Lista po godinama obrade. Danas je  24.11.2017, 08:52:04 
Godine 2011. obrađeno:  761  17.21%
Godine 2012. obrađeno:  939  21.23%
Godine 2013. obrađeno:  935  21.14%
Godine 2014. obrađeno:  395  8.93%
Godine 2015. obrađeno:  589  13.32%
Godine 2016. obrađeno:  397  8.98%
Godine 2017. obrađeno:  407  9.2%

S V E G A OBRAĐENO:   4423