Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  3346  [Vidi]
2  Pi la arţ nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalţ, kî daĭ ku pula-n laţ.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3207  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1784  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1474  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1386  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1293  [Vidi]
7  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1223  [Vidi]
8  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1222  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  952  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  861  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  805  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  797  [Vidi]
13  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  676  [Vidi]
14  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  673  [Vidi]
15  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  668  [Vidi]
16  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  639  [Vidi]
17  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  625  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  573  [Vidi]
19  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  556  [Vidi]
20  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  548  [Vidi]
21  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  548  [Vidi]
22  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  548  [Vidi]
23  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  541  [Vidi]
24  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  532  [Vidi]
25  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  529  [Vidi]
26  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  525  [Vidi]
27  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  521  [Vidi]
28  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  509  [Vidi]
29  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  508  [Vidi]
30  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  508  [Vidi]
31  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  502  [Vidi]
32  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  490  [Vidi]
33  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  490  [Vidi]
34  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  489  [Vidi]
35  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  489  [Vidi]
36  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  486  [Vidi]
37  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  476  [Vidi]
38  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  471  [Vidi]
39  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  468  [Vidi]
40  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  468  [Vidi]
41  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  465  [Vidi]
42  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  458  [Vidi]
43  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  447  [Vidi]
44  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  446  [Vidi]
45  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  443  [Vidi]
46  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  442  [Vidi]
47  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  439  [Vidi]
48  Trasńirĭa-n ţîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  438  [Vidi]
49  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  436  [Vidi]
50  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  431  [Vidi]
51  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  430  [Vidi]
52  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  423  [Vidi]
53  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  422  [Vidi]
54  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
55  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  420  [Vidi]
56  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  417  [Vidi]
57  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  416  [Vidi]
58  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  416  [Vidi]
59  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  415  [Vidi]
60  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  415  [Vidi]
61  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  411  [Vidi]
62  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  411  [Vidi]
63  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  410  [Vidi]
64  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  410  [Vidi]
65  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  408  [Vidi]
66  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  407  [Vidi]
67  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  407  [Vidi]
68  Tuata lumĭa fraţ, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
69  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  405  [Vidi]
70  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  405  [Vidi]
71  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
72  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  402  [Vidi]
73  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  400  [Vidi]
74  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  398  [Vidi]
75  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  397  [Vidi]
76  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  397  [Vidi]
77  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  396  [Vidi]
78  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  394  [Vidi]
79  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  393  [Vidi]
80  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  391  [Vidi]
81  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  391  [Vidi]
82  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  390  [Vidi]
83  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  388  [Vidi]
84  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  388  [Vidi]
85  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  387  [Vidi]
86  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  382  [Vidi]
87  Bună s-ăţ fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  382  [Vidi]
88  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  375  [Vidi]
89  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  374  [Vidi]
90  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  373  [Vidi]
91  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đaţîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  371  [Vidi]
92  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
93  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  370  [Vidi]
94  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  369  [Vidi]
95  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  367  [Vidi]
96  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  367  [Vidi]
97  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  367  [Vidi]
98  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
99  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  365  [Vidi]
100  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî ţîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî ţîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  365  [Vidi]
101  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  365  [Vidi]
102  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  365  [Vidi]
103  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  364  [Vidi]
104  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ţ đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
105  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  361  [Vidi]
106  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  360  [Vidi]
107  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  358  [Vidi]
108  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  356  [Vidi]
109  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  355  [Vidi]
110  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  354  [Vidi]
111  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  354  [Vidi]
112  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  354  [Vidi]
113  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  353  [Vidi]
114  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  353  [Vidi]
115  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  353  [Vidi]
116  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  352  [Vidi]
117  Doo klaĭuţă stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  350  [Vidi]
118  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  350  [Vidi]
119  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  348  [Vidi]
120  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  348  [Vidi]
121  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  346  [Vidi]
122  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭaţă-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  342  [Vidi]
123  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeţ ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  339  [Vidi]
124  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  339  [Vidi]
125  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  338  [Vidi]
126  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  336  [Vidi]
127  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
128  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  334  [Vidi]
129  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  333  [Vidi]
130  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
131  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  331  [Vidi]
132  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  329  [Vidi]
133  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  326  [Vidi]
134  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  326  [Vidi]
135  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  325  [Vidi]
136  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  325  [Vidi]
137  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
138  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  323  [Vidi]
139  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  322  [Vidi]
140  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  320  [Vidi]
141  Dabuogda nuapća să ći duară đinţî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  320  [Vidi]
142  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  318  [Vidi]
143  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  318  [Vidi]
144  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  318  [Vidi]
145  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  317  [Vidi]
146  La bisîarikă śe nu-ţ ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
147  Dabuogda s-ăţ piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  315  [Vidi]
148  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  315  [Vidi]
149  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
150  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
151  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  313  [Vidi]
152  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulţ ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  312  [Vidi]
153  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  312  [Vidi]
154  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  311  [Vidi]
155  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  310  [Vidi]
156  Dă mă mumă după GiţăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  307  [Vidi]
157  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
158  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  305  [Vidi]
159  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  305  [Vidi]
160  O ţîgankă trenţuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  304  [Vidi]
161  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
162  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  304  [Vidi]
163  Pănă ažunź la Dumńeḑîu, ći manînkă svînţî.Dok stigneš do Boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  303  [Vidi]
164  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  301  [Vidi]
165  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  299  [Vidi]
166  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  299  [Vidi]
167  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
168  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  294  [Vidi]
169  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  293  [Vidi]
170  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
171  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  292  [Vidi]
172  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  291  [Vidi]
173  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļiţa-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  291  [Vidi]
174  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  291  [Vidi]
175  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  290  [Vidi]
176  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  290  [Vidi]
177  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
178  Mînuşîţă frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  287  [Vidi]
179  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  285  [Vidi]
180  Buata ţîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
181  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  283  [Vidi]
182  Sî nu-ţ măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  281  [Vidi]
183  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  280  [Vidi]
184  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
185  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
186  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  276  [Vidi]
187  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  275  [Vidi]
188  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  274  [Vidi]
189  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
190  O gongiţă mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  274  [Vidi]
191  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  273  [Vidi]
192  Tuot învăţu are şî đizvăţu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  272  [Vidi]
193  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
194  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  268  [Vidi]
195  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  267  [Vidi]
196  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidariţa şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  266  [Vidi]
197  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  263  [Vidi]
198  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  262  [Vidi]
199  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  261  [Vidi]
200  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  260  [Vidi]
201  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
202  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
203  Unđe paşće kapruţa, akolo şî ĭaduţa.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
204  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
205  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  256  [Vidi]
206  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
207  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  252  [Vidi]
208  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
209  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
210  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
211  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  250  [Vidi]
212  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
213  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
214  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  243  [Vidi]
215  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  242  [Vidi]
216  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  242  [Vidi]
217  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  240  [Vidi]
218  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  237  [Vidi]
219  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  233  [Vidi]
220  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  231  [Vidi]
221  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  226  [Vidi]
222  Manînkă moduva đe pĭe maţă.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  226  [Vidi]
223  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  226  [Vidi]
224  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, ţava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  225  [Vidi]
225  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  225  [Vidi]
226  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaţ, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  223  [Vidi]
227  Fraţî sînt fraţ pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  221  [Vidi]
228  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  221  [Vidi]
229  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  217  [Vidi]
230  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  215  [Vidi]
231  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
232  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  212  [Vidi]
233  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît ţarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  211  [Vidi]
234  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  202  [Vidi]
235  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  201  [Vidi]
236  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
237  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
238  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  192  [Vidi]
239  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  191  [Vidi]
240  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
241  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
242  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku iţuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
243  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  189  [Vidi]
244  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunţ în kasă, da ńepuoţ ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  189  [Vidi]
245  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
246  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
247  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
248  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
249  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
250  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  184  [Vidi]
251  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
252  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
253  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć ţărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin ţărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  183  [Vidi]
254  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
255  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  183  [Vidi]
256  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
257  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭaţă.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
258  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
259  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  180  [Vidi]
260  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
261  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
262  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  177  [Vidi]
263  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
264  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
265  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
266  Futuće-n kuriţ, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
267  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
268  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
269  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
270  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
271  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
272  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Veliki oprez prevlada veliku nesreću.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
273  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, ţî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
274  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
275  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
276  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  175  [Vidi]
277  Śe sa kîntă ka mîţa, da nu ĭe mîţă?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  174  [Vidi]
278  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminţ.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  174  [Vidi]
279  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  174  [Vidi]
280  Śinś fraţ la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
281  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
282  Unđe mulţ parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
283  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
284  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaţ, kopaţ, źurźu, murźu, kļanţ.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  172  [Vidi]
285  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
286  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
287  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
288  Mustaţa susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
289  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
290  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  172  [Vidi]
291  O ţîgankă zdrănţuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
292  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
293  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
294  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  171  [Vidi]
295  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  171  [Vidi]
296  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  171  [Vidi]
297  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
298  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
299  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  170  [Vidi]
300  Śe nu ĭe, ńiś ţaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
301  Đestul o buată la un kar đi uaļe.Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
302  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
303  Pikaţar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  169  [Vidi]
304  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
305  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
306  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭeţăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
307  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
308  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
309  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  168  [Vidi]
310  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  168  [Vidi]
311  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl ţuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  168  [Vidi]
312  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
313  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  167  [Vidi]
314  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
315  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
316  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
317  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
318  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  167  [Vidi]
319  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
320  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
321  Pin kur la vaka ńagră ći uĭţ la đinţ-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
322  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
323  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
324  Spuńe la tuoţ, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
325  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
326  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
327  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  165  [Vidi]
328  Piku pikă, balta-ngĭaţă.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
329  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
330  Nu lukră ńimika, numa dă ţîţă la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
331  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
332  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  165  [Vidi]
333  Un ţaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
334  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
335  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
336  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
337  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
338  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  164  [Vidi]
339  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  164  [Vidi]
340  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
341  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
342  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
343  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  163  [Vidi]
344  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  163  [Vidi]
345  Ĭ-a dat kuţîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
346  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî ţîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
347  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ţ astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
348  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  162  [Vidi]
349  Pin avļiĭa fîrţońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
350  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
351  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
352  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
353  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
354  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
355  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
356  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
