Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
IZABERI JEZIK * SCHIMBĂ LIMBA: 
MAPA SAJTA
Vodič kroz Vorbar
 
     

I - VORBARĬ - DICŢIONAR - REČNIK

   

1.01

   

1.02

 

Kazivači

1.03

 

Stručni konsultanti

1.04

 

Saradnici na akviziciji građe

1.05

  Administracija sajta

1.06

  Ko su donatori? Kako donirati?

1.07

JEZIK I METOD

  O vlaškom jeziku, sa dijalektološkom kartom

2.08

  Ortografija Vorbara: o načinu i principima pisanja

2.09

 

Osnovna pravopisna pravila

2.10

  Mali kurs pisanja na vlaškom: zvučni diktat sa praktikumom

2.11

 

Fono-vežbanka na frazama iz Vorbara

2.12

  Metodologija terenske akvizicije građe, i kabinetske obrade

2.13

LISTANJE

   

3.14

 

Lista reči - vlaška latinica

3.15

 

Lista reči - vlaška ćirilica

3.16

 

Lista reči - srpski prevod

3.17

 

Lista reči sa umotvorinama

3.18

 

Lista reči sa ilustracijom

3.19

 

Lista stručnih konsultanata

3.20

 

Lista saradnika, sa brojem unetih reči

3.21

 

Lista kazivača

3.22

 

Lista sela u kojima su zapisane reči

3.23

 

Lista reči sa brojem pogleda

3.24

PRETRAGA

  Pretraga, osnovna strana

4.25

  Tematski pregled građe

4.26

   

4.27

 
  OBLASNE ETNIČKE KARTE

4.28

 

I - Istočni Vlasi

 
 

◊ Ključ (KLadovo), Dunavljani[Dun.]

4.29

 

◊ Negotinska Krajina, Kmpeni[Kmp.]

4.30

 

◊ Timok, Timočani[Tim.]

4.31

 

II - Centralni Vlasi

 

 

◊ Visoravan Krajine, Padureni[Pad.]

4.32

 

◊ Rudari Majdnapeka, Bufani[Buf.]

4.33

 

◊ Porečka Reka, Porečani[Por.]

4.34

 

◊ Gornji Pek, Gornjopečani[GPek]

4.35

 

◊ Crna Reka, Crnorečani[Crn.]

4.36

 

III - Zapadni Vlasi

 

◊ Požarevačka Morava, Pomoravci[Pom.]

4.37

 

◊ Ćurpijska Morava, Moravci[Mor.]

4.38

 

◊ Resava, Resavci[Res.]

4.39

 

◊ Stig, Stižani[Stig]

4.40

 

◊ Mlava, Mlavljani[Mlava]

4.41

 

◊ Homolje, Homoljci[Hom.]

4.42

 

◊ Braničevo sa Klisuromn, Braničevci[Bran.]

4.43

 

◊ Zvižd, Zviždani[Zvizd]

4.44

 

IV -Vlaški Romi

 
 

◊ Bajaši, Romi[Rom.]

4.45

ANALITIKA I STATISTIKA

  Statistika, frazeologija, etimologija, vlaško-rumunski leksički fond

5.46

  Statistika

5.47

 

Broj obrađenih reči po slovima
od 1. IX 2011. do

5.48

 

Broj obrađenih reči po geografskim oblastima istočne Srbije

5.49

 

Spisak sela sa brojem osnovnih reči

5.50

 

Broj aktivnih saradnika, sa brojem obrađenih reči

5.51

 

Rang lista pregledanih reči od strane posetilaca sajta

5.52

 

Lista reči sa brojem pogleda na ilustraciju

5.53

 

Statistika posete

5.54

 

Popis

5.55

STRUKTURA JEZIKA

  Etimologija

6.56

  Zajednički fond reči u vlaškim dijalektima i rumunskom jeziku (odnos narodnog jezika i njegovog književnog standarda)

6.57

  Sve vlaške fraze; sve reči u vlaškim framazama

6.58

  Vlaške fraze kao primeri govora uz unetu reč

6.59

 

Vlaško-srpski frazeološki rečnik

6.60

 

Srpsko-vlaški frazeološki rečnik

6.61

  Vlaške fraze sortirane po azbučnom redu

6.62

LINGVISTIČKA GEOGRAFIJA

 

7.63

  Linvistički atlas i karta istraženosti * Atlasul lingvistic şi harta cercetăritul

7.64

   

7.65

II - POVĬEŞĆ - FOLCLOR LITERAR - KNJIŽEVNOST

   

8.66

  Listanje zapisa

8.67

 

Lista zapisa - vlaški redosled

8.68

 

Lista zapisa - srpski redosled

8.69

 

Lista zapisa sa tonskim prilogom

8.70

 

Lista zapisa sa uporednim rumunskim primerima

8.71

 

Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

8.72

  Pretraga po vrstama zapisa, po unetim rečima ....

8.73

III - MUARĆA ĻIMBI - S(A)MRT JEZIKA

  Traĭu şî (a)morţîrĭa ļimbi * Život i s(a)mrt vlaškog jezika

9.74

 

9.75

IV - RAZNO - ĐI TUAĆE

  Štampanje celog rečnika, ili samo jednog slova

10.76

  Spisak korišćene literature; listanje reči prema korišćenoj literaturi

10.77

  Link ka srodnim elektronskim rečnicima

10.78

  Download

10.79

  Forum ...

10.80

  ћирилица <=> latinica

10.81

   

10.82

   

10.83

   

10.84


     0105