Autorski poduhvat
VORBARĬ RUMÎŃESK - VLAŠKI REČNIK
Impresum
*  

  Paun Es Durlić
dipl. etnolog, kustos muzeja u penziji, glavni i odgovorni urednik
nosilac celog posla,
Duh, duša i dušan poduhvata

* u rečniku: programiranje (MySQL, PHP, JavaSrcipt), design, webmaster, administrator, koncept i metodologija rada, ortografski sistem, obrada reči sa celog terena, etnografske jedinice, prepev vlaških stihova, i druge glavobolje, slatke.


  dr Anemari Sorescu Marinković,
istraživač saradnik Balkanološkog instituta Beograd
Sadušnica poduhvata, izvorna Rumunka iz Rumunije, a srpska snajka!

Bio-bibliografija


* u rečniku:
rumunski književni jezik, paralele, rečnici, prevod na rumunski, pravopis .. u najkraćem: savetnik i saradnik "opšte prakse"   


  Olgica Petković
profesor srpske književnosti i jezika
nastavnik u OŠ "Desanka Maksimović" u Kovinu

Bibliografija

* u rečniku: lektorkinja za srpski jezik; uz poduhvat od prvog dana; glavni sagovrnik u vreme razvoja ideje o konceptu rečnika, akviziciji reči i metodologiji obrade


 

VIDI * VEZI * VĬEḐ:

  1 - LISTA STRUČNIH KONSULTANATA
  2 - LISTA SARADNIKA NA PRIKUPLJANJU GRAĐE
  3 - LISTA KAZIVAČA
  4 - LISTA DONATORA

1. Home Vorbarĭ |  2. Home saĭt |  3. Admin |  4. Akţiĭa |  5. Analitikă |  6. Atlasu |  7. Etimologiĭa |  8. Download |  9. Măpuri |  10. Konkursu |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkuri |  14. Ļista |  15. Literatura |  16. Metodologiĭe |  17. Moto |  18. Povĭeşć |  19. Vorbă noă |  20. Đispre ļimbă |  21. Đi nuoĭ |  22. Ortografiĭa |  23. Katatu |  24. Print/PDF |  25. Saće |  26. Muarća ļimbi |  27. Statistika |  28. Forum |  29. Vorbarńiţă |  30. Şkuala đi skirs |  31. Copyright |  32. Help

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *