Popis Vorbara na dan 18.02.2018 

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paun/public_html/vlaski.recnik/listanje-popis.php:13) in /home/paun/public_html/vlaski.recnik/brojaci/counter04/counter.php on line 141
Ukupno dana neprekidnog rada od 1. IX 2011. godine: -2597!

Vlaski recnik - Vorbariu ruminesk - exscerpcija reci iz vlaskih fraza

R.br.

O b l a s t

Broj zapisa
1Broj obrađenih reči: 4452
2Broj vlaških fraza: 8866
3Svega reči u frazamaa: 79247
4Broj zapisa iz oblasti narodne književnosti: 737
5Proj primera s(a)mrti jezika: 72
6Broj ilustracija: 549 (12%)
7Broj reči u lingvističkom atlasu: 29

8Broj sela planiranih projektom: 173
9Broj obuhvaćenih sela od 01.09.2011: 85 (49%)
10Broj saradnika: 32
11Broj stručnih konsultanata: 5
12Broj kazivača (informatora): 119
13Broj naslova korišćene stručne literature: 67

14Broj unikatnih posetilaca: 50118
15Ukupan broj pregleda reči: 1.750.590

       Vidi jezičku analizu


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź
                                             
 
                     

0013