357  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
358  Duauă klăń pi o faţă, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
359  Ļemn la ļemn sa žaļiaşće, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
360  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
361  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
362  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
363  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
364  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  161  [Vidi]
365  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
366  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
367  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
368  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
369  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
370  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  160  [Vidi]
371  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
372  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  160  [Vidi]
373  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  160  [Vidi]
374  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeţ đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  160  [Vidi]
375  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
376  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
377  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
378  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
379  Dakă mînă nu-ţ dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
380  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
381  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
382  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
383  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoţ.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
384  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
385  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
386  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
387  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
388  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
389  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
390  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
391  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
392  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
393  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  157  [Vidi]
394  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
395  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
396  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
397  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
398  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
399  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
400  Baţ samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
401  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
402  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaţ, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
403  Kum s-a prins şî s-a ţînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  156  [Vidi]
404  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
405  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
406  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
407  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
408  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
409  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
410  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
411  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
412  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
413  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
414  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ţ ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  156  [Vidi]
415  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  156  [Vidi]
416  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
417  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
418  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
419  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
420  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
421  Unđe sa bat fraţî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
422  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
423  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
424  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
425  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgariţa?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  155  [Vidi]
426  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
427  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
428  Bag mîna în tufiţă, prind pi naĭka đi kođiţă.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
429  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
430  Un ţîgan în ţîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
431  Ţup koļa, ţup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
432  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
433  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
434  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
435  Ăţ visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
436  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
437  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
438  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
439  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
440  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
441  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
442  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
443  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
444  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
445  Ĭo mis ńegru, ama pomîntu ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
446  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano rani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
447  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
448  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  153  [Vidi]
449  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
450  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
451  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  152  [Vidi]
452  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
453  Đi aiś păn-la Vraţ tuot buşćeń uskaţ.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
454  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă ţariţa fara đinţ.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
455  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
456  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
457  Mînkaćar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  152  [Vidi]
458  Aĭ batrîń a spus kî puoţ să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoţ sî skuoţ uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
459  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoţ kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
460  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
461  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
462  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
463  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
464  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parinţî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
465  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
466  Đi śe mîţa mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  151  [Vidi]
467  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
468  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
469  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
470  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
471  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  150  [Vidi]
472  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  150  [Vidi]
473  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
474  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
475  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părţîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
476  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
477  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
478  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
479  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
480  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
481  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
482  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
483  Ţinţiri-minţiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
484  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoţ albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
485  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
486  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
487  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
488  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
489  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
490  Kînd unu are kuţît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
491  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
492  Mînkalar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  147  [Vidi]
493  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
494  Am un berbĭaśe ku maţîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
495  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
496  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
497  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
498  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoţ ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
499  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
500  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
501  Đi śe ţîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă ţîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  146  [Vidi]
502  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  146  [Vidi]
503  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  146  [Vidi]
504  La ĭel ńiś ku pula nu či ţîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
505  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
506  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  145  [Vidi]
507  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
508  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
509  Kuţofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
510  Bĭa şî manînkă, şî katîţ lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
511  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
512  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
513  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  145  [Vidi]
514  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
515  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
516  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
517  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
518  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
519  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
520  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
521  Numa kuaĭļi sînt soţîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
522  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
523  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  144  [Vidi]
524  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa ţîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  144  [Vidi]
525  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
526  Nu ma mir kînd la bîtrîńaţă Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
527  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
528  Napasta ĭe ku đinţî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
529  Kum ţ-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
530  Gorunu ţîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
531  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
532  Tuoţ sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
533  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
534  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
535  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
536  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
537  Mulţ puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
538  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
539  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
540  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
541  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
542  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
543  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  143  [Vidi]
544  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
545  Nu kapiţ lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
546  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
547  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
548  Ĭ-a kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
549  La śe piĭaţ kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
550  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  142  [Vidi]
551  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  142  [Vidi]
552  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
553  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
554  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
555  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
556  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
557  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
558  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
559  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
560  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
561  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
562  Vaka muźe, da viţălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
563  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
564  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
565  Dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Posle kiše napravi se blato.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
566  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
567  Ńiś nu-ţ aļeg, ńiś nu-ţ kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
568  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
569  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
570  Kaku-ma în soļńiţa tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
571  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  140  [Vidi]
572  Kînd pi ĭepur ăl duor đinţî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  140  [Vidi]
573  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
574  Sa traźe ka śaţa.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  140  [Vidi]
575  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  139  [Vidi]
576  Vaka muartă, da maţîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
577  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
578  Tuoţ kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoţ.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
579  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
580  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
581  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
582  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
583  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  139  [Vidi]
584  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  138  [Vidi]
585  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
586  O mîţă zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
587  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
588  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
589  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
590  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  137  [Vidi]
591  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
592  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
593  Pin tufiţă pask o mńoriţă.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
594  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
595  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuţ.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
596  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
597  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
598  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulţ ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
599  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
600  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
601  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
602  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
603  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraţ.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
604  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
605  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
606  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
607  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
608  Nu ći mistaka unđe nu-ţ fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
609  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
610  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
611  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
612  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
613  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
614  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
615  Śe ĭe bun, nu ţîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
616  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
617  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
618  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
619  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
620  Śe auđe faţa, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
621  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
622  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
623  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
624  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
625  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
626  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  133  [Vidi]
627  Tot ţîganu îş labdă śokanu, da ţîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
628  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
629  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
630  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învaţaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
631  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
632  Kuk, kuk, şî-n apă ţup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
633  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
634  Kalu şî karuţa, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
635  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  132  [Vidi]
636  Giśu-miśu: kare nu va giśi, maţîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
637  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
638  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
639  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
640  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
641  Pi dunga bĭelţî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
642  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku raţa-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
643  Fiţar uoki afurisîţ.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  131  [Vidi]
644  Đin đinţ strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
645  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
646  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
647  Mînkaćar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  130  [Vidi]
648  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
649  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
650  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
651  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
652  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
653  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
654  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
655  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
656  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
657  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
658  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
659  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
660  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
661  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
662  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoţ đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
663  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
664  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
665  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
666  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
667  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  125  [Vidi]
668  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
669  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  125  [Vidi]
670  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
671  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
672  Un malaĭ ku doă fĭaţă.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
673  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
674  Ĭarna ažută, da vara đinţî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
675  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takava je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
676  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
677  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
678  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
679  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
680  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  120  [Vidi]
681  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
682  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
683  Nu spomînţ lupu ku pĭaļa uoi.Ne plašiš vuka ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
684  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  119  [Vidi]
685  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
686  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  116  [Vidi]
687  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  115  [Vidi]
688  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
689  Vinu şî oţătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
690  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  111  [Vidi]
691  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  110  [Vidi]
692  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  91  [Vidi]
693  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  81  [Vidi]
694  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  78  [Vidi]
695  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  71  [Vidi]
696  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  56  [Vidi]
697  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
698  Am o mńoriţă ku maţîļi pistriţă.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  52  [Vidi]
699  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
700  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  47  [Vidi]
701  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  47  [Vidi]
702  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  44  [Vidi]
703  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  43  [Vidi]
704  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  42  [Vidi]
705  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  42  [Vidi]
706  Ţuĭ, ţuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  41  [Vidi]
707  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorţ đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  41  [Vidi]
708  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  40  [Vidi]
709  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  38  [Vidi]
710  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  38  [Vidi]
711  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  37  [Vidi]
712  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  36  [Vidi]
713  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  35  [Vidi]
714  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
715  Kînd ăţ trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  33  [Vidi]
716  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
717  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
718  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  29  [Vidi]
719  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
720  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
721  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  24  [Vidi]
722  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  24  [Vidi]
723  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  24  [Vidi]
724  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  24  [Vidi]
725  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  23  [Vidi]
726  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  23  [Vidi]
727  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  23  [Vidi]
728  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  22  [Vidi]
729  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  22  [Vidi]
730   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  21  [Vidi]
731  Îş a baut viĭaţa.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  21  [Vidi]
732  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
733  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  18  [Vidi]
734  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  17  [Vidi]
735  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  17  [Vidi]
736  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
737  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
167620  

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź