ŠKOLA ZA PISANJE U VORBARU

Pisanje u "Vorbaru" zasnovano je na gledištu njegovog autora da je vlaški jezik popularni srpski naziv za rumunske dijalekte, kojima, kao svojim maternjim jezikom, govore Vlasi istočne Srbije. Stoga je u načinu pisanja dosledno sproveden fonetski princip, koji važi za dijalekte, a koji u slučaju vlaških narečja obuhvata APHI sistem znakova, delimično prilagođen UTF-8 Unicod standardu koji dominira na internetu.   

Prva klupa - azbuka

ZNAKOVI I GLASOVI

Jedinstven sistem slovnih znakova koji, po principu "jedno slovo - jedan glas", obuhvata sve glasove u dijalektima kojima govore Vlasi istočne Srbije.

Vidi više

a ă b ţ č ć d ğ đ ď e f g h i î ĭ k
а ă б ц ч ћ д дз џ ђ дј е ф г х и î ј к
                                     
 
l ļ m n ń o p r s ş ś t ť u v z ž ź  
л љ м н њ о п р с ш шј т тј у в з ж жј  
 

Druga klupa - diktat

Prilikom refreša stranice, vorbar metodom slučajnog broja nalazi reč koja se može čuti klikom na zeleni kvadrat u polju "Reprodukcija". U polju "Prevod" dat je njen ćirilični zapis na srpskome jeziku.

Slučajni broj reči Reprodukcija Prevod
Reč broj: 660 огуљетина
Dužina vlaške reči: 8

Treća klupa - pisanje i provera

muklo a dz Đ tvrdo dz muklo i, na pocetku reci j lj nj Č Ć Š š umeksano ć caransko tj caransko dj c Ž umeksano dj
muklo a dz đ tvrdo dz muklo i, na pocetku reci j lj nj č ć š š umeksano ć caransko tj caransko dj c ž umeksano dj
ă дз ђ џ î ј љ њ ч ћ ш ш шј тј дј ц ж жј
(Fă vuorba şî baće la Kată) Fă vuorbă nuauă

Ucenika: 1740

ZA REDAKCIJU REČNIKA * KOMENTAR UZ REČ:

Pomoć -------->

 
Ime i prezime   Mesto boravka
E-mail:
Unesi tekst klikom na dugmiće sa slovima!
muklo a dz Đ tvrdo dz muklo i, na pocetku reci j lj nj Č Ć Š š umeksano ć caransko tj caransko dj c Ž umeksano dj oznaka za vlaske fraze poveznica
muklo a dz đ tvrdo dz muklo i, na pocetku reci j lj nj č ć š š umeksano ć caransko tj caransko dj c ž umeksano dj komentari i dr. duga linija
ă дз ђ џ î ј љ њ ч ћ ш ш шј тј дј ц ж жј    

Komentar uz reč * Predlog za dopunu ili izmenu značenja *

Predlog za unos nove reči * Pitanje * Unos linkova nije dopušten!

1. Home Vorbarĭ |  2. Home saĭt |  3. Admin |  4. Akţiĭa |  5. Analitikă |  6. Atlasu |  7. Etimologiĭa |  8. Download |  9. Măpuri |  10. Konkursu |  11. Konvertor |  12. Kontakt |  13. Linkuri |  14. Ļista |  15. Literatura |  16. Metodologiĭe |  17. Moto |  18. Povĭeşć |  19. Vorbă noă |  20. Đispre ļimbă |  21. Đi nuoĭ |  22. Ortografiĭa |  23. Katatu |  24. Print/PDF |  25. Saće |  26. Muarća ļimbi |  27. Statistika |  28. Forum |  29. Vorbarńiţă |  30. Şkuala đi skirs |  31. Copyright |  32. Help

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *