peva na stranu, sa leđima ka kući, iz te kuće će brzo neko otići (umreti).  (verovanje)  VEROVANJA  42  [Vidi]
830  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
831  Ś-a mînkat lupu nu măĭ vĭeḑ.Što je pojeo vuk više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
832  Pătura măĭ ĭut înpakă.Ponjava najbrže miri.  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
833  Śe măĭ mult vorbĭeșć, măĭ mult nîkažăšć.Što više pričaš, više patiš.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
834  Pļakă măĭ đinuapće, șă ļi vĭeḑ pi tuaće.Porani, pa da vidiš sve.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
835  Kar’ sa skuală măĭ đinuapće, ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano ustane, nagleda se svega.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
836  Kare-nparće, parće-ș faśe.Ko deli, sebi dodeli.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
837  Manînś kakat ku kîńi la gard.Jedi govna sa psima kraj ograde.  (psovka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
838  Tota nat ku nakazu luĭ.Svako je sa svojom mukom.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
839  GLUME LA ȘĂḐÎTUORĬŠALE NA SEDELJKAMA  (satira)  POEZIJA  40  [Vidi]
840  Tot borđeĭu obićeĭu.Svaki burdelj i običaj.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
841  Kînd ći daĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đikît ĭel.Kad za ludim ideš, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
842  Kît guod krĭașće dovļaćiļi đi mare, vrĭežî sa uskă.Koliko god dulek velik da izraste, vreža se osuši.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
843  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  40  [Vidi]
844  Nu skapîră amnarĭu la tuata pĭatra.Ne kreše ognjilo o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
845  Naruada sa kunuașće pi kită, da naruodu pi buată.Luda se poznaje po kitici, a ludak po motki.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
846  Visaḑă kuru marźaļe vĭerḑ!Sanja guza zelene perle.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
847  Śe auđe fața, să n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuju leđa.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
848  Kînd ći văd bińe, în dă-n gînd đi ćińe.Tek kad te ugledam, ja te se setim.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
849  La kosît nu sa kată minće bună, numa să fiĭ tare șă naruod.Za kosidbu se ne traži neka pamet, nego da budeš jak i lud.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
850  Gazdă mare: unđe tatî-su a țînut sarĭa ĭel akuma țîńe fańina.Veliki gazda: gde mu je otac držao so on sad drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
851  Kum ț-așćerń, așa duorm.Kako prostreš, tako spavaš  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
852  Kînd kîntă kuku aproapiĭe đi koļibă, nuĭe bun, da kînt kîntă pi kasă, rău đi muarće.Kad kukavica peva blizu kuće, ne valja, a kad peva na kući, sluti smrt (neko će iz kuće umreti).  (obicaj)  VEROVANJA  39  [Vidi]
853  KÎNĆIKU LU BRAD Ș-ALU ĆEĬPESMA O JELI I LIPI  (balada)  POEZIJA  39  [Vidi]
854  Pula, kînd aĭ măĭ mult đi kît śe-ț trăbe đi kasă, măĭ bun s-o taĭ, đi kît să-nparț pin odăĭļi lu tuoĭa.Kurac, kad imaš više nego što ti treba za kuću, bolje da isečeš, nego da deliš po tuđim kućama.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
855  Numa kuru nu-ș zauĭtă, kî ĭe prins đi ĭel.Samo dupe ne zaboravlja, jer je vezano za njega.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
856  S-a atîrnat ka grapița đi ĭel.Zakačio se kao krpelj za njega.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
857  Kînd îĭ đi kap la mîț ĭel sa kakă în postaua ku fańină.Kad izaziva sudbinu, mačka se usere u korito s brašnom.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
858  Rău făr đi muĭare ka opinka făr đi urḑîaļe, ka skruafa făr đi pĭaļe.Zlo je bez žene kao opanak bez oputa, kao krmača bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
859  Kînd rîndurĭariļi vin pi źuos, pluaĭe îndată, da kînd vin pi sus, pluaĭe măĭ amînat.Kad lastavice lete nisko, kiša će ubrzo, a kad lete visoko, kiša će kasnije.  (verovanje)  VEROVANJA  37  [Vidi]
860  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬAREOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (satira)  POEZIJA  37  [Vidi]
861  A krĭeskut ku skućiku la kur.Odraso je sa pelenom na dupetu.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
862  Fi kuminće đinainće.Budi miran s ’prednje’ strane.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
863  Pula tună, pula ĭasă,
Pula faśe rînd în kasă.
Kurac ulazi i izlazi,
kurac pravi red u kući.  
(izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
864  Lukru, lukru, nu măĭ stau, da nainće nu măĭ dau.Radim, radim bez prestanka, a napretka nema.  (izreka)  PAREMIJA  21  [Vidi]
865  BUNA ḐÎUA, ŹUBAŃE

Buna ḑîua, źubańe!
Țamtaļe, Milańe!
Să măĭ bĭeu kîta rakiu
Kî nușću la ćimp da mis viu!

DOBAR DAN, ŽBANE!

- Dobar dan, žbane!
- Dobar dan, Milane!
- Da cugnem još jednom rakiju,
Jer ne znam da li ću dogodine biti živ!
  
(zdravica)  PAREMIJA  21  [Vidi]
866  Sî trasńaskă-n ćińe, șî-n gogița tĭa, dabogda!Grom spalio tebe, i tvoju glavu, dabogda!  (psovka)  PAREMIJA  19  [Vidi]
867  Futuț dumńeḑîu, să-ț fut!Jebem ti boga, da ti jebem!  (psovka)  PAREMIJA  17  [Vidi]
868  A FUOST UN MUOȘ Ș-O BABĂBILI JEDAN DED I BABA  (satira)  POEZIJA  16  [Vidi]
869  Vîntu rastuarnă pomîntu.Vetar zemlju prevrće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  16  [Vidi]
870  În-tro pađină adînkă stau țîgańi-n brînkă.U dubokom dolu Cigani kleče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  16  [Vidi]
871  Fuźe ka mîța udă.Beži kao pokisla mačka.  (izraz)  PAREMIJA  15  [Vidi]
872  Dabuogda să-ț krĭaskă kurpinu pi kuoș.Dabogda ti lijan nicao kroz dimnjak.  (kletva)  PAREMIJA  15  [Vidi]
873  BLAGOVĬAȘĆE, BLAGOVĬAȘĆE!BLAGOVESTI, BLAGOVESTI!  (satira)  POEZIJA  15  [Vidi]
874  Kîće pakaće pula faśe, ńiś dumńeḑîu nu ļi traźe.Koliko grehova kurac učini, ni bog ih ne okaje.  (izreka)  PAREMIJA  15  [Vidi]
875  Fată mare înśinsă ku doăsprîaśe braśirĭ.Udavača, sa dvanaest tkanica opasana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  15  [Vidi]
876  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  14  [Vidi]
877  Futuĭ fata-n kur!Bem ti usud u dupe!  (izreka)  PAREMIJA  14  [Vidi]
878  Miĭļi đinuntru da sućiļi đinafară.Hiljade unutra a stotine spolja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  14  [Vidi]
879  Un muoș tufloguos mînă puorśi-n duos.Šljampavi čiča svinje u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  14  [Vidi]
880  Pustîń sî ramîń, dabuogda!Sam da ostaneš, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  13  [Vidi]
881  Futuț pizda mînta!Jebem ti mater!  (psovka)  PAREMIJA  13  [Vidi]
882  Futuț pi mum’ta-n pizdă!Jebem ti mater u pičku!  (psovka)  PAREMIJA  13  [Vidi]
883  O ală mare ku țîță-n spinare.Velika ala sa sisom na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  13  [Vidi]
884  ŚE NU MA FAK UN STRÎGUOĬZAŠTO NISAM NOĆNI LEPTIR  (erotika)  POEZIJA  13  [Vidi]
885  Măĭ apruapiĭe đințî đikît parințî.Bliži su ti zubi nego roditelji.  (izreka)  PAREMIJA  12  [Vidi]
886  S-auđe da nu sa vĭađe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  12  [Vidi]
887  Duauă suruorĭ, una sa-nśinźe, una sa đisśinźe.Dve sestre, jedna se opasuje, druga raspasuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  12  [Vidi]
888  Susuļaće supt parĭaće.Duguljasti pored zida.  (zagonetka)  ZAGONETKA  12  [Vidi]
889  Borîndău faśe kuru rău.Borindeu je zlo za dupe.  (izreka)  PAREMIJA  12  [Vidi]
890  Gaina dupa śe manînkă ĭa șćarźe ćiku.Kokoška posle jela obriše kljun.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
891  Fi ku aĭa śe faśe lumĭa multă, nu aļerga dupa-l naruod înainće.Budi uz ono što čioni većina, ne trči za ludom koja predvodi.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
892  Ļemnu okoļeșć, da-n bușćan ći-n pĭađiś.Drvo zaobiđeš, a o panj se saplićeš.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
893  Patru fraț supt o pîlariĭe.Četiri brata pod jednom kapom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  11  [Vidi]
894  Pizda mĭa în frunća tĭa, kuaĭļi mĭaļe-n mînļi tĭaļe, nasu mĭeu în kuru tĭeu.Moja ti pica preko lica, moja muda držiš u ruci, u moje dupe nos zavuci.  (zagonetka)  ZAGONETKA  11  [Vidi]
