Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
TEMATSKI PREGLED GRAĐE
     


I - OBLASTI TRADICIONALNE KULTURE

Čovek - Omul

01. Delovi tela ljudi, životinja i ptica189
02. Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje167
03. Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka347
04. Govor, sporazumevanje, gramatika 79
05. Ishrana, jela, pića139
06. Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade168
07. Ukrašavanje, ulepšavanje, higijena, boje i nakit44
08. Kuća, pokućstvo, okućnica, imovina326
09. Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi350
10. Dečje igre, igračke, zabava36
11. Muzika, narodna kola, svirala; zvukovi35
12. Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi195
13. Nadimci domaćih životinja2
14. Životni ciklus i običaji74

Verovanja - Credinţe

15. Godišnji običaji21
16. Religija, magija i praznoverice79
17. Mitologija, demonizam i narodna književnost25

Privreda - Economie

18. Lov i ribolov16
19. Stočarstvo106
20. Zemljoradnja i vinogradarstvo58
21. Pčelarstvo13
22. Rudarstvo i metalurgija11
23. Saobraćaj, prevoz, trgovina, novac17

Društvo - Societate

24. Brak, porodica, srodstvo74
25. Društvene organizacije, ustanove i politika19
26. Društveni odnosi, status, običaji, pravo, pravda, sud, moral168
27. Škola, učenje, obrazovanje, znanje30

Priroda - Natură

28. Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje227
29. Astronomija, meteorologija i atmosferilije106
30. Vremenske jedinice i ciklusi (etnokalendar)89
31. Životinje242
32. Biljke287
33. Zemljište i reljef103
34. Hidrografija; hidronimija47
35. Imena mesta i toponimi52
36. Forme, oblici i znakovi70
37. Priroda uopšte; materijali; procesi31

Negrupisano - Non-grupate

38. Negrupisano860

II - DIJALEKTOLOŠKE OBLASTI I NAREČJA

ETNIČKA TIPOLOGIJA ETNOGR. OBLAST BR. REČI MAPE

Carani: Istočni Vlas
(oltensko narečje)
    
01 Carani (Valjeni) Ključ 10 Dunareni
02 Carani (Kmpeni) Krajina 106 Kmpeni
03 Carani (Timočani) Timok 1 Timocani 

Munćani: Centralni Vlasi (podbanatsko narečje)     
04 Munćani (Padureni) Krajinska visoravan 5 Padureni 
05 Munćani (Porečani) Porečka Reka 3809 Porecani 
06 Munćani (Crnorečani) Crna Reka 675 Crnorecani
07 Munćani (Bufani) Majdanpek 37 Bufani
08 Munćani (Gornjopečani) Gornji Pek 132 Gornjopecani 

Ungurjani: Zapadni Vlasi (banatsko narečje)     
09 Ungurjani (Pečani) Zvižd 49 Zvizdani
  Braničevo   Branicevci
10 Ungurjani (Mlavljani) Mlava 157 Mlavljani
11 Ungurjani (Pomoravci) Pomoravlje 9 Pomoravci
15 Ungurjani (Stižani) Stig 16 Stizani
12 Ungurjani (Resavci) Resava 3 Resavci
13 Ungurjani (Ćuprijci) Ćuprijska Morava 0 Ćuprijci

Romi: Vlaški Romi     
14 Vlaški Romi Vlaški Romi 7 Romi
0315 

aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź