1. Home Vorbarĭ |  2. Home saĭt |  3. Admin |  4. Akţiĭa |  5. Analitikă |  6. Atlasu |  7. Etimologiĭa |  8. Download |  9. Măpuri |  10. Konkursu |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkuri |  14. Ļista |  15. Literatura |  16. Metodologiĭe |  17. Moto |  18. Povĭeşć |  19. Vorbă noă |  20. Đispre ļimbă |  21. Đi nuoĭ |  22. Ortografiĭa |  23. Katatu |  24. Print/PDF |  25. Saće |  26. Muarća ļimbi |  27. Statistika |  28. Forum |  29. Vorbarńiţă |  30. Şkuala đi skirs |  31. Copyright |  32. Help

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 19 : k svega reči: 235. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


ka као * kadă каца * kadîr способан * kair кудељка * kakaţîşńiţă клозет * kal коњ * kalamantă двоколица * kalapuod калуп * kalauză калауза * kalbeźuos метиљав * kalbĭaḑă метиљ * kalţuoń калчина * kalu-puopi вилин коњиц * kaluoń разбој * kamănak каламанак * kamguđe каогод * kapră коза * kapuşă крпељ женка * kapută торић * kar кола * kara возити * karabaş гајдаш * karabă гајде * karare стаза * karare раздељак * karatură вожња * karbuńe жар * kare ко * kareguod когод * karpin граб * karpińel грабић * kasar чуваркућа * kasatuarńikă кућаница * kasatuorńik кућаник * kasă кућа * kaş каш * kaśulă шубара * kaśur црно-сив * katuşă клапуша * јер * kăkaşćoar клозет * kăpiĭa брљавити * kăpiĭală брљ * kăpiĭat ошамућен * kăpriĭaţă козарица * kăpriuară срна * kăpriuor срндач * kărpińiş грабик * kăsători венчати се * kăśular капаџија * kikă плетеница * kimîtă имитација * kimĭaşă кошуља * kimur угаљ * kińez кнез * kińežîţă кнегиња * kińežîĭe кнежина * kiptuare копча * kişiţă зглоб * kişnat занет * kîćodată понекад * kîlţ кучина * kîlţan клцан * kîļindarĭ јануар * kînd кад * kîndguod кадгод * kîndva некад * kîntariuon кантарион * kîńe пас * kîńepişće конопљиште * kîńipă конопља * kîrabuoĭ карабоја * kîramidă ћерамида * kîrauş рингишпил * kîraveĭ кривак * kîrd крдо * kîrîmidariĭe ћерамидарница * kîrîmidarĭ ћерамидар * kîrļeźiel љубичица * kîrļig кука * kîrśuabă крпељ мужјак * kîrtuog брлог * kîsîtorit ожењен * kît колико * kîta мало * kîtaramă копча * kîtguod коликогод * kîtra према * kîtva мало * kĭaĭe кључ * klaĭe пласт * klanfă кланфа * klańe пласт * klop кроп * kļanţ остењак * kļanţă запорањ * kļiĭ смола * kļisă сланина * kļiuos гњецав * kobi призивати * kobîrļeu легало * koţofană сврака * koţuabă женскарош * koćeţ котац * kodri комадати * kodrit комадан * kodrĭan шумски * kodruţ комадић * koik! коик! * koĭuos килав * kokîrţă кокрца * kokļanţă моркиња * kokodań кокице * kokolan комадина * kokoşăl кошутац * kokuoş петао * kokuoş кокице * koluo тамо * koļa онде * koļaşă качамак * koļibă колиба * komşună јагода, пољска * kondrĭaće кондрац ? * konđeĭ писаљка * kopaĭe корито * kopil дете * kopilamă дечурлија * kopilandru момчић * kopilariĭe детињство * kopilarĭaşće детињачки * kopilarĭesk детињаст * kopilaş малишан * kopiļi копилити * koptuorĭ хлебна пећ * koptuorĭ октобар * koraś ногаре * korikivă киселица * korikuvă дивља јабука * korkan гавран * korńet остењак * korožî скорити * kosî косити * kosîtuorĭ косач * kośomandă потлеуша * kośuabă кућерак * kotruo куд * kotuĭ комад меса * kotun заселак * kovată ковата * kovîlśir покривка * koźa прилично * Kraśun Божић * kreţan крецан * krengarat разгранат * krengarime грање * krieţ бора * kriśi поручити * krîng луг * krîstaş черенац * krĭangă грана * krompirişće кромпириште * krop кроп * kropîĭa испирати * krumpĭel кромпир * krunt крвав * kruoşnă крошња * kruşăţ крупица * kuada-vaśi дивизма * kuadă реп * kuaĭļi-puopi клокочика * kuamă грива * kuarnă дрењина * kuasă коса * kuaśe пећи * kuće брус * kućińel тихо * kufuri сраћкати * kufurĭală сраћкавица * kuĭb гнездо * kuĭbar полог * kuĭbari гнездити * kuĭbiţ гнездашце * kuĭerĭ чивилук * kuk кукавица * kukumĭelk пуж * kukuoĭ чворуга * kukuruḑ кукуруз * kulkumĭek пуж * kulmău хмељ * kuļeşărĭ качамало * kum како * kumguod какогод * kuminće миран * kumnat шурак * kumnată свастика * kumva некако * kunoskut познат * kunoskut познаник * kunoşća познавати * kunoşćinţă познаница * kunuaşćire познанство * kuń клин * kuodru комад * kuoĭ мудо * kuopil копиле * kuopt печен * kuorn дрен * kuorn рог * kupiţauă навиљак * kupiţă купаст * kupiţî навиљчити * kupiţît навиљчен * kupiţîtuor навиљач * kur дупе * kurastă грушавина * kurauă каиш * kurđisală курблање * kurđisî курблати * kurđisît навијен * kurfutńik педер * kurimanuos гузат * kurişkapiće наглавачке * kurînd скоро * kurĭańik кокошарник * kurkan ћуран * kurkă ћурка * kurkubău дуга * kurmeḑîş попречно * kurt кус * kustură кустура * kuşćug штенара * kuśmă поњава * kutariţă котарица * kutkurĭegĭ кукурек * kuzńiţă ковачница *