895  Un buou kakă său.Jedna volina sere loj.  (zagonetka)  ZAGONETKA  11  [Vidi]
896  Șî vaka bĭa, ama șćiĭe kît.I krava pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
897  Dakă mis țîgan, nu mis kurkan.Ako sam Ciganin, nisam ćuran.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
898  S-a sprînžît tuoț, ńiś trîasńitu nu-ĭ măĭ adună.Rasturili se svi, ni grom ih više ne okupi.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
899  Nu vorbi ka kînd gura nuĭe a tĭa.Ne govori kao da usta nisu tvoja.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
900  Patru fraț: duoĭ fug, duoĭ aļargă.Četiri brata: dva beže, dva ih jure.  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
901  O babă-n duos ku ļińđiku skuos.Baba u šumi sikilj iskezila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
902  Ĭuoćo - nuĭe!Evo je - nema je!  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
903  Ļipova pi ļipova, frunḑă vĭarđe, istîna.Lepljena pa slepljena, zelen-list, istina.  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
904  Vaka-n ștală ku kuada afară.Krava u štali sa repom napolju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
905  Un țîgan spînḑurat.Jedan Ciga obešeni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  10  [Vidi]
906  Vulpĭa-n fĭer đevină ĭe đi tuot.Uhvaćena lisica kriva je za sve.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
907  Vińe ku șapće lupĭ în kur.Dolazi sa sedam vukova u zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
908  Đi la bîșćelarĭ ažuns la pîkurarĭ.Od baštovana spao na čobana.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
909  Sî aĭ obraz makra kît prinđe vîru źeĭśtuluĭ.Da imaš obraz makar koliko hvata vrh prsta.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
910  Dakă vrĭeĭ să fiĭ gazdă, nu puoț în tota sara să traź la patu tĭeu.Ako hoćeš da budeš gazda, ne možeš svake večeri da legaš u svoj krevet.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
911  Kuru măĭ mare troșîk faśe.Dupe je najveći trošak pravi.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
912  Țîș-fîș păn-la Kupuzîș, tranka-fļanka pănă la Palanka!Fiš-piš do Kupuzišta, klati-mlati do Palanke!  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
913  Sa spomîntă ka ĭapa đi beșîna babi.Plaši se kao kobila od babinog prdeža.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
914  Sîaśira sîaśiră, kuasa kosîașće, da Dumńeḑîu ći pazîașće.Srp žanje, kosa kosi, a Bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
915  Puot sî bĭeu, nu mis țîgan sî ḑîk ba.Mogu da pijem, nisam Ciga da odbijem.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
916  Kît ĭe klańa đi mare, șokîćiļi în șîaļe o țîńe.Koliko da je stog veliki, miš ga na leđima drži.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
917  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva je majčica, takva je i ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
918  La țîgan un ļemn nu arđe, da la rumîn mulće șî tuaće ard.Kod Cige jedno drvo ne gori, a kod Vlaha puno, i sva gore.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
919  Aluvatu ĭe žukariĭa babilor.Testo je babina igračka.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
920  Unđe spuńe kî ĭe fuok, pazîaće kă apa ći-ńakă.Gde on kaže da je vatra, čuvaj se vode da se ne udaviš.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
921  Kare tutuńașće, duarme ku puorśi-n pat.Ko puši, spava sa svinjama u krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
922  — Nană, śe vrĭame ĭe afară?
— Vrĭamĭa murgă ku kuada lungă, a mînkat ĭapa mĭa, s-a pus șî pĭ-a tĭa!
— Brate, kakvo je vreme napolju?
— Vreme tmurno s dugim repom, moju je kobilu pojelo, a sad je i tvoju načelo!  
(pitalica)  PAREMIJA  8  [Vidi]
923  Kînd daĭ la uom źeĭśtol mik, ĭer vrĭa palma tuată.Kad čoveku daš mali prst, on hoće celu šaku.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
924  Uomu nu sa-nvață pănă nu sa-nțapă în morśilă.Čovek se ne opameti dok se ne zaglibi u blatu.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
925  Ĭel ĭe gazdă mare, unđe tatî-su a țînut sarĭa, ĭel țińe fańina.On je veliki gazda, gde mu je otac držao so, on drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
926  Șî țîganu ar ara, kînd ar fi plugu kît grapa, da grapa kît luoku.I Ciga bi orao, kad bi plug bio ko drljača, a drljača ko njiva.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
927  Puorko-l rîpat manînkă para măĭ bună.Šugava svinja pojede najbolju krušku.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
928  Dupa śe prînḑ koļașă, kum aĭ bĭeșît, aĭ înflumînḑît.Kad ručaš kačamak, čim si prdnuo, ti si ogladnio.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
929  Uaĭa numa śe trĭaśe pista drum, o ustură kuru đi fuame.Samo što pređe put, ovcu zasvrbi dupe od gladi.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
930  Ńima nu ĭa-n mînă fĭer fĭerbinće.Niko ne uzima u ruku vrelo gvožđe.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
931  Kîńiļi ăl batrîn nu sa-nvată să latre.Staro se kuče ne uči da laje.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
932  Dakă aļeg đin bań șî đin uamiń, đin muĭerĭ n-aļeg.Ako probiram pare i ljude, žene ne probiram.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
933  Ći ĭaĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đi kît ĭel.Ako se povedeš za ludakom, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
934  Fraț sînt fraț pănă nu-npart turta.Braća su braća dok ne dele proju.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
935  La kal strînźe frîu pănă nu ĭa mau.Konju pritegni uzde dok se ne pomami.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
936  Kuodru đi pîńe ĭe măĭ apruape ńam.Parče hleba je najbliži rod.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
937  Nu sa masură măriļi ku źeĭśtu.Ne meri se more prstom.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
938  Șăḑ la moșîĭa tĭa, șă nu ći ćiame ńiś đi țaru.Sedi na svom imanju i ni cara se ne boj.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
939  Unu la ăĭs, unu la ća.Jedan na levo, drugi na desno.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
940  Kapiț đin triĭ pĭ-a măĭ lungă.Dobićeš od tri (stvari), najdužu.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
941  Măĭ mare gura đikît bukatura.Veća su usta od zalogaja.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
942  Kare ĭe măĭ spurkat pi pomînt đi kît muĭarĭa? Ama apa ĭe đi aĭa fakută: kînd sa spală, îĭ manînś đin mînă.Ko je poganiji na svetu od žene? Ali voda je zato napravljena: kad se umije, jedeš joj iz ruke.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
943  La bîtrîńață șî đi șađiare ustańeșć.U starosti se i od sedenja umoriš.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
944  MA TRÎMĬES MUMA LA MUNĆEU PLANINU ME POSLA NANA  (erotika)  POEZIJA  6  [Vidi]
945  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  5  [Vidi]
946  ALUNU, MĂĬ BATRÎN ĻEMN PI POMÎNTLESKA, NAJSTARIJE DRVO NA SVETU  (verovanje)  VEROVANJA  4  [Vidi]
947  ANDRĬAUA, LUNA LUPILORDECEMBAR, MESEC VUKOVA  (verovanje)  VEROVANJA  3  [Vidi]
948  Muĭarĭa mikă sa suĭe pi opinkă, șî dă gura făr’ đi frikă.Mala žena na opanak se penje, i ljubi bez straha!  (izreka)  PAREMIJA  3  [Vidi]
949  Manînkă ka lakusta.Jede kao skakavac.  (izreka)  PAREMIJA  3  [Vidi]
950  AĐETU LA AŹUNOBIČAJNI NA BADNJI DAN  (obicaj)  VEROVANJA  3  [Vidi]
951  AĐET BATRÎN LA OVEĐEŃESTARI OBIČAJ NA VAVEDENJU  (obicaj)  VEROVANJA  3  [Vidi]
952  Ku aku n-a kućeḑat sî sa lukre la Luńa pastuorilor șî-n nuapća lu Sîntuađirĭ.Iglom nije smelo da se radi na Čisti ponedeljak i u noćima tokom Todorovaca.  (verovanje)  VEROVANJA  2  [Vidi]
953  KUM ARANŹELU ĬA SUFĻITUKAKO ARANĐEL UZIMA DUŠU  (verovanje)  VEROVANJA  2  [Vidi]
212357  


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź