Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paun/public_html/vlaski.recnik/ojeziku.php:13) in /home/paun/public_html/vlaski.recnik/brojaci/counter14/counter.php on line 141

Vlaški jezik je popularni srpski naziv za rumunske dijalekte, kojima kao svojim maternjim jezikom govore Vlasi istočne Srbije. To je jezik samo u etno ili socio-lingvističkom smislu, ne i po naučnim lingvističkim kriterijumima, prema kojima su kategorisani savremeni književni jezici i njihova narečja. Prema tim kriterijumima, vlaški jezik pripada rumunskom književnom jeziku, i odnosi se prema njemu kao i svako narečje prema svom normiranom jezičkom idiomu. To nesvesno priznaje i svaki Vlah, ma koliko priprost bio, kada na svom maternjem dijalektu kaže za sebe ko je i šta je, i kako mu se zove jezik koji je upio sa majčinih usana! Ta rečenica na književnom rumunskom glasi: Eu sunt român care vorbeşte româneşte! A na vlaškim dijalektima glasi ovako: Ĭuo sînt rumîn kare vorbĭaşće rumîńaşće / Ĭo sînt rumîn kare vorbĭeşťe rumîńеşťe! Vlaški jezik je, zapravo, narodni rumunski jezik, čija je specifičnost u tome što već nekoliko vekova živi u osami, van rumunske matice, i bez ikakvog dodira sa njom, a u okrilju i pod snažnim uticajem nesrodnog srpskog jezika, pred kojim je na kraju i potpuno poklekao. Ovaj rečnik, nazvan Vorbar u duhu narodnoga govora Vlaha, jeste poduhvat jednog etnologa, Vlaha, sa grupom entuzijasta, koji golim rukama vade vlaške reči ispod jezičke ruševine, pomno ispituju koja sećanja u naroda budi njihov poslednji šapat, i pažljivo ih slažu u otvorenu riznicu vlaške duhovne kulture, koja je do sada bila tajanstvena i nepoznata, a od sada je na internetu otvorena svakom, i dostupna svima!
     
   

0091
Broj obrađenih reči:
1) Oblast 2) Broj osnovnih reči 3) Broj reči dodatih kao dijalekt. varijanta (sloj)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Σ
1 Bran. Buf. Crn. Dun. Gpek Hom. Kmp. Mlava Mor. Pad. Pom. Por. Res. Stig Tim. Zvizd Rom.  
2 22 31 648 4 104 65 102 80 0 3 5 3252 1 2 18 16 7 4360
3 18 26 193 8 124 40 141 70 6 26 12 664 4 38 21 39 2 1432
Σ 40 57 841 12 228 105 243 150 6 29 17 3916 5 40 39 55 9 5792

 

Istočni Vlasi
(oltenski dijalekat)
Centralni Vlasi
(banatski poddijalekat)
Zapadni Vlasi
(banatski dijalekat)
Vlaški Romi
(oltenski dijalekat?)
124 4038 191 7
Struktura vlaškog jezika - statistika
U REČNIK JE UNETO 4452 REČI.
U donje polje unesi broj reči koje želiš kao osnovu za statitički presek


Warning: include(incl-meni700centar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/paun/public_html/vlaski.recnik/ojeziku.php on line 650

Warning: include(): Failed opening 'incl-meni700centar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib64/php') in /home/paun/public_html/vlaski.recnik/ojeziku.php on line 650