Foto Vlaherija

ŽIVOT I OBIČAJI NARODA VLAŠKOG

Traĭu şî daćina alu Rumîń * Vlach life and customs

Terenske fotografije etnologa Pauna Es Durlića