1. Home rečnik |  2. Home sajta |  3. Admin |  4. Akcija |  5. ANALITIKA |  6. Atlas |  7. Etimologija |  8. Download |  9. Karte |  10. Konkurs |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkovi |  14. Listanje |  15. Literatura |  16. Metodologija |  17. Moto |  18. NARODNA KNJIŽEVNOST |  19. Nova reč |  20. O vlaškom jeziku |  21. O NAMA |  22. Ortografija |  23. PRETRAGA |  24. Pretraga tematska |  25. Print/PDF |  26. Sela |  27. S(A)MRT JEZIKA |  28. Statistika |  29. Forum |  30. Fraze |  31. Škola pisanja |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. MAPA SAJTA

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 34 : v svega reči: 82. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


va ће * vaĭ авај * vaĭdă фајда * vaĭta кукати * valśauă удолина * Valśava Валчава * valśavă удолина * vaļe долина * vapaĭţă луч * vapaĭe запах * vară лето * varḑă купус * vargă трака * varsa просипати * varsat просут * varsat-đi-zorĭ свануће * văĭera јаукати * văĭkara вајкати се * vărḑîşuară чуваркућа * veńi доћи * veńit дошљак * verḑuaĭkă зелени детлић * vereśińe нико * vesparĭ осињак * veśin сусед * vetriśe вратич * viţăl теле * viće већ * vidră видра * viḑurină јазбина * vig труба * vilaĭt свет * Vinćilă Винчило * Vinćiluońi Винчиловићи * vinoćik дођош * vinoćikă дошљакиња * vińirĭ петак * Vińirĭa Mare Петковица * viorĭauă љубичица * viskul мећава * viskuļi вејати * vită стока * vitrîg несродан * vižlă ћоштере * vînatuorĭ ловац * vîrćańiţă витао * vîrḑariĭe купусиште * vîrńaĭe вртешка * vîrsatură сипар * vîrtuće снага * vîrtuop рупчага * vîrtuos густ * vîrzuabă крпља * vîslă весло * vĭaspiĭe оса * vĭaşćid увенуо * vĭeḑur јазавац * vĭer вепар * vĭerme црв * vlaş ваљкасти црв * vlaś власи * voma повраћати * vomatură повраћање * vopuor лађа * vorbarĭ речник * vorbi говорити * vorbiţă речца * vorbituorĭ говорљив * vorbituorĭ говорник * vorbitură гласина * vrakńiţă вратница * vrîşćină врпца * vrodată некад * vrun неки * vrunđiva негде * vrunu неко * vultur орао * vuoĭ ви * vuorbă реч * vurai терати * vuraĭală јурњава * vurgină греда *