Lista po godinama obrade. Danas je  19.09.2017, 10:14:28 
Godine 2011. obrađeno:  761  17.7%
Godine 2012. obrađeno:  939  21.84%
Godine 2013. obrađeno:  935  21.74%
Godine 2014. obrađeno:  395  9.19%
Godine 2015. obrađeno:  589  13.7%
Godine 2016. obrađeno:  397  9.23%
Godine 2017. obrađeno:  284  6.6%

S V E G A OBRAĐENO:   4300