Autorski poduhvat
VORBARĬ RUMÎŃESK - VLAŠKI REČNIK
Impresum
*  

  Paun Es Durlić
dipl. etnolog, kustos muzeja u penziji, glavni i odgovorni urednik
nosilac celog posla,
Duh, duša i dušan poduhvata

* u rečniku: programiranje (MySQL, PHP, JavaSrcipt), design, webmaster, administrator, koncept i metodologija rada, ortografski sistem, obrada reči sa celog terena, etnografske jedinice, prepev vlaških stihova, i druge glavobolje, slatke.


  dr Anemari Sorescu Marinković,
istraživač saradnik Balkanološkog instituta Beograd
Sadušnica poduhvata, izvorna Rumunka iz Rumunije, a srpska snajka!

Bio-bibliografija


* u rečniku:
rumunski književni jezik, paralele, rečnici, prevod na rumunski, pravopis .. u najkraćem: savetnik i saradnik "opšte prakse"   


  Olgica Petković
profesor srpske književnosti i jezika
nastavnik u OŠ "Desanka Maksimović" u Kovinu

Bibliografija

* u rečniku: lektorkinja za srpski jezik; uz poduhvat od prvog dana; glavni sagovrnik u vreme razvoja ideje o konceptu rečnika, akviziciji reči i metodologiji obrade


 

VIDI * VEZI * VĬEḐ:

  1 - LISTA STRUČNIH KONSULTANATA
  2 - LISTA SARADNIKA NA PRIKUPLJANJU GRAĐE
  3 - LISTA KAZIVAČA
  4 - LISTA DONATORA

1. Home rečnik |  2. Home sajta |  3. Admin |  4. Akcija |  5. Analitika |  6. Atlas |  7. Etimologija |  8. Download |  9. Karte |  10. Konkurs |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkovi |  14. Listanje |  15. Literatura |  16. Metodologija |  17. Moto |  18. Narodna književnost |  19. Nova reč |  20. O jeziku |  21. O nama |  22. Ortografija |  23. Pretraga |  24. Print/PDF |  25. Sela |  26. S(a)mrt jezika |  27. Statistika |  28. Forum |  29. Fraze |  30. Škola pisanja |  31. Copyright |  32. Mapa sajta

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *